AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Obľúbené značky -malý hypermarket

Platnosť od 14.11. do 27.11.Obľúbené značky -malý hypermarket - strana 1Obľúbené značky -malý hypermarket - strana 1

K ATALÓG SENZ AČN ÝCH CIEN Platí 14. 11.–27. 11. 2012 Vaše obľúbené značky za senzačné ceny! avy až do zľ 39% + PA NTON E Refle x blue FARB ENOS Ť: CM YK + PANT ONE Refle x blue FARB ENOS CMYK + PAN TONE Refl ex blue FARBENOSŤ : CMYK + ZEMEPIS N ZNAČEN I ÉO PANTON E Reflex Ť: CM YK + PANT ONE Refle x blue blue E FARB FARBENOSŤ : CMYK + plátky ENOS PANTON E Reflex blue Ť: CM YK + PANT ONE Refle x blue FARBENOSŤ : CMYK + FARBENOSŤ: CMYK + PANTONE Reflex blue PANTON E Reflex blue FARBENOSŤ: CMYK + PANTONE Reflex blue FARBEN FARBENOSŤ: CMYK + PANTONE Reflex blue OSŤ: CMYK + FARBENOSŤ: CMYK + PANTONE Reflex blue PANT FARBENOSŤ ONE RefleCMYK + : x blue PANTON E Reflex EMEPISN É ÉZ FARBENOSŤ: CMYK + PANTONE Reflex blue blue NAČENIE OZ • rozm plátky rozm er vaničk er grafi y: 13 ky: 12 5 x 200 m 8.5 x 193.6 m mm plátky plátky rozmer van rozmer gra ičky: 135 x 200 mm fiky: 128.5 x 193.6 mm rozmer van rozmer gra ičky: 135 x 200 mm fiky: 128.5 x 193.6 mm rozmer vaničky: 135 x 200 mm rozmer grafiky: 128.5 x 193.6 mm plátky HRÁNEN É •C MEPISNÉ ZE plátky MEPISNÉ ZE E NAČ NIE • OZ rozm rozm er vaničk er grafi y: 13 ky: 12 5 x 200 m 8.5 x 193.6 m mm E NAČ NIE • OZ plátky HRÁNEN É •C R • CH ÁNEN plátky plátky plátky plátky plátky plátky rozm rozm er vaničk er grafi y: 13 ky: 12 5 x 200 m 8.5 x 193.6 m mm rozmer vaničky: 135 x 200 mm rozmer grafiky: 128.5 x 193.6 mm rozmer van rozmer gra ičky: 135 x 200 mm fiky: 128.5 x 193.6 mm rozm rozm er vaničk er grafi y: 13 ky: vaničky: 135 x rozmer128. 5 x 200 m 200 mm 5 x 128.5 193.6 rozmer grafiky: 193.6 xm mm mm rozmer van rozmer gra ičky: 135 x 200 mm fiky: 128.5 x 193.6 mm rozmer vaničky: 135 x 200 mm rozmer grafiky: 128.5 x 193.6 mm rozmer vaničky: 135 x 200 mm rozmer grafiky: 128.5 x 193.6 mm ID. č. 2012/38A_SR_3K 38A_SR_3K.indd 1 2.11.12 15:50 •