AktuálneLetáky.eu   

Siko kúpeľne katalóg : Siko katalóg kúpeľní 2012/2013

Platnosť od 28.3. do 31.3.Siko katalóg kúpeľní 2012/2013 - strana 31Siko katalóg kúpeľní 2012/2013 - strana 31

Predľžené záruky Naturel – nábytok Informácie pre spotrebiteľov Záruka v trvaní 5 rokov platí od dátumu nákupu a vzťahuje sa na chyby materiálu a vyhotovenia nižšie uvedených častí kúpeľňového nábytku Naturel. Záruka sa vzťahuje na tieto časti: ■ korpus ■ dvierka a čelá zásuviek ■ čelá skriniek ■ drôtené koše ■ sokle, nohy, krycie panely, dekoratívne rímsy a lišty ■ umývadlá a zrkadlá bez osvetlenia Drevené lakované výrobky sa nesmú umývať (polievať) vodou, ale iba utrieť vlhkými jemnými textíliami s mydlovou vodou. Kúpeľňový nábytok je určený do vlhkého prostredia kúpeľní, nesmie však prísť do priameho kontaktu s tečúcou či stojatou vodou. Za chybu tovaru sa nemôže považovať, keď bola vec používaná nadmerne či inak neprimerane účelu, na ktorý sa bežne používa alebo by sa mala používať. Ostatné podmienky pre reklamáciu chýb sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľov SR. Viac informácií o podmienkach poskytnutia záruky nájdete na zadnej strane účtenky. Optima – batérie a doplnky Informácie pre spotrebiteľov Na všetky batérie, doplnky a sifóny Optima je poskytovaná záruka v dĺžke 5 rokov odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa vzťahuje na chrómový povrch, pri batériách tiež na funkciu kartuše. Na ostatné výrobky Optima poskytujeme záruku 2 roky (napr. sprchové príslušenstvo). Ostatné podmienky pre reklamáciu chýb sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľov SR. Viac informácií o podmienkach poskytnutia záruky nájdete na zadnej strane účtenky. Laguna – vane a hydromasážne systémy Informácie pre spotrebiteľov Predĺžená záruka v trvaní 5 rokov platí od dátumu nákupu a vzťahuje sa na výrobné chyby materiálu a vyhotovenia akrylátových vaní a zásten Laguna vrátane príslušenstva. Predlženú záruku môžeme garantovať iba v prípade, že je tovar namontovaný podľa platných noriem a pri montáži boli použité originálne prvky (napr. nožičky pod vaňu) a vaňa bola namontovaná tak, aby ju bolo možné vybrať bez deštrukčných prác (nesmie byť zamurovaná). HYDROMASÁŽNE SYSTÉMY: V prípade autorizovanej inštalácie sa na hydromasážne systémy vzťahuje záruka 3 roky od dátumu uvedenia do prevádzky firmou autorizovanou spoločnosťou SIKO KÚPEĽNE a.s. Ostatné podmienky pre reklamáciu chýb a záručný servis sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľov SR. Viac informácií o podmienkach poskytnutia záruky nájdete na zadnej strane účtenky. Tipy na údržbu akrylátových, chrómových a iných citlivých povrchov: ■ Čistenie povrchu akrylátových výrobkov vykonávajte 1× týždenne iba tekutými prostriedkami určenými na údržbu sanitárnych výrobkov – napr. Laguna Cleaner (str. 219), ktorý odstraňuje minerálne usadeniny a hrdzu. Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky, prípadne prostriedky, ktoré obsahujú drobné abrazívne častice. Prípadné znečistenie olejom odstráňte denaturovaným liehom. ■ Dbajte na to, aby povrch výrobku neprišiel do styku s koncentrovanými kyselinami, lúhmi a tečúcimi látkami. Taktiež farbivá, koncentrované vonné esencie do kúpeľov nesmú prísť do styku s akrylátom. ■ Vane Laguna sú určené na osobnú hygienu človeka. Pazúriky domácich zvierat alebo abrazívne nečistoty (napr. kovový prach alebo hobliny) ich môžu nenávratne poškodiť. ■ Údržbu hydromasážnych systémov vykonávajte 1× týždenne s použitím prostriedkov odporúčaných výrobcom napr. Laguna Cleaner. Pri použití týchto prostriedkov postupujte podľa priloženého návodu, nepoužívajte agresívne chemikálie. Více informací na www.siko.sk 31