AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Ryby, čokoláda, mäso

Platnosť od 17.1. do 23.1.Ryby, čokoláda, mäso - strana 20Ryby, čokoláda, mäso - strana 20

Krstné mená Krstné mená – význam a vplyv na náš život Kedysi a dnes Pridelenie mena hneď po narodení nebolo v minulosti takou samozrejmosťou ako dnes. Existovalo takzvané kastovníctvo, na základe ktorého mená dostávali výlučne osoby z vyššej spoločenskej vrstvy (vládcovia, šľachtici, vojenskí hodnostári, atď.). Historický, spoločenský a jazykový vývoj prispel k mnohým zmenám v tejto oblasti. Postupom času sa začali používať dvoj a viacslovné krstné mená, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou človeka. V súčasnosti dostane každé dieťa po narodení dve mená – krstné a priezvisko. Obe sú potom zapísané vo všetkých úradných listinách (rodný list, preukazy totožnosti, vysvedčenia, atď.) a sprevádzajú jedinca celým jeho životom. Každé je osobité, dostávame ho do vienka pri narodení a sprevádza nás po celý život. Na jednej strane nás identifikuje, zároveň prezrádza čo to o našich vlastnostiach. Zodpovednosť za jeho výber je zvyčajne na bedrách rodičov, ktorí to v spleti dnešných trendov vôbec nemajú jednoduché. Na základe spomínaných okolností zrejme neuškodí malá exkurzia tajuplným etymologickým svetom. Poodkryje históriu, význam a vplyv krstných mien na náš život. Výber a vplyv O mene začnú rodičia väčšinou uvažovať po zvestovaní potešujúcej správy, že čakajú potomka. Až tam si mnohokrát uvedomia, že výber správneho mena nie je vôbec ľahkou záležitosťou. Rozpúta sa dilema o viacerých požiadavkách, ktoré si kladú obaja partneri. Chcú, aby meno ich dieťaťa bolo pekné, melodické, ľahko vysloviteľné a niečím výnimočné. Faktom je, že na výbere mena si treba dať dôkladne záležať, nakoľko do istej miery ovplyvňuje život ratolesti. Pýtate sa, v čom? Krásne a zvučné meno podčiarkuje ľudskú jedinečnosť, individualitu a neraz sa spája aj s úspechom. Je preto zrejmé, že pri výbere mena zohráva nemalú úlohu práve rodinná tradícia. Mnohí partneri kladú dôraz na to, aby ich dieťa zdedilo meno napríklad po úspešných prarodičoch či starých rodičoch a nadviazalo na hodnoty, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. S každým menom sa spája aj istá zvukomalebnosť. Možno si to až tak neuvedomujeme, ale vyslovenie konkrétneho mena podáva presný obraz o človeku, ktorému sa dívame do tváre. Preto je pri akomkoľvek stretnutí dôležitá správna výslovnosť mena. Rovnako podstatná je aj jeho jednoduchá zapamätateľnosť a harmonizácia s priezviskom. Správne zvolené meno je našou hrdou vizitkou a vstupnou bránou do sveta plného výziev. Najžiadanejšie Mnohé krajiny majú mená novorodencov pod drobnohľadom, priebežne ich vyhodnocujú a vytvárajú z nich štatistiky najžiadanejších mien. Napríklad v Nemecku vedú naj rebríček Anna, Johanna, Lucas, Benn, či Tim. V Španielsku je to Patricia, Gina, Candela, Ricardo, Gonzalo a Arturo. Taliani najčastejšie dávajú svojím deťom mená Maria, Anna, Giuseppina, Giuseppe, Giovanni, Antonio. Medzi najfrekventovanejšie francúzske mená patrí Lea, Manon, Emma, Hugo, Lucas, Theo. V Holandsku vedie rebríček naj mien Sanne, Lotte, Anne, Sem, Daan, Thomas. V Belgicku je to zasa Amber, Julie, Laura, Jonas, Robbe, Kobe. Íri najviac dávajú svojím ratolestiam mená Chloe, Ciara, Sarah, Conor, Sean, či Jack. V Slovenskom štatistickom rebríčku sa medzi najžiadanejšími dievčenskými menami nachádza Sofia, Natália, Viktória, Nela, Nina, Ema, Laura, Michaela, Kristína a Alexandra. Z chlapčenských sú to Jakub, Samuel, Lukáš, Michal, Adam, Martin, Tomáš, Filip, Patrik a Matúš. Slovanské a neslovanské Pestrosť používaných mien badať už pri listovaní aktuálneho kalendára. Podľa pôvodu sa delia na dve skupiny – slovanské a neslovanské. Do druhej kategórie spadajú mená grécke, germánske, hebrejské, latinské a románske. Neslovanské mená sa v našich zemepisných šírkach začali používať od čias, keď naši predkovia nadviazali medzinárodné styky s ostatnými krajinami sveta. Nielen zahraničná politika, ale aj príchod kresťanstva ovplyvňoval prísun cudzokrajných mien k nám. Dôkazom boli hebrejské, latinské i grécke krstné mená, ktoré si naši ľudia rýchlo osvojili a zároveň obľúbili. Postupne pribudli aj nemecké, latinské, či románske. Treba tiež poznamenať, že všetky neslovanské mená sme si tak trochu upravili na naše pomery (poslovenčili). To nebolo potrebné v prípade mien slovanského pôvodu. Tie sú akýmsi pomyselným obrazom našej histórie od čias dávnoveku. Viažu sa na naše tradície s zvyklosti rôznych regiónov. Prenikali k nám aj z iných slovanských národov, najčastejšie z Česka, Poľska, Ruska, či Bulharska. O krstných menách:  kedysi sa prideľovali osobám z vyššej spoločenskej vrstvy,  postupom času sa začali používať dvoj a viacslovné mená,  v súčasnosti je výber mena zodpovednosťou rodičov dieťaťa,  zvučné meno podčiarkuje jedinečnosť a individualitu človeka,  neraz sa spája s rodinnou tradíciou, ako aj s úspechom predkov,  krstné meno by malo harmonizovať s priezviskom,  podľa pôvodu rozlišujeme slovanské a neslovanské krstné mená. Zdroj: internet Trn20, Ba20 / -