AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Zabíjačka s K-Purland

Platnosť od 31.1. do 6.2.Zabíjačka s K-Purland - strana 27Zabíjačka s K-Purland - strana 27

K-Purland – kvalita otestovaná spoločnosťou DLG Už niekoľko mesiacov sa na výrobkoch K-Purland stretávate s medailami od spoločnosti DLG. Testované boli viaceré výrobky z mäsokombinátu Kaufland, ktoré za svoju kvalitu získali množstvo zlatých, strieborných a bronzových ocenení. Teraz vám chceme predstaviť spoločnosť DLG a jej systém hodnotenia kvality produktov, ktorý využíva stále viac výrobcov potravín na Slovensku, v Česku i v celej Európe. Spoločnosť DLG Nemecká poľnohospodárska spoločnosť DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) je v Európe vedúcou a nezávislou odbornou organizáciou, ktorá sa zaoberá hodnotením potravín a udeľovaním cien za ich kvalitu. Založená bola v roku 1885 a ihneď po vzniku sa začala zaoberať testovaním kvality potravín. Dnes hodnotia odborníci spoločnosti DLG približne 30 000 výrobkov ročne, pričom využívajú metódu senzorickej analýzy. Systém oceňovania výrobkov je podložený odbornou metodikou kompetentného testovacieho centra, s ktorým kooperuje približne 3 500 spolupracovníkov. Hodnotitelia - odborníci z oblasti potravinárskeho priemyslu, vedci, či kontrolóri potravín – sú pravidelne školení a pracujú na báze dobrovoľnosti. Metóda senzorickej analýzy Dôležitou súčasťou hodnotenia kvality potravín metódou DLG je senzorická analýza. Zaoberá sa dodržiavaním nasledujúcich kritérií kvality: 1. vizuálna kvalita – farba a povrch testovanej potraviny, 2. haptická kvalita – konzistencia a štruktúra potraviny, 3. olfaktorická kvalita – vôňa potraviny, 4. gustatorická kvalita – chuť potraviny. Kritériá spoločnosti DLG sú overené v praxi a na základe vedeckých poznatkov vykazujú špičkové výsledky pri vyhodnocovaní kvality výrobkov. Metóda popisuje a vyhodnocuje potraviny podľa ich odchýlok od definovaných požiadaviek na ideálnu kvalitu daného výrobku. DLG metóda piatich bodov Hodnotenie výrobku sa uskutočňuje podľa vopred stanovených charakteristík a vlastností, ktoré sú pre jednotlivé skupiny potravinárskych produktov popísané vo vyhodnocovacích tabuľkách. V päťbodovej stupnici odborníci popíšu a ohodnotia intenzitu zistených vlastností testovaného výrobku. Optimálny štandard kvality, ktorý musí splniť testovaný výrobok, je vopred zadefinovaný príslušnou komisiou. Tá, okrem iného, stanoví aj chyby produktu, ktoré potom vedú k odčítaniu bodov pri koncovom hodnotení. Zaručená je tak transparentnosť celého procesu testovania. Ak vám to znie príliš odborne, máme pre vás jednoduchší variant. Priblížime vám, ako prebieha testovanie mäsových výrobkov K-Purland. Odborníci z potravinárskeho priemyslu sa zídu v jednej miestnosti. V rámci zaistenia objektivity bývajú väčšinou z niekoľkých krajín. Na tanieroch majú konkrétny výrobok, v našom prípade niektorý z druhov mäsa v surovom stave (bez soli a korenia). Nezávisle posudzujú už spomínané kritériá kvality – vzhľad, konzistenciu, vôňu a samozrejme i chuť. Svoje poznatky zapisujú do tabuľky (viď obrázok). Potom prebieha spoločná diskusia, v rámci ktorej prednesú odborníci svoje zistenia a zhodnú sa na záverečnom hodnotení konkrétneho produktu. Vyznamenanie za kvalitu Na základe výsledkov testovania (bodov) udeľuje testovacie centrum DLG jednotlivým výrobkom zlaté, strieborné, alebo bronzové vyznamenania „Cena za kvalitu DLG“. Rozhodne však nie je jednoduché a samozrejmé ich získať. Na testovaní sa zúčastňuje veľký počet výrobcov i produktov, preto je táto kontrola kvality vysoko akceptovaná. Jej výsledky sú dôležité pre výrobcov i zákazníkov. Ochutnajte kvalitu K-Purland – kvalitu ocenenú odborníkmi. Treb27, Mich27, Hum27, Vra27, Kos27, Pre27, Lub27, Spis27, Kez27, Pop27, RimS27, Luc27, BaB27, Brez27, Lev27, LiM27, Ruz31, Zvo27, Ziar27, Mar27, Prie27, Ban27, Part27, Zil27, Trec27, Pu27, Dub27, Kom27, Trn27, NoZ27, Seni27, Sa27, Nit27, Pies27, Top27, Ga27, DuS27, Hlo27, Ser27, Mal27, Sen27, Ba27 / -