AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar - čas jahod

Platnosť od 10.4. do 7.5.Culinar - čas jahod - strana 23Culinar - čas jahod - strana 23

Chránené označenie pôvodu (CHOP, angl. PDO) je názov oblasti, určitého miesta alebo (vo výnimočných prípadoch) krajiny. CHOP sa používa na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktoré pochádzajú z tohto miesta. Ich kvalita a vlastnosti sú podstatne alebo výlučne dané zemepisným prostredím vrátane prírodných a ľudských faktorov a výroba, spracovanie a príprava produktu sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Všetky suroviny musia pochádzať a všetky fázy výroby sa musia zrealizovať v tejto oblasti. Chránené zemepisné označenie (CHZO, angl. PGI) je názov oblasti, určitého miesta alebo (vo výnimočných prípadoch) krajiny používaný na opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny, ktoré pochádzajú z tohto miesta. Musia mať špecifickú kvalitu, povesť alebo inú charakteristickú vlastnosť, ktorú možno pripísať ich zemepisnému pôvodu. Výroba, spracovanie aj príprava produktu sa uskutočňuje vo vymedzenej zemepisnej oblasti a  taktiež názov by mal byť historicky používaný na označenie výrobku v  danej oblasti. Pri CHZO nie je taká úzka väzba na oblasť pôvodu – iba jedna fáza výroby sa musí uskutočňovať na vymedzenom zemepisnom území a musí s ním byť úzko spätá. Výrobok však musí pochádzať z oblasti, ktorej meno nesie, a mať vlastnosti, ktoré je možné pripísať zemepisnému pôvodu. NA KTORÝCH ŽIARI „SLNKO“? Prvým výrobkom, ktorý získal ochrannú známku CHZO, bol Skalický trdelník, ktorý pochádza z  kráľovského mesta Skalica. V  poradí ďalšími produktmi s  týmto emblémom sa stali Slovenská parenica, Slovenská bryndza, Slovenský oštiepok, Zázrivský korbáčik, Oravský korbáčik a Tekovský salámový syr. Udeleniu ochrannej známky Zaručená tradičná špecialita sa môžu tešiť Ovčí salašnícky údený syr, Spišské párky, Liptovská saláma, Lovecká saláma a špekáčiky. Spotrebiteľov poteší, že tieto výrobky po ich zaregistrovaní v Bruseli možno vyrábať iba podľa presne stanovenej receptúry. každodenná konzumácia má vplyv na zníženie obsahu cholesterolu v krvi. SLOVENSKÝ OŠTIEPOK Slovenský oštiepok získal označenie CHZO v septembri roku 2008. Vyrába sa z čerstvého ovčieho mlieka, ku ktorému sa môže pridať aj mlieko kravské, posledným variantom prípravy je použitie iba kravského mlieka. Tradičný polotvrdý polotučný syr vzniká priamo na salaši alebo v  mliekarňach. Vďaka svojej slanosti má dobrú trvanlivosť, jeho povrch je obyčajne mierne vysušený a zažltnutý. SLOVENSKÁ ZNAČKA KVALITY Okrem „európskeho“ označovania potravín poznáme na Slovensku aj označenie domáce. V roku 2004 totiž vznikla Značka kvality SK, národný program podpory poľnohospodárskych produktov a  potravín. Toto označenie vzniklo s cieľom podpory spotreby domácej potravinovej produkcie v rozvíjajúcom sa konkurenčnom prostredí po vstupe Slovenska do Európskej únie. Program začalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa vzoru ostatných členských štátov EÚ. Jeho cieľom je podporiť tradičnú produkciu potravín, ktoré majú nezastupiteľné miesto na domácom trhu, a taktiež upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na domáce potraviny, a uľahčiť im tak rozhodovanie v pestrej potravinárskej ponuke. Aktuálne je na Slovensku zaregistrovaných 400 rozličných potravinových výrobkov od 70 výrobcov, ktorí majú právo používať logo Značky kvality  SK. Držiteľmi sú napr. výrobcovia Hyza, Vamex, Snico, Agro Tami, Levmilk, MILK-AGRO, Milsy, Tami, Dr. Oetker, Tokaj či Palma. V tomto roku by malo dôjsť k miernej zmene – Značka kvality SK bude mať dve úrovne. Tá súčasná sa stane stupňom Značky kvality SK Gold pre výrobky s  nadštandardnými kvalitatívnymi vlastnosťami, stupeň Značka kvality SK bude vyhradený pre slovenské výrobky, ktoré obsahujú 75 % slovenskej suroviny a výrobný proces sa realizuje na Slovensku. Predajná doba: Po – Pia 9.00 – 22.00, So – Ne 8.00 – 22.00 Predajná doba pre Zlatých a Strieborných partnerov: Po – So 6.00 – 22.00, Ne 7.00 – 22.00 Akceptujeme platbu v eurách a českých korunách. Prijímame tieto platobné karty: sE1309_22-23.indd 23 Foto: LDM-Studio, Fotolia, iStockphoto, Shutterstock, StockFood a archív METRO Posledná kategória označovania, ktorú Európska únia akceptuje, je Zaručená tradičná špecialita (ZTŠ, angl. TSG = Traditional Speciality Guaranteed). Výrobky takto označené majú ochranu EÚ na jednotnom trhu garantovanú na obdobie jednej ľudskej generácie, teda na 25 rokov. Ide o výrobky z tradičných surovín, ktoré musia mať tradičné zloženie, spôsob výroby či spracovanie. Označenie sa nevzťahuje na pôvod, ale vyzdvihuje tradičný charakter výrobku. Štátny sviatok 1. 5. 2013 − otvorené štandardne 9.00 − 22.00 Ponuka tovaru platí pre držiteľov zákazníckej karty METRO a je určená na podnikanie. Uvedené ceny sú v EUR, bez dekorácie a nie sú platné pri nákupoch výrobkov prostredníctvom služby METRO Distribúcia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme. Spoločnosť METRO si vyhradzuje právo zmien v balení a variante tovaru ponúkaného v tejto ponuke. Spoločnosť METRO garantuje ceny na uvedené obdobie ako najvyššie možné. Ponuka tovaru je časovo obmedzená na obdobie platnosti ponuky alebo do neočakávaného vypredania zásob. Všetky aktuálne platné ponukové letáky sú pre registrovaných zákazníkov k dispozícii na nahliadnutie či stiahnutie na www.metro.sk v sekcii Aktuálna ponuka. 27.3.13 18:38