AktuálneLetáky.eu   

Kika nábytok letáky a katalógy : Narodeninový katalóg

Platnosť od 16.4. do 24.6.Narodeninový katalóg - strana 13Narodeninový katalóg - strana 13

... große Typenauswahl ... große Typenauswahl ... große Typenauswahl ll Moodell M de Mode ll 654 77654 7654 Lehne --Rückenkissen fix Lehne Rückenkissen fix Lehne - Rückenkissen fix Sitz --ohne Steppung Sitz ohne Steppung Sitz - ohne Steppung ein oto KKininFooto ell Kee FFto d Výber zo vzoriek látok. kck LLo un ee e ckee tlltllLuongnge ckcektteetoLuonuugngge o RoRc RRoRoo o Mo 7654ell d Financovanie € 64,12 mesačne** M Lehne - Rückenkissen fix Ľavé i pravéovyhotovenie. Lehne ---ohne Steppung lose Lehne - Rückenkissen lose Lehne Rückenkissen lose 7654 Sitz Rückenkissen e otO KKininFootO Ke in FFtO ... große Typenauswahl ...große Typenauswahle große Typenauswahl ... ... große Typenauswahl výber z vyhotovení ll Moodell M de Mode ll 657 77657 7657 7655 Lehne - Rückenkissen LehneRückenkissen fixfix fix - Rückenkissen Lehne - Lehne - Rückenkissen fix gegen Aufpreis gegen Aufpreis Mod 7656 Modell 7656 gegen Aufpreis gegen Aufpreis Nr. 71-B Nr. 71-B Nr. 71-B Nr. 71-B (nur (nur möglich) (nur (nurCH/107bei CH/107 möglich) bei bei CH/107 bei CH/107 möglich) möglich) Modell: Modell: …………………………………… …………………………………… Modell: Modell: …………………………………… …………………………………… Bezug:AufBezug: …………………………………… …………………………………… die Nackenstütze Bezug: Bezug: der……………………………………Nackenstützemontiert werden soll.soll. …………………………………… wo wo die Nackenstütze montiert werden der Auf Skizze bitte Angaben darüber machen, Skizze bitte Angaben darüber machen, Auf der Skizze bitte Angaben darüber machen, wo die montiert werden soll. Rücken: Rücken: Futter Futter Echt Futter Futter Rücken: Rücken: EchtEcht Echt Füße: …………………………………… …………………………………… Füße: …………………………………… Füße: Füße:…………………………………… Armteil: D D D D H H H H F F Armteil: B B B B Armteil: Armteil: F F Nackenstütze: Nr. 71 Nackenstütze: 71 Nr. Nr. 71-B Nr. Nr. 71-B Nackenstütze: Nr. Nr. 71 71 Nr. 71-B 71-B Nackenstütze: Artikelnummern, Einzeltypen siehe Artikelnummern, Einzeltypen Preisliste: Artikelnummern, Einzeltypen siehesiehe Preisliste: Artikelnummern, Einzeltypen siehe Preisliste: Preisliste: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Komm.: Komm.: Komm.: Komm.: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis Lehne - Rückenkissen lose (gegen Aufpreis) (19075911, 19075937) Sitz - mit Steppung Nr. Nr. 71 Nr.71 71 Nr. Nr. 71-B Nr.71-B 71-B (nur bei bei CH/107 möglich) (nur CH/107 möglich) (nur bei CH/107 möglich) Modell: …………………………………… Modell: …………………………………… Modell: …………………………………… Bezug: …………………………………… Bezug: …………………………………… Bezug: …………………………………… Rücken: Echt Futter Rücken: Echt Futter Rücken: Echt Futter Füße: Füße: …………………………………… …………………………………… Füße: …………………………………… Armteil: D D FF F H H Armteil: Armteil: BB B D H Nackenstütze: Nr.Nr. 71 Nr.Nr. 71-B Nackenstütze: Nackenstütze: Nr.71 71 Nr.71-B 71-B Artikelnummern, Einzeltypen siehe Preisliste: Artikelnummern, Einzeltypen siehe Preisliste: Artikelnummern, Einzeltypen siehe Preisliste: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Komm.: Komm.: Komm.: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Výber zo vzoriek koží. gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis Nr. Nr. Nr. 71 71Nr. 71 71 vankúše na objednávku za príplatok. gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis RG35 RG40 RG40 RG50 RG50 RG35 RG35 RG40 RG40 RG50 RG50 RG35 Kaltschaum Kaltschaum Kaltschaum Kaltschaum Polyäther- Polyäther- Kaltschaum Polyäther-Polyäther- Kaltschaum KaltschaumKaltschaum FEST MITTELFEST FEST schaum schaum MITTELFEST schaum schaum MITTELFEST MITTELFEST FEST FEST Nackenstützen Nackenstützen Nackenstützen Nackenstützen Auf der Angaben darüber machen, wo die Nackenstütze montiert werden Auf der Angaben darüber machen, wo die Nackenstütze montiert werden soll. soll. Auf der Skizze Skizze bitte Angaben darüber machen, wo die Nackenstütze montiert werden soll. Auf der Skizze bittebitte Skizze bitte Angaben darüber machen, wo die Nackenstütze montiert werden soll. gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis KC 17: AT F/H KC F/H HM HM HM 120: AT 120: 120: AT nur nur bei AT F/H nur F/H KC 17: AT F/HKC 17: AT17: AT F/H HM 120: AT F/H F/H AT F/H F/H bei AT F/Hnur bei ATbei AT F/H KC KC 18: AT 18: AT B/D HM HM HM 124: AT 124: 124: AT KC 18: AT B/D B/D KC 18: AT B/D HM 124: AT B/D B/D AT B/D B/D Sitzpolsterung Sitzpolsterung Sitzpolsterung Sitzpolsterung Rozkladacie lôžko, nastaviteľná   vankúš PolyätherKaltschaum Kaltschaum PolyätherKaltschaum PolyätherKaltschaum Kaltschaum opierkaKaltschaum relaxačná funkcia, ruky, MITTELFEST FEST schaum MITTELFEST FEST schaum MITTELFEST FEST operadla,schaum Nackenstützen Nackenstützen sedačkaNackenstützen hlavová opierka, úložný priestor a   Lehne - Rückenkissen lose (gegen Aufpreis) s prešitím Sitz - mit Steppung gegen Aufpreis vankúš operadla, sedačka   s prešitím KC 17 HM (6,5 C (6,5 cm) cm) (6,5 C (6,5 (6,5 17 17 KC 17 od. 18 18 (6,5 cm)od. od. (6,5od. od. 124 120120 cm) cm) KC KC od. 18 (6,5 od. HM 120 HM 120 120 cm) cm) C (6,5 (6,5 C (6,5 (6,5 C 250250C 250 250cm) cm) od. 18 (6,5 cm) cm) (6,5 cm)HM 120124 124cm)124 (6,5C (6,5 cm) C 120 120cm) cm) Kunststoff-Chrom Holz-Metall Chrom Kunststoff-Chrom Chrom Kunststoff-Chrom Holz-Metall Holz-Metall Chrom Chrom Holz-Metall Chrom Chrom Chrom Chrom Kunststoff-Chrom gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis 7657 Modell 7657 Füße Füße Füße Pravá koža (6,5(6,5 cm) cm) (6,5 cm) (6,5 cm) cm) (6,5 (6,5 cm) KC 17: AT F/H gegen Aufpreis gegen Aufpreis Armteil B B Armteil Armteil B Armteil B Armteil B Armteil D Armteil D Armteil F Armteil Armteil H Armteil H Armteil B Armteil B Armteil D Armteil D Armteil F Armteil F F Armteil H Armteil H -20% nur bei AT F/H F/H HM HM 120: AT F/H 120: AT F/H KCKC 17: AT F/H 17: AT F/H nur AT F/H nur beibei AT HM 120: AT F/H Sitz - mit AT B/D B/D - 124: AT AT KC 18: Steppung Sitz HMmit B/D B/D HM HM 124:Steppung KCKC 18: AT 18: AT B/D 124: AT B/D Lehne - Rückenkissen LehneRückenkissen lose lose - Rückenkissen lose Lehne - Lehne - Rückenkissen lose Lehne - Rückenkissen fix - Rückenkissen lose (gegen Aufpreis) Lehne Sitzpolsterung Sitzpolsterung Sitzpolsterung gegen AufpreisArmteil gegengegen Aufpreis H Aufpreis Aufpreis Sitz Armteil D gegen Armteil FF F Armteil Armteil pevný Armteil D D Armteil H H Armteil Armteil voľný- mit Steppung Sitz - mit Steppung Sitz - mit Steppung SitzSitz - mit Steppung - mit Steppung RG35 RG40 RG50 Sitz - mit Steppung RG35 RG40 RG50 RG35 RG40 RG50 ell výber z vyhotovení nôh Mod Füße Armteile Armteile Armteile Armteile (6,5 cm) cm) (6,5 (6,5 cm) (6,5(6,5 cm) cm) (6,5 cm) gegen Aufpreis gegen Aufpreis e o odll ll dll ll Mo o e MMdeMde 57 767 765 7657657 7 € namiesto € 1.164.pevný dell voľný Mo vankúšdell vankúš 7656 Lehne --Rückenkissen lose Lehne Rückenkissen lose Lehne - Rückenkissen lose Mo Lehne - Rückenkissen fix operadla, operadla, gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis Lehne - Rückenkissen lose Steppung Sitz - mit (gegen Aufpreis) 7656 Sitz -Lehne Steppung Sitz mit Rückenkissen Sitz - mit- Steppung fix sedačka sedačka   Steppung-mit Steppung Sitz - ohne Lehne - Rückenkissen lose Steppung Sitz - mit bez prešitia bez prešitia (gegen Aufpreis) Sitz - ohne Steppung Sedacia súprava „Rocket Lounge“ Füße Füße Füße Modell látkový poťah, farba voliteľná,   7657ell Mod CC250250 KC KC od. od. 18 17 od. 18 C 120 HM 120 od. od. 124 KC 1717 18 C 250 C C 120 120 HM 120 124 HM 120 od. 124 fix Kunststoff-Chrom Chrom Kunststoff-Chrom Lehne - Rückenkissen Chrom (gegen Aufpreis) Kunststoff-Chrom Chrom Chrom Chrom Holz-Metall Holz-Metall 7657 Chrom Lehne - Rückenkissen Holz-Metall rozmer:lose x 197 cm. € 929,-   326 Armteile Armteile Armteile Sitz - mit Steppung výber z vyhotovenímit Steppungrúk l SitzSitz - Steppung - mit opierok Sitz - mit Steppung el rozkladacie lôžko 929.- Lehne - Rückenkissen fixRückenkissen fix Lehne -- - Rückenkissenlose Lehne - Rückenkissen fix Lehne Rückenkissen fix Lehne (gegen Aufpreis) Sitz - ohne Steppung -mitohne Steppung Sitz Sitz mit Steppung Sitz mit Steppung Sitz- - - Steppung Lehne - Rückenkissen fix - Rückenkissen lose Lehne (gegen Aufpreis) Sitz - ohne SteppungSitz - ohne Steppung gegen Aufpreis F in KeineoetOtO o KeinKFKinoFoFtOtO e o odll ll dll ll Mo o e MMdeMde 56 766765 7657656 6 7655 Modell 7655 Lehne - Rückenkissen lose LehneRückenkissen lose el - Rückenkissen od Lehne - Lehne - Rückenkissen llose M lose gegen Aufpreis gegengegen Aufpreis gegen AufpreisAufpreis Sitz ohne Steppung SitzSitz - ohne Steppung - ohne- Steppung7655 Sitz - ohne Steppung Modell gegen Aufpreis e o odll ll dll ll Mo o e MMdeMde 5 765765 7657655 5 F in Keineoetoto o KeinKFKinoFoFtoto Sedacia súprava operadla a sedačiek Modell Modell Lehne - Rückenkissen LehneRückenkissen fixfix fix - Rückenkissen 54 76 Lehne - Lehne - Rückenkissen lfix Model ll Sitz ohne Steppung Moodell - ohne- Steppung 7654 M dell Sitz - ohne- Steppung Mode Sitz Sitz ohne Steppung 656 77656 7656 gegen Aufpreis e o odll ll dll ll Mo o e MMdeMde 54 764765 7657654 4 Lehne - Rückenkissen fix gegen Aufpreis gegen Aufpreis gegen Aufpreis Sitz Sitz ohne Steppung Sitz - - ohne Steppung Sitz--ohne Steppung ohne Steppung gegen Aufpreis ll Moodell M de Mode ll 65 77655 765 5 Rozkladacie lôžko Financovanie € 96,57 mesačne** Sedacia súprava 1.399.- € namiesto € 1.919.- -27% Sedacia súprava „Enterprise“ poťah koža, biela farba,   rozmer: 227 x 238 cm. € 1.399,Taburet, š/v/h: 95 x 46 x 65 cm.   € 239,- Rozkladacie lôžko a iné farby poťahu na objednávku za príplatok. (19231985, 1923008, 19232016, 19232024, 19232032) k i k a - j e d n ot k a v n á pa d o c h n a b ý va n i e ! 13