AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Špargle, pivo, bravčové

Platnosť od 8.5. do 4.6.Špargle, pivo, bravčové - strana 13Špargle, pivo, bravčové - strana 13

S pôsob lovu homárov sa počas stáročí príliš nezmenil, bolo nutné len nastaviť prísne pravidlá slúžiace na ochranu tohto druhu. Rybári stále používajú homárie prútené koše či drôtené klietky. Do nich vložia nástrahu z rybieho či krabieho mäsa, opatria ich bójkou a na pobreží ich spustia do vody. Koše je potrebné priebežne kontrolovať a oslobodiť z  nich exempláre, ktoré do nich nepatria, čo sú predovšetkým mladé homáre a samice s vajíčkami. Plodné samice ich mávajú 8000–40 000 kusov a  nosia ich 9–12 mesiacov na spodnej strane zadočku. Proces tvorby a  kladenia vajíčok trvá dva roky, preto je bezpodmienečne nutné nositeľky vajec vracať späť do mora, aby sa homária populácia mohla obnovovať. Homáre sa väčšinou lovia v lete. Výnimkou je USA, kde je celoročný lov federálne upravovaný podľa jednotlivých štátov – spravidla od polovice júla do prelomu novembra a  decembra. Inými pravidlami sa riadi aj Kanada, kde sa sezóna začína najneskôr v  polovici októbra a končí v polovici júna. Homár kanadský, podľa latinského názvu Homarus americanus zvaný tiež americký, sa dá v  SR zohnať najčastejšie. Dĺžkou 65 cm a hmotnosťou do 6 kg trochu predstihuje svojich európskych bratov, ktorým hojný lov často neumožní, aby sa dospelých rozmerov dožili. Má rovnako ako homár európsky tmavé sfarbenie, ale jeho tmavosivému alebo hnedému pancieru chýba fŕkaná kresba. Naproti tomu sa pýši tŕňom na spodnej strane čelného rohu, podľa ktorého ho možno bez akýchkoľvek pochybností identifikovať. Žije v severozápadnom Atlantiku Kanadou počínajúc a mysom Hatteras ležiacim v Severnej Karolíne končiac. Na tradičnom spôsobe lovu homárov do prútených košov alebo drôtených klietok sa počas rokov veľa nezmenilo. HOMÁRE TREBA PREMERAŤ A NEDOSPE LÉ EXEMPLÁR E PUSTIŤ SPÄ Ť DO MORA. Homár európsky (Homarus gammarus) málokedy dorastá do 60 cm a 5–6 kg, zákazníci sa preto najčastejšie stretávajú s  exemplármi vo veľkosti 25–50 cm. Ich klepetá bývajú menšie než homárov kanadských, pancier máva tmavomodré sfarbenie s  fŕkanou kresbou, ktorá sa objavuje aj na klepetách, ale niekedy môže úplne chýbať. Domovom homára európskeho sú vody severovýchodného Atlantiku od Nórska po Maroko, zriedkavejšie sa vyskytuje aj v chladnejšej časti Stredozemného mora. Homár severský, známy tiež pod talianskym názvom scampi alebo garnát cisársky či langustína, sa od väčších homárov líši latinským menom Nephrops norvegicus aj drobným vzrastom. Pri hmotnosti 300 g dosahuje maximálne 25 cm. Po vylúpaní si ho ľudia ľahko pomýlia s  krevetou, možno ho však odlíšiť podľa vyvinutejšej prednej časti tela a  svetlejšieho odtieňa. Vyskytuje sa približne v  rovnakých vodách ako homár európsky. Zle znáša transport, preto na rozdiel od väčších druhov homára sa vo vnútrozemí málokedy zoženie živý. Čerstvý severský homár má ružovooranžovú farbu a  takmer priehľadné mäso. Niekedy možno objaviť homáre severské s  hnedastou farbou – tá je častá predovšetkým u kôrovcov z vôd s piesočnatým dnom. NÁZVY HOMÁROV PODĽA VEĽKOSTI Homáre sú draví kanibali, preto je pred transportom nutné vykonať selekciu podľa veľkosti a  fixovať im klepetá, aby medzi sebou nemohli bojovať. Jednotlivé veľkostné kategórie sa označujú špeciálnymi názvami: 450–550 g Chix 550–650 g Quarters 650–750 g Halves 750–900 g Select I. 900–1100 g Select II. 1100–1360 g Select III. 1360–1815 g Select IV. 1816–2723 g Jumbo I. 2724 a viac g Jumbo II. 13 sE1311_12-15.indd 13 23.4.13 10:48