AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Špargle, pivo, bravčové

Platnosť od 8.5. do 4.6.Špargle, pivo, bravčové - strana 9Špargle, pivo, bravčové - strana 9

ZABUD N NA KLA ITE SICKÝ POLLIT ER! RÔZN PODOB E Y SI VYŽA PIVA DU ŠPECIÁ JÚ LNE SKLO. DELENIE JE VEDA Pôvodné členenie pív rozdeľovalo tento nápoj podľa koncentrácie mladiny určovanej výpočtom z obsahu alkoholu a skutočného extraktu, ktorá bola udávaná počtom hmotnostných percent. Podľa toho sa pivá delili na výčapné (do 10 hm. %), ležiaky (11–12,5  %) a  špeciálne (nad 12,5 %). S  týmto údajom súvisel aj obsah alkoholu udávaný objemovými percentami – podľa toho napríklad mali 8 % výčapné pivá 2 objemové percentá alkoholu a  12 % ležiaky 4 i  viac percent alkoholu. Toto delenie pív bolo v roku 1997 nahradené novým – vyhovujúcim predpisom EÚ, ktoré členia pivá podľa extraktu pôvodnej mladiny pred zakvasením na: pivá svetlé (zo svetlých sladov), polotmavé (z tmavých sladov, sladov karamelových, prípadne farebných v zmesi so svetlými), tmavé a rezané (vyrobené miešaním svetlých a tmavých pív rovnakej skupiny). PODĽA OBSAHU ALKOHOLU ALEBO SPÔSOBU KONEČNEJ ÚPRAVY SA PIVO DELÍ NA 11 PODSKUPÍN: ľahké stolné (do 6 hm. %) výčapné (7–10 hm. %) ležiaky (11–12 hm. %) špeciálne (13 a viac hm. %) portery (tmavé s 18 a viac hm. %) so zníženým obsahom alkoholu (max. do výšky 1,2 obj. %) pivá so zníženým obsahom cukru (hlboko prekvasené pivá) pšeničné (vyrobené s podielom extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna tretina hmotnosti) kvasnicové (vyrobené dodatočným prídavkom rozkvasenej mladiny do hotového piva v priebehu stáčania) nealkoholické (s obsahom alkoholu max. 0,5 obj. %) ochutené (s prídavkom látok určených na aromatizáciu, potravinových doplnkov alebo liehovín) 9 sE1311_08-11.indd 9 23.4.13 10:47