AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Mäso, ryby, zelenina...

Platnosť od 16.5. do 22.5.Mäso, ryby, zelenina... - strana 25Mäso, ryby, zelenina... - strana 25

Inzercia Oddelenie distribúcie reklamných novín hľadá Distribútora lebo Kaufland je spoločnosť s budúcnosťou! pre Bratislavu – Nivy, Koliba, Kramáre, Petržalka-Ovsište pre pravidelné doručovanie našich reklamných novín do poštových schránok • Ste študent nad 16 r., dôchodca, invalidný dôchodca, rodič na rodičovskej dovolenke, nezamestnaný, alebo zamestnaný? • Máte chuť si u nás privyrábať? "Kaufland je s viac ako 1 000 prevádzkami a viac ako 114 000 zamestnancami jednou z vedúcich spoločností v potravinárskom priemysle." Denne vám ponúkame nové výzvy a zodpovedné úlohy v prostredí orientovanom na tímovú spoluprácu. Zašlite nám svoju adresu s telefónnym číslom a ak budete vybratý, budeme Vás kontaktovať. Ostatných záujemcov si ponecháme v databáze ako možných náhradníkov. distribucia.tip@kaufland.sk Kaufland Slovenská republika v.o.s. Odd. distribúcie Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3 02 49 590 259 02 49 590 248 Nejedná sa o hlavný pracovný pomer! priprAVtE SA nA hOrúCE LEtO ZMErAniE gEOMEtriE ČiStEniE A pLnEniE KLiMAtiZÁCiE S Ku pónOM LE Kupón na čistenie a plnenie klimatizácie 34,90€ s DPH A: 44 LEtnÁ KOntrOLA kontrola stavu pneumatík vizuálna kontrola stavu brzdových kotúčov a platničiek zmeranie bodu varu brzdovej kvapaliny profesionálnym testerom vizuálna kontrola stavu tlmičov, vinutých pružín tlmiča, stavu čapov, tyčí stabilizátora kontrola povinnej výbavy vozidla kontrola ostatných prevádzkových náplní (stav oleja a chladiacej kvapaliny) S Ku pónOM LE n ZA 34,90 € CEn nÍKOVÁ CEn S nAšOu SErViSnOu KOntrOLOu n ZA S Ku pónOM LE A: 18€ CEn nÍKOVÁ CEn 7,90 € € CEn nÍKOVÁ CEn n ZA 1,00 € Kupón 10,90 € Kupón 7,90€ s DPH A: 1,00€ s DPH na zmeranie geometrie na letnú kontrolu vozidla pOdMiEnKy AKCiE: Akcia platí od 9.5.2013 vrátane, ale najneskôr do 31.7.2013 vrátane v obchodnej sieti Pneubox, ktorej prevádzkovateľom je ContiTrade Slovakia s.r.o.. Všetky uvedené akciové ceny na vybrané služby platia pre členov programu „Zákaznícka karta Pneubox“. Na uvedené akciové ceny nie je možné uplatniť ďalšie zľavy. Pre uplatnenie zľavy je potrebné preukázať sa kupónom ku príslušnej službe. Na pobočke Bratislava, Kopčianska 14 je možné využiť iba služby Čistenie a plnenie klimatizácie a Letná kontrola. Viac informácií o akcii, zoznam prevádzok, kde je možné uplatniť akciu, nájdete na www.pneubox.sk alebo na predajných miestach Pneubox a Pneubox Partnerov. BrAtiSLAVA, Kopčianska 14, Petržalka | 02 638 144 13 | 0918 713 059 | bakopcianska.mop@pneubox.sk • Panónska cesta 45 | 02 321 112 33 | 0907 940 932 | bapanonska.mop@ pneubox.sk • Polianky 27 Lamač | 02 644 625 45 | 0908 724 483 | bapolianky.mop@pneubox.sk • Vajnorská 171/A | 02 491 099 12 | 0915 986 837 | bavajnorska.mop@pneubox.sk , Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 13 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Ba25 / - Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.