AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Konzervy pre mačky a psov

Platnosť od 6.6. do 12.6.Konzervy pre mačky a psov - strana 35Konzervy pre mačky a psov - strana 35

VŔTANIE, KOPANIE A PREHLBOVANIE STUDNÍ vrty 200mm, 250mm vŕtanie rozoberateľnou súpravou vhodná aj pre úzky vchod na pozemok tel.: 0908 594 376 priprAVtE SA nA hOrúCE LEtO S nAšOu SErViSnOu KOntrOLOu ZMErAniE gEOMEtriE ČiStEniE A pLnEniE KLiMAtiZÁCiE S KupónOM LE A: 44€ 34, Kupón na čistenie a plnenie klimatizácie 34,90€ s DPH kontrola stavu pneumatík vizuálna kontrola stavu brzdových kotúčov a platničiek zmeranie bodu varu brzdovej kvapaliny profesionálnym testerom vizuálna kontrola stavu tlmičov, vinutých pružín tlmiča, stavu čapov, tyčí stabilizátora kontrola povinnej výbavy vozidla kontrola ostatných prevádzkových náplní (stav oleja a chladiacej kvapaliny) S KupónOM LE n ZA 90 € CEn nÍKOVÁ CEn LEtnÁ KOntrOLA n ZA S KupónOM LE A: 18€ CEn nÍKOVÁ CEn 90 € 7, CEn nÍKOVÁ CEn n ZA 00 € 1, Kupón 10,90 € Kupón 7,90€ s DPH A: 1,00€ s DPH na zmeranie geometrie na letnú kontrolu vozidla pOdMiEnKy AKCiE: Akcia platí od 9.5.2013 vrátane, ale najneskôr do 31.7.2013 vrátane v obchodnej sieti Pneubox, ktorej prevádzkovateľom je ContiTrade Slovakia s.r.o.. Všetky uvedené akciové ceny na vybrané služby platia pre členov programu „Zákaznícka karta Pneubox“. Na uvedené akciové ceny nie je možné uplatniť ďalšie zľavy. Pre uplatnenie zľavy je potrebné preukázať sa kupónom ku príslušnej službe. Na pobočke Bratislava, Kopčianska 14 je možné využiť iba služby Čistenie a plnenie klimatizácie a Letná kontrola. Viac informácií o akcii, zoznam prevádzok, kde je možné uplatniť akciu, nájdete na www.pneubox.sk alebo na predajných miestach Pneubox a Pneubox Partnerov. BrAtiSLAVA, Kopčianska 14, Petržalka | 02 638 144 13 | 0918 713 059 | bakopcianska.mop@pneubox.sk • Panónska cesta 45 | 02 321 112 33 | 0907 940 932 | bapanonska.mop@ pneubox.sk • Polianky 27, Lamač | 02 644 625 45 | 0908 724 483 | bapolianky.mop@pneubox.sk • Vajnorská 171/A | 02 491 099 12 | 0915 986 837 | bavajnorska.mop@pneubox.sk Reklamné noviny Kaufland praktické informácie • zaujímavosti a zábava • účinná reklama Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 13 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Ba35 / - Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.