AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Ryža, ryby, syry

Platnosť od 13.6. do 19.6.Ryža, ryby, syry - strana 25Ryža, ryby, syry - strana 25

Taška ide do sveta! Pribaľte si ju na výlet či dovolenku a hrajte o skvelé ceny. Na dovolenke, doma, všade! Fvohťrte! a y ajte Hlavné žrebovanie! 1. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 3 600 Eur 2. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 2 400 Eur 3. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 1 500 Eur 4. – 10. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 1 200 Eur 11. – 15. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 900 Eur 16. – 20. cena: Apple iPhone 21. – 25. cena: LED TV 26. – 30. cena: Apple iPad 31. – 40. cena: Digitálny fotoaparát Mesačné hlasovanie na internete! Každý mesiac vyberie naša redakcia 30 najkreatívnejších fotografií. A vy svojim hlasovaním rozhodnite o tých naj, ktoré získajú: 1. cena: Darčekový kôš v hodnote 80 Eur 2. – 4. cena: Darčekový kôš v hodnote 60 Eur 5. – 10. cena: Darčekový kôš v hodnote 40 Eur Je jedno či na exotickej dovolenke, pri najbližšom jazere alebo doma v záhrade. Cvaknite sa s nákupnou taškou Kaufland, pošlite nám fotografiu a hrajte o atraktívne ceny! Fotografie nám posielajte prostredníctvom on-line formulára na: www.kaufland.sk/ taska alebo poštou (s uvedením mena, adresy, telefónneho čísla, krajiny a miesta nasnímania fotografie a písomným súhlasom s pravidlami súťaže) na adresu: Taška ide do sveta, Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava Súťaž prebieha v termíne od 1.6. do 30.9.2013. Súťaž na Facebooku! Postavte sa výzve TAŠKA proti TAŠKE na Facebooku alebo zahlasujte za obľúbenú fotografiu a hrajte o 10 smartfónov Samsung Galaxy S III mini. Stručné pravidlá súťaže: Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže. Súťažiaci vstupuje do súťaže odoslaním fotografie prostredníctvom on-line formulára na www.kaufland.sk/taska alebo poštou. V prípade, ak posiela súťažiaci fotografiu poštou, je potrebné, aby poslal aj písomný rukou podpísaný súhlas: „Súhlasím s pravidlami súťaže Taška ide do sveta a súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov a pravidlami súťaže.“ Pre účasť v súťaži na Facebooku zároveň: „Súhlasím s účasťou v súťaži TAŠKA proti TAŠKE na Facebooku.“ Fotografie a údaje zaslané poštou bez súhlasu nemá usporiadateľ povinnosť zaradiť do súťaže. Súťažiaci súťaží s vlastnou autorskou fotografiou (fotografie zvierat a vecí bez osôb nebudú akceptované), pričom na fotografii musí byť zobrazená osoba spolu s nákupnou taškou spoločnosti Kaufland. Zaslaním fotografie vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže, je autorom zaslanej fotografie, a že jej zaslaním a prípadným zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zaslaním poruší pravidlá a podmienky súťaže, je si vedomý, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke a v sídle usporiadateľa. Treb19, Mich21, Hum21, Vra21, Kos21, Pre21, Lub19, Spis21, Kez19, Pop19, RimS21, Luc19, BaB23, Brez19, Lev21, LiM21, Ruz21, Zvo21, Ziar19, Mar21, Prie21, Ban19, Part19, Zil23, Cad21, Trec23, Pu21, Dub19, Kom21, Trn23, NMV21, NoZ21, Seni19, Sa21, Nit23, Pies21, Top21, Ga19, DuS19, Hlo21, Ser21, Mal21, Sen19, Ba25 / -