AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : 50x na Slovensku

Platnosť od 27.6. do 3.7.50x na Slovensku - strana 2150x na Slovensku - strana 21

Veľ ká jubilejná súťaž! Stručné pravidlá súťaže! 13 bra 20 KCIA trvá do 2. októ VERNOSTNÁ A né rnost ve ício s erajte issleš–enačikte tradíciou Zbi y a u r ztr a F bod % OS 4VERN! TNÁ AKCIA trvá do 2. októbra 2013 až 7 rnostné body! lepte svoje ve Tu, prosím, na 2 3 4 6 7 8 11 12 16 17 18 5 9 19 1 dy Nazbierané bo trov pre majs , 10 valita – h Super k kých týc a v 15 všet stať! 14 13ucháro k ú Tu, pro nimi chc sím, nalepte svoje vernostné body! ktorí sa 20 1 2 tóbra 2013. až do 16. ok môžete uplatniť 3 4 Vonkajšia vrstva ým lakovaním ošetrená práškov teplotám, vyššia pevnosť, ým vysok nezávadnosť – odolnosť voči osť, zdravotná mechanická odoln vrstva vá povrchová Vysoko nepriľnavýkon a kvalitu ajúci hovej vrstv y – zaručuje vynik priľnutie povrc – pre dokonalé 6 7 8 9 12 13 14 16 : IENKY AKCIE 15 17 18 PODM 19 20 – vhodné pre ete tera z zbie ch Kaufland môž zľavou až 74 %. archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static u a vyrobené poch v predajnia , so 3 dostahéznou vrstvo Pri vašich náku vernostnú cenu .2013 do 2.10.201 panvice litnou antiad ler za zníženú období od 13.6 nej je teleso né vysoko kva duk ty značky Fiss ch Kaufland v Nazbierané body zastud . Pri silným dnom. vice sú vybave ou tvarovaniamôž ena pu v predajnia 5 EUR náku máVšetky pan ete veľmi . 1. Za každých lnou metód i, na infor ete a vybavené uplatniť až do 16. októbra ozíc pri pokladn i 1 bonusov ý bod u je špeciá ii 2013. ia kart íka k disp nete pri pokladn u kusu kov karto si tiež môž y. Hracz hlina iunéh ej kart ch Kaufland. Hrac vykované z jed y nalepte do hrac tovaru v predajnia sk. 2. Bonusové bod ého vernostného sti www.kaufland. v ciách a u vystaven webových stránok spoločno ostných produkto čiť z z ponuky vern vybrať si stanovená vo stiahnuť a vytla ostnej ceny je y máte možnosť cenu.* Výška vern é bonusové bod 3. Za nazbieran ú – teda zníženú produktu. a to za vernostn u vernostného jej časť s naznačky Fissler, K y pri každom druh iu kartu (či iba PANVICA WO ch jedál značky ri tejto hracej kart ložte svoju hrac vnút im produktom NVICA počtu bodov pred ský so zodpovedajúc í požadovaného VORCOVÁ PA na prípravu ázij Pri vašich nákupoch ladni spoločne 3. Po nazbieran v predajniach Kaufland bodmi) pri pok PANVICA ŠT GRILOVANIE ými môžete terazSERVÍROVACIA dukty značk y Fissler 3, uplatniť lepenými bonusov zbierať bonusové body NA 3 do 2.10.201 za zníženú vernostnú ej ponuky. 13.6.201 a získať provernostn Ø 28 cm 19,99 € cenu, NVICA so zľavou až oká archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static rať v období od 1. Za každý Fissler z našej ch bodov + doplatok ch 5 EUR nákupu v preda HLBOKÁ PA py môžete zbie hlb 74 %. 13. y za vaše náku 99 € 20 bonusovýajná cena 69,99 € Ø 28 cm jniach Kaufland v obdob až do 16.10.20 nete pri v + doplatok 24, 4. Bonusové bod í od 13.6.2013 do 2.10.2 pokladni Fissler je možné Bežná pred PANVICA y nebudú akceptované. 1 bonusový bod. tovaru značky 013 dosta€ 20 bonusových bodo Ø 24 cm ich za výmenu 87,99 € bonusové bod 19,99 2. Bonusové body nalept á predajná cena bodov + doplatok bodov či zničenév 3 veľkostiach ch e do hracej karty. Hracia Bežn usov ých Ušetríte karta € k20 bonusový pri cena 69,99 € vosť. ciách a u vystaveného cm 99 je dispozíciiajná pokladni, Ø 28 5. Fotokópie bon vernostného v + doplatok 21, vymenené za hoto na informáBežná pred preda y nemôžu byť Ušetríte stiahnuť a vytlačiť20 webov ch bodo tovaru v€ fland. 99 € z bonusový stránok spoloč jniach Kaufland. Hraciu kartu si tiež môžete Ø 20 cm sk. 6. Vernostné bod ých cena 82,99 nosti ete na www.kau ch bodov + doplatok 13, www.kaufland.sk. Ušetríte Bežná predajná HUJE NEOBSAHUJE a informácie nájd 3. 20 bonusový jnej cene Za nazbierané bonusové NEOBSAHUJE NEOBSA rúčanej preda 7. Úplné pravidlá body máte možnosť cena 52,99 € 74 % oproti odpo až vybrať si z ponuk y vernos značk y Fissler, a to za IUM RECYKLUJTE produktu zľava Bežná predajná vernostnú Ušetríte tných produktov PFOA OLOVO KADM archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static podľa vybraného – teda zníženú cenu.* vnútri tejto hracej karty Výška vernostnej ceny pri každom druhu vernos je stanovená vo Ušetríte AVÝ POVRCH la, aj po dlhom tného produktu. 3. Po nazbieraní požad BEZPEČNÝ NEPRIĽN vynikajúce rozloženie tep ovaného počtu bodov rovné Trade Center predložte svoju hraciu Silné dno pre › lepenými bonusovými World tane absolútne kartu (či iba jej: časť s TCC Global N.V., bodmi) pri pokladni spoloč okej teplote zos naii spoločnosťou indukcie vrstva ne so zodpovedajúcim Fissler z našej vernos ívaná v licenc varení pri vys antiadhéznaproduktom značk y 99 € tnej ponuk y. ov s výnimkou Ø 24 ná značka použ Amsterdam, Holandsko. cm v doplatok 15, litná a odolná Fissler je registrova uje variť tky typy sporák lein 84, 1077 XV 4. + › Vys 20 bonusových bodo Bonusové body za vaše nákupy okokva sa čistí a umožň Amsterdam, Zuidp › Určené pre vše 62,99 € môžete zbieraťáleniu, ľahko cena ich za výmen 13.6.2013 do 2.10.2013, v Taliansku raňuje prip v období od u Bežná predajná z dreva, u tovaru značk y Fissle zab r je možné › Vyrobené uplatniť ské pomôcky ažoleja a tuk do 16.10.2013. 5. Fotokó žívajte kuchyn pečné acujú Ušetríte pie bonusových bodov či zničen aj bez použitia › Pri varení pou é bonusové rované rukoväte, bez ôcky z kovu skr tva body nebudú akceptované. 6. Vernostné body nemôž silikónu. Pom › Ergonomicky u byť vymenené za hotovo u. plastu alebo sť. hynského riad ný aj 7. Úplné pravidlá a inform ho kuc uvzdor a praktické životnosť váš € ácie nájdete na www.kaufland.sk. škový povlak, žiar 28 cm Ø archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static podľa vybraného18,99 v + doplatok produktu zľava ia vrstva – prá PODMIENKY AKCIE: až! Veľa radosti pri é ceny! ká jubilejná súťaž! a a nepremeškajte šancu vyhrať zaujímav é ceny! Viac na: www.kaufland.sk / jubilejnasutaz varení! 73 % 73 % 71 % 71 % 71 % Ø 24 cm 9€ v + doplatok 5,9 20 bonusových bodo cena 16,99 € Bežná predajná Ušetríte Ušetríte až 74 % oprotikajš › Von odporú Ulica: Ø 28 cm 6,99 € v + doplatok 20 bonusových bodo cena 19,99 € Bežná predajná Ušetríte 65 % tu zaškrtnúť PSČ, obec: Podpis: Telefónne číslo: rokov, s adresou má viac ako 18 ceny ká osoba, ktorá á súťaže: v súťaži o vecné e stať každá fyzic te súťaže. Účasť Stručné pravidl Súťažiacim sa môž hnutými v štatú ienkou nie je. 16.10.2013. pravidlami obsia penie však podm 13.6.2013 do súťaži a súhlasí s Fissler, ich zakú uktov značky ienky účasti v Súťaž prebieha od ktorá splní podm vernostných prod máciách predajne. í SR, v na kúpu na Infor doručenia na územ rdzuje, ebného počtu bodo do žrebovacej urny prehlasuje a potv j hracej kartičky nazbieraním potr riadne vyplnene je podmienená i súťaže a zároveň do súťaže vhodením iaci svoj súhlas s úplnými pravidlam webovej stránke Súťažiaci vstupuje sú dostupné na čky vyjadruje súťaž vo forme štatútu dením hracej karti é pravidlá súťaže Vho . Úpln teľa. v roku 2012. y účasti a pravidiel ch na Slovensku v sídle usporiada umov realizovaný že spĺňa podmienk lejnasutaz alebo nezávislých priesk and.sk/jubi u potravín podľa www.kaufl u ročnému nákup archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static Hodnota 1 700 priemerném Eur zodpovedá čanej predajnej cene ch pri vysokých sti 73 % pri varení! Priezvisko: 64 % 74 % 20 bonusových bodo cena 72,99 € Bežná predajná Veľa rado ov: ím osobných údaj so získaním, Súhlas so spracovan zároveň súhlasím ov idlami súťaže a h osobných údaj Súhlasím s prav ch, tu uvedenýc záím a uložením moji v.o.s. v zmysle spracovan nská republika Kaufland Slove Údaje môžu spoločnosťou č. 428/2002 Z.z. Súhlas osobných údajov adavky. kona o ochrane venia mojej poži za účelom vyba k odvolaný byť použité iba môže byť kedykoľve neurčitú dobu a nská republika sa poskytuje na ť Kaufland Slove čku bez sťou na spoločnos písomnou žiado slava. Hraciu karti ria41/A, 831 04 Brati , Trnavská cesta údajov nemá uspo v.o.s. ných na spracovanie osob udelenia súhlasu e. ť zaradiť do súťaž dateľ povinnos Meno: POKRIEVKA O SKLA Z TVRDENÉH teplotá Fissler je registrovaná Amsterdam, Zuidplein značka používaná v licencii spoločnosťou TCC Global N.V., World 84, 1077 XV Amsterdam, Trade Center Holandsko. NEOBSAHUJE NEOBSAHUJE Súťaž prebieha od 13.6.2013 do 16.10.2013. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, s adresou doručenia na území SR, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami obsiahnutými v štatúte súťaže. Účasť v súťaži o vecné ceny je podmienená nazbieraním potrebného počtu bodov na kúpu vernostných produktov značky Fissler, ich zakúpenie však podmienkou nie je. Súťažiaci vstupuje do súťaže vhodením riadne vyplnenej hracej kartičky do žrebovacej urny na Informáciách predajne. Vhodením hracej kartičky vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel. Úplné pravidlá súťaže vo forme štatútu sú dostupné na webovej stránke www.kaufland.sk/jubilejnasutaz alebo v sídle usporiadateľa. Hracie karty, určené na lepenie vernostných bodov a zapojenie sa do súťaže, sú počas doby trvania vernostného programu k dispozícii v predajni. ilustračné foto nostné bierajte ver rite Z t body a uše až 74 %! 10 Hrubý podklad užou keramickou výst Druhá vrstva s i kými časticam vnená keramic Prvá vrstva spe telo panvice Silné hliníkové Fissler zeným logom indukcie vyra a získať proy Vystužené dno s sporákov s výnimkou rať bonusové bod všetk y typy 11 5 ôžeme ob môžeme á nes a m dnes sa ráeráFissler a . Po gene ká rl Philipp ľká 60 160 rokov ýroba, veľká ro a, ve u 1845 Ca cou dlhšie než alá rob onal v s konalá vý oločnosti. okonalá ajú ložil v rok nosti. osť za iou trv -how, do sp Spoločn úspešnou histór ké know za úspech tejto dizajn d dizajn hnologic jej kčnosť a zerať za é skúsenosti, tec z ktorých vychád ôý rých fun ý ožným sp zbieran tri piliere, robky, kto najlepším možn ším mož ší cie sú e etkým vý môžu tak najlep ak ta sila – to u tak predovš inovačná pre íkov, a sú však návaného m zákazn daviek. úspechu k potrebá riadu, uz . Všetky výžia Kľúčom alitného spôsobujú oké spektrum po ajn pri ý diz sokokv šir sa trvalo ky značaj štýlov olom vy pokojovať ov symb ú hodnotu ie z varenia. Výrob sobom us en mnoho rok ie, veľkú úžitkov už poteš Fissler je racovan a zvyšujú bálna Značka eselné sp prácu v kuchyni . závislá glo sné rem cenou ne značky vo viac jeho pre značky uľahčujú ách sveta 07. Touto vé to v 70 krajin robky tej é dostať mecka 20 ktové a podniko ačka Ne du r je možn pro perzn ky Fissle titulu Su uje najvplyvnejšie ® eň držiteľom Fissler je Superbrands oc , cia – značku organizá h pojem jinách. kuchyniac kom je značka o 40 kra ak rodných renia medziná ojim výrob enie z va ckých a Vďaka sv Pre poteš uje v neme uvažuje každý. vášňou. dstav ením a Fissler pre d nákupom riadu ie s poteš o ktorej pre nymom pre varen no Fissler sy NEOBSAHUJE PFOA OLOVO KADMIUM RECYKLUJTE BEZPEČNÝ NEPRIĽNAV Ý POVRCH Zbierajte vernostné body, získajte zľavu až 74% na panvice Fissler a hrajte o ilustračné foto archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static Hodnota 1 700 € zodpovedá priemernému ročnému nákupu potravín podľa nezávislých prieskumov realizovaných na Slovensku v roku 2012. osobný automobil ročný nákup v hodnote 1 700 € mesačný nákup v hodnote 150 € Ba21 / - www.kaufland.sk/ jubilejnasutaz