AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Zmrzlina, drogéria, mäso

Platnosť od 25.7. do 31.7.Zmrzlina, drogéria, mäso - strana 23Zmrzlina, drogéria, mäso - strana 23

á súťaž! ceny! rať zaujímavé and.sk/ az Veľ ká jubilejná súťaž! CIA trvá do 2. VERNOSTNÁ AK októbra 2013 né rnost i díciou jte ve sslerr–izne ka s tradíciou t ač a rov re majst Zbier Fi et š alita – p ch tých, yau Super kv ký v a všet stať! bod %! kucháro nimi chcú až 74 ktorí sa ostné body! pte svoje vern Tu, prosím, nale 1 2 6 11 12 16 17 Nazbierané body PODMIENKY 15 19 18 10 14 13 5 9 8 4 3 7 20 eme obmôžeme ánes a môž eráe a dnes sa Po generá v. ipp Fissler 60 0 veľk ve , veľká 5 Carl Phil dlhšie než 160 rokoá výroba, veľká lá ro a u al al výroba, alá výrob . v roku 184 1 Vonkajšia vrstvavým lakovaním , ošetrená práško teplotám, vyššia pevnosť vysokým nosť . októbra 2013 tniť až do 16. môžete upla AKCIE: VERNOSTNÁ AKCIA trvá do 2. októbra 2013 ona s ko kon okon nosti dokon založil trvajúco Tu, prosím, nalepte ločnosťúspešnou históriounologické know-how, úspech tejto spoločnosti.zajn Spo d di jej svoje vernostné ých vychádza pech funkčnosť a dizajn sti, tech zerať za skúseno ých ý z ktor body! žn žný ožným ožným spô bky, ktor tri piliere, ší pším mož pš pší pším mo cie zbierané – odolnosť voči ť, zdravotná nezávad mechanická odolnos povrchová vrstva avá Vysoko nepriľnci výkon a kvalitu vynikajú – zaručuje é priľnutie povrcho Hrubý podklad ou keramickou výstuž Druhá vrstva s i časticami ená keramickým Prvá vrstva spevn telo panvice Silné hliníkové logom Fissler s vyrazenýmvýnimkou indukcie Vystužené dno pro- – vhodné pre všetky typy vé body a získať – pre dokonal vej vrstvy 2 6 7 11 12 16 17 Nazbierané body môžete sporákov s ou a vyrobené sú e tkým výro ak najle ta najle tak najle sila – to môžu tak predovše inovačná ho pre zníkov, a u sú však k úspech jú potrebám záka iadaviek. u, uznávané tky výKľúčom pož ého riad prispôsobu kokvalitn štýlový dizajn. Vše značspektrum sa trvalo okojovať široké aj bky bolom vyso rokov sym ú úžitkovú hodnotu e z varenia. Výro sobom usp šeni už mnoho veľk ujú pote Fissler je né spracovanie, yni a zvyš Značka globálna né remesel čujú prácu v kuch sveta. nezávislá vo viac h jeho pres značky uľah to cenou ky 70 krajinác 2007. Tou a podnikové znač robky tejto možné dostať v Nemecka vé je erznačka ie produkto ky Fissler plyvnejš titulu Sup ® ňuje najv držiteľom Fissler je Superbrands oce ku, cia m – znač organizá nách. yniach poje je značka ých kuch ako 40 kraji zinárodn výrobkom z varenia šenie ch a med ý. Vďaka svojim Pre pote nemecký stavuje v uvažuje každ m a vášňou. Fissler pred nákupom riadu potešení varenie s o ktorej pred nymom pre Fissler syno 3 4 5 8 9 10 13 14 15 18 19 20 uplatniť až do 16. októbr teraz zbierať bonuso a 2013. Kaufland môžete dhéznou vrstv až 74 %. archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static ch v predajniach 13 dostao kvalitnou antia . Pri nej je teleso panvice tnú cenu, so zľavou Pri vašich nákupo za zníženú vernos 13.6.2013 do 2.10.20 vené vysok dena vyba and v období od y panvice sú dnom. dukty značky Fissler tvarovania zastu Všetk v predajniach Kaufl vené veľmi silným iálnou metódou 5 EUR nákupu 1. Za každých z hliníka špec ni,zna informá kusu kovu a vyba bod. ícii pri poklad jedného ni 1 bonusový karta je k dispoz vykované si tiež môžete nete pri poklad and. Hraciu kartu hracej karty. Hracia iach Kaufl nalepte do tovaru v predajn 2. Bonusové body aufland.sk. eného vernostného tov spoločnosti www.k PODMIENKY AKCIE: ciách a u vystav vernostných produk vo ť z webov ých stránok ená vybrať si z ponuky stiahnuť a vytlači Pri vašich nákupoch tnej ceny je stanov máte možnosť v predajniach Kaufland bonusové body cenu.* Výška vernos môžete teraz zbierať dukty značky Fissler 3. Za nazbierané tnú – teda zníženú tného produk tu. bonusové body a získať WOK za zníženú vernostnú , a to za vernos procenu, so zľavou až 74 druhu vernos PANVICA značky Fissler iba jej časť s na%. archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static 1. Za každých 5 EUR karty pri každom hraciu kartu (či nákupu v predajniach ých jedál PANVICA tom značky vnútri tejto hracej predložte svoju Kaufland v období im produk nete pri pokladni 1 bonusový ŠTVORCOVÁ od 13.6.2013 do 2.10.2013 vu ázijsk na prípra počtu bodov bod. ne so zodpovedajúc požadovaného dostaIA PANVICA 3. Po nazbieraní pri pokladni spoloč 2. Bonusové body nalepte NA GRILOVANIE SERVÍROVAC vými bodmi) do hracej karty. Hracia uplatniť Ø 28 cm VICA k 19,99 € lepenými bonuso karta je ciách 13 do 2.10.2013, tnej ponuky. HLBOKÁ PAN hlboká a u vystaveného vernostného tovaru v predajniac k dispozícii pri pokladni,bonusových bodov + doplato € z našej vernos období od 13.6.20 20 na informáv Fissler Ø 28 cm stiahnuť a vytlačiť z webových k h Kaufland. 24,99 € môžete zbierať cena 69,99 VICA 16.10.2013. za vaše nákupy stránok spoločnosti bodov + doplato Hraciu kartu si tiež môžete Bežná predajná 20 bonusových www.kaufland.sk. je možné až do PAN cm € 4. Bonusové body Fissler Ø 24 nazbierané + doplatok 19,99 € 3. Za 87,99 akceptované. tovaru značky bodov bonusové body máte Bežná predajná cena vé body nebudú v 3 veľkostiach ich za výmenu možnosť vybrať si z Ušetríte značky Fissler, to za € zničené bonuso € 20 bonusových á cenaa69,99 vernostnú – ponuky vernostných Ø 28 cm vých bodov či produktov + doplatok 21,99 teda zníženú cenu.* Výška sť. te vnútri tejto Bežná predajn hracej karty pri 5. Fotokópie bonuso bonusových bodov ené za hotovo každom druhu vernostné Ušetrí vernostnej ceny je stanovená vo Ø 20 cm k 13,99 € 20 nemôžu byť vymen cena 82,99 € + doplato ho produktu. 3. Po nazbieraní požadova aufland.sk. Bežná predajná 6. Vernostné body Ušetríte 20 bonusových bodov ného počtu bodov predložte nájdete na www.k NEOBSAHUJE j cene cena 52,99 € á a informácie lepenými bonusovými NEOBSAHUJE NEOBSAHUJE Bežná predajná odporúčanej predajne bodmi) pri pokladni spoločne svoju hraciu kartu (či iba jej časť s na7. Úplné pravidl Ušetríte až 74 % oproti Fissler z našej vernostne so KADMIUM RECYKLUJTE zodpovedajúcim produktom o produktu zľava j ponuky. archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static podľa vybranéh PFOA OLOVO značky Ušetríte tepla, aj po dlhom 4. Bonusové body za vaše nákupy NEPRIĽNAVÝ POVRCH ajúce rozloženie varení! ich za výmenu tovaru BEZPEČNÝmôžete zbierať vdno pre vynik › Silné období od 13.6.2013 do 2.10.2013, uplatniť rovné ne absolútne značky Fissler je možné Veľa radosti pri Trade Center až do 16.10.2013.teplote zosta indukcie 5.antiadhézna vrstva: í pri vysokej Fotokópie bonusových Global N.V., World varen € sťou TCC Ø 24 cm kov s výnimkou bodov či a odolná á v licencii spoločno + doplatok 15,99 ňuje variť zničené bonusovéébody všetky typy sporá Holandsko. aná značka používan 6. Vernostné body nemôžu › Vysokokvalitná 20 bonusových bodov sa čistí a umož XV Amsterdam, › Určen pre nebudú akceptované. Fissler je registrov € 84, 1077 byť vymenené za hotovosť. leniu, ľahko cena 62,99 Amsterdam, Zuidplein Taliansku Bežná predajná z dreva, 7. Úplné pravidlá a informácie zabraňuje pripá › Vyrobené v a tuku ynské pomôcky nájdete na www.kaufl oleja archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static podľa vybraného and.sk. í používajte kuch Ušetríte bezpečné aj bez použitia skracujú produktu 73 % Veľká jubilejná súťaž! 74 % Zapojte sa a neprem eškajte šancu vyhrať zaujímavé ceny! € www.kaufland.sk/ 28 cm Ø + doplatok 18,99 Viac na: jubilejnasutaz 20 bonusových bodov á cena 72,99 € Bežná predajn Ušetríte 73 % 73 % 71 % 71 % äte, zľava až 74 % oproti › Pri varen cky z kovu odporúčanej predajnej tvarované rukov cene silikónu. Pomô › Ergonomicky plastu alebo riadu. Veľa radosti pri varení ý aj kuchynského a praktické k, žiaruvzdorn ! životnosť vášho – práškový povla › Vonkajšia vrstva Fissler teplotách je registrovaná značka používaná v licencii spoločnosťo Amsterdam, Zuidplein pri vysokých u TCC Global N.V., 84, 1077 XV Amsterdam, Holandsko. World Trade Center 71 % rnostné Zbierajte ve trite body a uše až 74 %! Priezvisko: Ulica: Ø 24 cm € + doplatok 5,99 20 bonusových bodov cena 16,99 € Bežná predajná Ušetríte Podpis: Telefónne číslo: rokov, s adresou má viac ako 18 vecné ceny fyzická osoba, ktorá lá súťaže: Účasť v súťaži o môže stať každá Stručné pravid v štatúte súťaže. . Súťažiacim sa nkou nie je. mi obsiahnutými 16.10.2013 nie však podmie a súhlasí s pravidla 13.6.2013 do Fissler, ich zakúpe nky účasti v súťaži Súťaž prebieha od produktov značky áciách predajne. SR, ktorá splní podmie kúpu vernostných cej urny na Inform počtu bodov na doručenia na území ého do žrebova uje a potvrdzuje, nazbieraním potrebn riadne vyplnenej hracej kartičky a zároveň prehlas je podmienená i pravidlami súťaže j stránke súťaže vhodením e do súhlas s úplným é na webove Súťažiaci vstupuj je súťažiaci svoj štatútu sú dostupn kartičky vyjadru súťaže vo forme Vhodením hracej l. Úplné pravidlá v roku 2012. nky účasti a pravidie ých na Slovensku sídle usporiadateľa. že spĺňa podmie sutaz alebo v ch prieskumov realizovan and.sk/jubilejna potravín podľa nezávislý www.kaufl ročnému nákupu á priemernému Ø 28 cm € + doplatok 6,99 20 bonusových bodov cena 19,99 € Bežná predajná Ušetríte tu zaškrtnúť PSČ, obec: 64 % ilustračné foto Súťaž prebieha od 13.6.2013 do 16.10.2013. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, s adresou doručenia na území SR, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami obsiahnutými v štatúte súťaže. Účasť v súťaži o vecné ceny je podmienená nazbieraním potrebného počtu bodov na kúpu vernostných produktov značky Fissler, ich zakúpenie však podmienkou nie je. Súťažiaci vstupuje do súťaže vhodením riadne vyplnenej hracej kartičky do žrebovacej urny na Informáciách predajne. Vhodením hracej kartičky vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel. Úplné pravidlá súťaže vo forme štatútu sú dostupné na webovej stránke www.kaufland.sk/jubilejnasutaz alebo v sídle usporiadateľa. Hracie karty, určené na lepenie vernostných bodov a zapojenie sa do súťaže, sú počas doby trvania vernostného programu k dispozícii v predajni. údajov: , aním osobných súhlasím so získaním Súhlas so spracov mi súťaže a zároveň ch osobných údajov Súhlasím s pravidla m mojich, tu uvedený záspracovaním a uložení Slovenská republika v.o.s. v zmysle and Údaje môžu spoločnosťou Kaufl č. 428/2002 Z.z. osobných údajov vky. Súhlas kona o ochrane ia mojej požiada za účelom vybaven ľvek odvolaný byť použité iba môže byť kedyko neurčitú dobu a ká republika sa poskytuje na Kaufland Slovens u na spoločnosť kartičku bez písomnou žiadosťo 04 Bratislava. Hraciu cesta 41/A, 831 h údajov nemá usporia v.o.s., Trnavská na spracovanie osobnýc udelenia súhlasu zaradiť do súťaže. dateľ povinnosť Meno: POKRIEVKA SKLA Z TVRDENÉHO Stručné pravidlá súťaže! 65 % archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static Hodnota 1 700 NEOBSAHUJE NEOBSAHUJE Eur zodpoved NEOBSAHUJE PFOA OLOVO KADMIUM RECYKLUJTE BEZPEČNÝ NEPRIĽNAVÝ POVRCH Zbierajte vernostné body, získajte zľavu až 74% na panvice Fissler a hrajte o ilustračné foto archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static Hodnota 1 700 € zodpovedá priemernému ročnému nákupu potravín podľa nezávislých prieskumov realizovaných na Slovensku v roku 2012. osobný automobil www.kaufland.sk/ jubilejnasutaz ročný nákup v hodnote 1 700 € mesačný nákup v hodnote 150 € Treb19, Mich21, Hum21, Vra21, Kos21, Pre21, Lub19, Spis21, Kez19, Pop19, RimS21, Luc19, BaB21, Brez19, Lev21, LiM21, Ruz21, Zvo21, Ziar19, Mar21, Prie21, Ban19, Part19, Zil21, Cad21, Trec21, NMV21, Pu21, Dub19, Kom21, NoZ21, Trn23, Seni19, Sa21, Nit21, Pies21, Top21, Ga19, DuS19, Hlo21, Ser21, Mal21, Sen19, Ba23 / -