AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar - morský vlk

Platnosť od 31.7. do 27.8.Culinar - morský vlk - strana 4Culinar - morský vlk - strana 4

Ryby BIO KVALITA A OD LOVU K CHOVU Mladé morské vlky väčšinou migrujú v kŕdľoch, dospelé jedince sú skôr samotárske. Ryby sa lovia do vlečných a voľne plávajúcich sietí, ale aj na udicu. Bývajú tiež častým cieľom rekreačných rybárov. Voľne žijúce morské vlky majú tmavšiu kožu, pevnejšie mäso s  výraznejšou vôňou i  chuťou mora a  od rýb z  umelého chovu sa odlišujú aj vyššou cenou. Dnes podiel lovených morských vlkov na trhu mierne presahuje 10 %, zvyšné ryby pochádzajú z akvakultúry. Vzhľadom na to, že lov nestačil pokryť dopyt trhu, bolo treba vymyslieť ďalšie spôsoby, ako túto cennú rybu získať. Spočiatku sa morským vlkom migrujúcim na jeseň z lagún späť do voľného mora zahradila prístupová cesta sieťami. Ryby z takej pasce nemajú ako uniknúť, ale môžu sa živiť rovnakým spôsobom ako vo voľnom mori až do chvíle, kým sú vylovené. Chladnejšia voda v zime pri pobreží im neprekáža, znášajú veľký rozptyl teplôt (5 – 28  °C) aj rozdielnu slanosť vody. V  lagúnach sa chovajú spolu s  pražmami, parmicami a  úhormi. Problém však predstavuje ich dravosť – morské vlky sú schopné pri pobyte na jednom mieste zdecimovať populáciu malých živočíchov, ktoré im slúžia ako potrava. Trenie morských vlkov prebieha od mája do augusta. Ikry voľne žijúcich rýb unášajú morské prúdy a postupne sa z nich vyliahne poter. Tento spôsob kladenia ikier sa využíva pri stredne intenzívnom lagúnovom odchove. Ikry sa zbierajú a v okysličených tankoch sa prevážajú do špeciálnych nádrží, kde sa odchová poter do takej veľkosti, aby bol schopný prežiť v lagúne. Výnosy sú vyššie ako pri predchádzajúcom spôsobe chovu, zhruba 500 – 700 kg rýb na hektár ročne. Akvakultúra morského vlka 2005 – 2007 v tonách 2005 2006 2007 Grécko 35 000 45 000 48 000 Turecko 37 290 38 408 41 900 Španielsko 5 492 8 930 10 480 Taliansko 9 100 9 300 9 900 Francúzsko 4 300 5 600 4 800 Chorvátsko 1 800 2 000 2 500 Ostatné 6 504 5 873 6 449 Celkovo 99 486 115 111 124 029 Zdroj: www.globefish.org 4 sE1317_02-07.indd 4 V METRO sa môže zákazník stretnúť s  morským vlkom označeným BIO. Táto ryba spĺňa najprísnejšie pravidlá pre chov (používa sa bio krmivo, klietky sú ošetrené špeciálnymi farbami, ryby majú väčší priestor a pod.). RIADENÝ CHOV Metódu odchovu v  liahňach začali francúzski a talianski vedci rozvíjať v 60. rokoch minulého storočia. Morské vlky sa stali prvými rybami iného ako lososovitého druhu, ktoré sa v  Európe dočkali umelého odchovu. Zhruba za desať rokov sa týmto spôsobom chovali vo väčšine stredomorských krajín. Medzi najväčších svetových producentov patria Grécko, Turecko, Taliansko, Španielsko, Chorvátsko a  Egypt. Riadený odchov je náročná práca prebiehajúca za asistencie odborníkov. Oplodnené ikry plávajúce na hladine nádrže, v  ktorej prebehlo riadené trenie rýb, sa pozbierajú a umiestnia do nádrží inkubačných, kde sa  liahne poter. Ten sa presúva do  odchovných nádrží či klietok a  kŕmi mikroskopickými riasami a  neskôr malými kôrovcami. V  odstavných jednotkách si väčšie ryby zvykajú na umelo pripravovanú stravu dovtedy, kým nie sú schopné konzumovať špeciálne granuly. Dospievajúce jedince žijú v plávajúcich klietkach alebo v tankoch s morskou vodou. Keď dosiahnu zodpovedajúcu hmotnosť, sú vylovené, zabité a ihneď po vypitvaní putujú do reštaurácií a obchodov. CULINAR 16.7.13 11:51