AktuálneLetáky.eu   

Hornbach leták : Dekoratívne obloženie stien

Platnosť od 1.8. do 31.8.Dekoratívne obloženie stien - strana 12Dekoratívne obloženie stien - strana 12

ová fasáda? N en problém! Žiad cie systémy na zatepľova odklady i minerálne p Priedušná rnosti proti povete Odolná fasády doodpudivá extrémne vo 44 39 Bežná cena Množ. odber Pri odbere od 10 ks 10 l 39 95 10 l 3.99/l 4.44/l a Fasádna farbditeľná disperzná farba urie ťou b - iela vodo brou krycou schopnos s veľmi do vysoko oteruvzdorná - priedušná,a 60 m2 506898 - 10 l na cc témy pľovacie sys fasády a zate pre 94 39 od Bežná cena 20 kg Množ. odber Pri odbere od 10 ks 84 du trenie podkla vedajúce oše zodpo 95 od 20 kg 4.25/kg 4.72/kg á a MIX Prolux fasnádakrylátová farba uvzdorná hnúca, oter - jemná matropriepustná, rýchlosc vosť - vysoko paycia schopnosť a priľna tieňa a podkladu) - vysoká kr cca 5-8 m2 /kg (podľa od ekacou technikou ri - výdatnosť nanášanie air-less st - vhodná i na 8222255-8 00 18 49 12 kg ácia ter ntová penetr Prolux pigmegmentovaný penetračný ná y pi orné - univerzáln tové a silikónové vnút p - od akrylá farby a omietkoviny siakavosť i vonkajšie dklad, zjednocuje na sť no - spevňuje po iu schopnosť a prídrž láknité dosky yšuje kryc rdokartóna a sadrov - zv sa - vhodný i na a 6-9 m2 /kg cc - výdatnosť 8197008 - 1.54/1 kg u lad etrenie podk ovedajúce oš zodp Fasádny náter penetračný podklad ý z - aistí pevn šie pre vonkaj oty náterové hm n - a zvetrané podklady 2 25 m 5 - l na cca 50 2.70/l 8753619 13 5l , cenovo Na základné tery; né ná dostup povetrnosti. 28 odolné proti ZHRNUTIE a y = 156ácii 0 m efzosádídajúcej peneátrcene 12 an dpov ed 2 cena vrát stve náteru zodpov pri jednej2 vr 1.30/1 m fasády n/kabjšej átherrbavhosk far y N on c. www. ža - drevené dr a - čistá štetin ery, napr.: 3“ - rôzne rozm 7939404 rska Štetka malia profesional ák Štetec zároh rofi drevený p dlo 529 ochrana až 10-ročná e Profesionáln o príslušenstv ystémy Omietkové s SK 0813 70 99 Bežná cena 10 l Množ. odber Pri odbere od 10 ks 63 89 10 l 6.40/l 36 99 Bežná cena 7.10/l 25 kg Množ. odber Pri odbere od 10 ks 33 29 2880 a - čistá štetin ip - plastový gr 4208598 25 kg ek Fasádny valč s držadlom id 1.33/kg 1.48/kg tka hladená omie akrylátováená alebo ryhovaná e použitie Prolux iam hlad ová, na pr - tenkovrstv5-2-3 mm, pripravená svetle, sádna farba rba na báze sť 1, a na a fa stál - zrnito , priedušná, 5-42 Profesionáln diteľná disperzná fa ónom, veľmi mývateľná o 83 la vodourie á, zušľachtená silik nosť za mokra - málo nasiakavá 8372 b - ie or dušn plastu, prie schopnosť a oteruvzd na priame dobrá krycia60 m2 3835322 a - 10 l na cc ladu 1170 am - 100% poly ý lstrovan - po  mm - priemer 68 8214166 Predlžovacia teleskopická tyč PROFI použitie podk e ošetrenie odpovedajúc z 2380 Fasádny náter penetračný podklad ý z - aistí pevn šie e vonkaj pr oty náterové hm etrané n - a zv podklady 2 25 m - 5 l na cca 50 2.70/l 8753619 13 5l šľachtená Silikónom zu báze na disperzia ochranu. bú e; na dlhodo živic 48 syntetickej 44 19 25 kg Množ. odber Pri odbere od 10 ks 3977 /hliník - sklolaminát ácia aret - presná konusy - 2 výmenné 1,2 - 2,2 m 8214165 25 kg 1.59/kg es Maliarsky vli 1.77/kg Bežná cena ZHRNUTIE 9 a y úc 20 ie m2 fzosádedaj=ej penetrácne 120 dpov ce e cena vrátan stve náteru zodpovedá jednej2 vr pri 1.75/1 m tka hladená omie Silikónováová, zrnitosť 1,5-2-3 mm omietky álne - tenkovrstv acie systémy i miner svetle, n - a zatepľov , priedušná, stála na o - mývateľná avá 8372843 málo nasiak Ako na to: ostup Pracovný p erného nutiu rovnom Kvôli dosiah te maliarskou likuj výsledku ap rv fasádny penetračný štetkou najphĺbkovú penetráciu. náter alebo 1. teľné ktiež tónova o farby sú ta rách HORNBACH Tiet cent v miešacích dnom ri pr m 2.tePre je voož/záklankajšiu m né vo ná likáciou farbu pred ap20% vodou. do zriediť až 3990 - zakrývací - 1x25 m 2 - 270 g/m 7820694 náte Ako zá 3.nanáša verečnýom valček r sa sádna farba. neriedená fa plochách slých z. Na súvi te vždy nara stien pracuj u, na i na facebook raz nájdete Hornbach te /HornbachCZ facebook.com adrese: www. fanúšikmi! šimi Staňte sa na 23