AktuálneLetáky.eu   

Planeo elektro leták : Kalkulačky

Platnosť od 5.8. do 31.8.Kalkulačky - strana 1Kalkulačky - strana 1

V ŠKOLE SME ATRAKTÍVNOU JEDNOTKOU Vrecková kalkulačka a Vrecková kalkulačka k k a Stolná kalkulačka k SL 760 E CO 60 C • 8-mi ny displej, miestn d p veľk ť platobnej karty, eľkosť platobnej výpočet odmocni y, ýpočet odmocnin výpočet percent, super solar napájanie, vyrobené z recyklovaného plastu SL 305 E CO • veľký 8-miestny dis lej, 8 estny disp výpočet DPH, H vý výpočet percent, cent, kovový štítok, ý duálne napájanie, du vyrobené z recyklovaného plastu t J JF 1 20 E CO • veľký 12-miestny displej, veľký 2 m estny isplej, výpočet DPH, výpočet DPH, poče H výpočet percent, očet c d desatinný volič, n v lič, č, celk celk lkový súčet - GT, prep čet meny, úč epoč ep e p opravn op né tlačidlo čidl lo, kovový títok, kovový ští k, v k vyrobené ecy vyrobené z recyklovaného plastu o a Vedecká kalkulačka a Vedecká e kalkulačka č Vedecká kalkulačka Vedecká kalkulačka Vedecká kalkulačka Vedecká kalkulačka k F FX 8 2 SX PLUS • 12 a 10+2-miestny stny 2-riadkový displej, dkový i p ej, 177 funkcií 17 funkcií, nkci výpočty zlomkov, vý kombinácie a variácie, štatistika FX 82 MS S • 12 a 10+2-miestny 0+2-mi m 2-riadkov 2-riadkový displej, vý 240 nkcií 240 funkcií, výpočty zlomkov, počty komb mbinácie a variácie, štatistika, 8 variabilných pamätí, funkcia replay FX 82 ES PLUS • 15 a 10+2-miestny natural displej, 252 funkcií, prirodzené zadávanie a zobrazovanie, výpočet zlomkov, 9 variabilných pamätí, variácie/ kombinácie, štatistické výpočty, tabuľka funkcií, napájanie AAA/ LR03 FX 570 ES PLUS • 15 a 10+2-miestny natural displej, 417 funkcií, 40 vedeckých konštánt, 40 metrických prevodov, prirodzené zadávanie a zobrazovanie, komplexné čísla, matice, integrály, derivácie, 9 variabilných pamätí, napájanie 1x AAA / LR03 FX 7400 G II • grafická kalkulačka, 396 matematických funkcií, 6-riadkový displej, 20 kB pamäť, Menu pre výber režimov, riešenie integrálov a rovníc, spojenie funkcií a štatistiky, komplexné čísla, 26 úrovní zátvoriek, napájanie 4x AAA FX CG 2 0 G • grafická kalkulačka s ká k a farebným 8-riadkovým ým ý v m displejom, o ovládanie po vládani pomocou ni menu 2 900 funkcií, nu, 9 zobrazovan e grafov, azova z vanie pripojenie k PC en e n pomocou US USB, diferenciálne rovnice, integrály, karteziánsky súradnicový systém, funkcia Picture Plot, 10 modelov regresie, esie e, napájanie 4x AAA A Stolná kalkulačka k a Stolná kalkulačka Stolná kalkulačka MS 8 S ( TA X+ EXCH N G E) A X EXCH CHAN • prepoč t meny, očet oč výpočet DP poče po e DPH, výpočet ce výpoče percent, o duál duál e napá anie álne apáj ie MS 10 VC/BU, MS 10 VC/GN MS 10 VC/OE, MS 10 VC/RD • veľký 10-miestny displej, výpočet DPH, výpočet percent, výpočet odmocniny, výpočty s časom, opravné tlačidlo, napájanie LR 54/solar MV 210 • kalkulačka s duálnym displejom, 2x 10-miestny displej, Dual Calculation – vypočítajte si ďalší výpočet na druhom displeji, výsledok je možné presunúť na druhý displej, výpočet zisku, výpočet DPH, prevody meny, opravné tlačidlo, tlačidlo +/-, pamäť GT, duálne napájanie, rozmery: 32x11x15 cm MS 8 S (TAX + EXC X+ X EXCHANGE) ) VE VEĽ KÝ 8- M IES TN Y DISPLEJ -MIES N - I J JV 2 20 2 2x 12-mie stny d i sple miestn y di ej, desati nný de tinný voli ič, roz m er y: 2,7 x10,7x ozm y 2,7x10 ,7x18,1 c m MS 20 S (TAX+EXCHANG E) VEĽKÝ 12-MIESTNY DISPL EJ DV 220 MS 10 S ( TAX +EXCHANGE) S X XCHANGE) 2x 12-mie stny displej, e des atinný volič, s rozmery: 3,5x13,6x18,7 cm VEĽK Ý 10-M IESTNY DISPLEJ KÝ K M Vedecká k kalkulačka a k Vedecká kalkulačka Vedecká kalkulačka Vedecká kalkulačka Vedecká kalkulačka Vedecká kalkulačka SEC 133 3 • 10+2-miestny m es 1-riadkový displej, k le 139 funkcií, variácie, u kc rá , kombinácie, ENG b ná N konverzia, prevod v rz e šesťdesiatkove ť es vej ve sústavy, štandardná s v nd d d odchýlka, d hý transformácia r ns á súra radníc, napájanie ra n á e LR44/solar R4 ar SEC 139 • 8+2-miestny 1-riadkový d displej, 56 funkcií, binárne, oktálne, bi h hexadecimálne výpočty, š štandardná odchýlka, t transformácia súradníc, , napájanie LR1130 SEC 102 • 10+2-miestny 2-riadkový displej, 244 funkcií, regresná analýza, variácie, kombinácie, výpočty rovníc, výpočty zlomkov SEC 103 • 10+2-miestny 2-riadkový displej, 279 funkcií, výpočty rovníc, výpočty zlomkov, štatistika, derivácie, variabilná pamäť SEC 104 • 10+2-miestny 2-riadkový displej, 401 funkcií, binárne, oktálne, hexadecimálne výpočty, regresná analýza, variácie, kombinácie, ENG konverzia, výpočty integrálov, výpočty rovníc, napájanie LR44 SEC 101 • 10+2-miestny grafický ny displej, 360 funkc kcií, binárne, oktálne, hexadecimálne výpočty, regresná sn n analýza, výpočty an ýpočty p inte rál derivácií, integrál derivá í, e álov, výpočt zlomkov vý ty zlomko Stolná kalkulačka t n Stolná kalkulačka Stolná kalkulačka n SE C 3 53T E • extra veľký 12-miestny displej, a s e v počet výpo s DPH, o opravné tlačidlo, výpočet percent a odmocnin ý c iny, n celkový súčet - GT, e duálne napájanie SE C 38 7/ 12 DUAL E 87/ 2 /12 • 12-miestny displej, 2 me t isplej, plej v oč výpočet DPH, PH zisk zis u, marže, marže o moc odmocniny, zaokr h ovanie, zaokrúhľov ok napájanie LR41/solar apájanie LR41 jani SE C 397/12 DUAL E L • 12-miestny veľký 3-riadkový displej, 2-m t prepo et meny, repoč výpočet DPH, poče poč DP o výpoče výpočet hodí ýpoč dín, z sku, zisku, odmocniny, cni n z zaokrúhľovanie, n pá anie LR44/sol napájanie LR44/solar ája 44/solar