AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Výber, kvalita, záruky

Platnosť od 15.8. do 21.8.Výber, kvalita, záruky - strana 19Výber, kvalita, záruky - strana 19

Taška ide do sveta! Odfoťte sa s Kaufland taškou a hrajte o senzačné ceny. Na cestách s Kaufland taškou! Hlavné žrebovanie! 1. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 3 600 Eur 2. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 2 400 Eur 3. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 1 500 Eur 4. – 10. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 1 200 Eur 11. – 15. cena: Dovolenkový poukaz od CK Koala Tours v hodnote 900 Eur 16. – 20. cena: Apple iPhone 21. – 25. cena: LED TV 26. – 30. cena: Apple iPad 31. – 40. cena: Digitálny fotoaparát Hlasujte za najkreatívnejšie júlové fotografie! Mesačné hlasovanie na internete! Každý mesiac vyberie naša redakcia 30 najkreatívnejších fotografií. A vy svojim hlasovaním rozhodnite o tých naj, ktoré získajú: 1. cena: Darčekový kôš v hodnote 80 Eur 2. – 4. cena: Darčekový kôš v hodnote 60 Eur 5. – 10. cena: Darčekový kôš v hodnote 40 Eur Súťaž na Facebooku! Postavte sa výzve TAŠKA proti TAŠKE na Facebooku alebo zahlasujte za obľúbenú fotografiu a hrajte o 10 smartfónov Samsung Galaxy S III mini. Stručné pravidlá súťaže: Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže. Súťažiaci vstupuje do súťaže odoslaním fotografie prostredníctvom on-line formulára na www.kaufland.sk/taska alebo poštou. V prípade, ak posiela súťažiaci fotografiu poštou, je potrebné, aby poslal aj písomný rukou podpísaný súhlas: „Súhlasím s pravidlami súťaže Taška ide do sveta a súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov a pravidlami súťaže.“ Pre účasť v súťaži na Facebooku zároveň: „Súhlasím s účasťou v súťaži TAŠKA proti TAŠKE na Facebooku.“ Fotografie a údaje zaslané poštou bez súhlasu nemá usporiadateľ povinnosť zaradiť do súťaže. Súťažiaci súťaží s vlastnou autorskou fotografiou (fotografie zvierat a vecí bez osôb nebudú akceptované), pričom na fotografii musí byť zobrazená osoba spolu s nákupnou taškou spoločnosti Kaufland. Zaslaním fotografie vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže, je autorom zaslanej fotografie, a že jej zaslaním a prípadným zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zaslaním poruší pravidlá a podmienky súťaže, je si vedomý, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke a v sídle usporiadateľa. Ba19 / - Na dovolenke, doma, všade! Je jedno, či na exotickej dovolenke alebo doma v záhrade. Cvaknite sa s nákupnou taškou Kaufland, pošlite nám fotografiu a hrajte o atraktívne ceny! Fotografie nám posielajte prostredníctvom on-line formulára na: www.kaufland.sk/ taska alebo poštou (s uvedením mena, adresy, telefónneho čísla, krajiny a miesta nasnímania fotografie a písomným súhlasom s pravidlami súťaže) na adresu: Taška ide do sveta, Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava Súťaž prebieha v termíne od 1.6. do 30.9.2013.