AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : IKEA Katalog 2014

Platnosť od 22.8. do 21.8.IKEA Katalog 2014 - strana 159IKEA Katalog 2014 - strana 159

316 Záruky Záruky 317 SULTAN, matrace Záruka 25 rokov FAKTUM, kuchynský systém Záruka 25 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí matracov alebo samonosných matracov SULTAN: • drevený rám a pružiny samonosných pružinových matracov • pružiny obojstranných pružinových matracov • penové jadro penových matracov • latexové jadro latexových matracov • drevený rám a lamely roštov. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na všetky podložky na matrace, lamelový rošt SULTAN LADE, detské matrace a motor elektricky ovládaných roštov, na ktorý sa vzťahuje 5-ročná záruka. Matrace SULTAN si môžete doma vyskúšať po dobu 90 nocí. Ak by sa vám zdalo, že nový matrac SULTAN je príliš tvrdý, príliš mäkký alebo vám inak nevyhovuje, môžete ho priniesť späť do obchodného domu spolu s pokladničným blokom a my vám pomôžeme s výberom iného matraca. A nemusíte sa ponáhľať. Môžete sa na ňom 90 nocí vyspať! Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí kuchynského systému FAKTUM: • rámy skriniek • dvierka a čelá zásuviek • pánty INTEGRAL • plne vysúvateľné zásuvky RATIONELL • police RATIONELL z tvrdeného skla a melamínu • drôtené koše RATIONELL • sokle • nohy • krycie panely • dekoračné lišty • pracovné dosky s min. hrúbkou 3,8cm • drezy (okrem drezu FYNDIG) • police a police na víno PERFEKT • ochranné podložky RATIONELL do spodnej skrinky • odkvapkávače RATIONELL do nástenných skriniek. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na úchytky, zásuvky RATIONELL do soklovej časti a pracovné dosky s hrúbkou pod 3,8cm. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Samostatne stojace kuchyne Záruka 25 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých súčastí samostatne stojacich kuchýň VÄRDE. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na úchytky, spotrebiče, batérie, police a nástenné police z masívneho dreva VÄRDE. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. FYNDIG, kuchynský systém Na kuchyne FYNDIG sa táto záruka nevzťahuje. SPOTREBIČE Záruka 5 rokov PAX/KOMPLEMENT, skrine Záruka 10 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí skríň PAX a vnútorného vybavenia KOMPLEMENT: • rámy • dvere na rámy PAX • pánty • mechanizmy posuvných dverí • koľajničky zásuviek • police a vešiakové tyče. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na drôtené koše KOMPLEMENT, plastové škatule KOMPLEMENT, výsuvné priesvitné plastové police KOMPLEMENT, vešiaky na nohavice KOMPLEMENT, držiaky na topánky KOMPLEMENT a drôtené koše na topánky KOMPLEMENT. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú uvedené ďalej v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?‟. Počas záručnej doby budú uhradené náklady na odstránenie chyby, t. j. na opravy, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky za predpokladu, že spotrebič je dostupný bez vynaloženia ďalších výdavkov. Tieto podmienky upravujú aj smernice EU (č. 99/44/EG) a príslušné miestne smernice. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. Aká je záručná lehota? Záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča IKEA v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče LAGAN sa vzťahuje dvojročná (2) záruka platná od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely. Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka? Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky spotrebiče IKEA okrem spotrebičov LAGAN, na ktoré sa vzťahuje dvojročná (2) záruka. Na ktoré spotrebiče sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na všetky spotrebiče zakúpené v obchodnom dome IKEA pred 1. augustom 2007. Kto vykoná záručný servis? Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na: • bežné opotrebovanie • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane, no nie výlučne, poškodenie spôsobené nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním fltra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok • poškodenia nasledovných súčastí – keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané normy • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely • poškodenia pri doprave – ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu výrobku na určenú adresu zabezpečuje IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť za prípadné poškodenia počas tejto prepravy (nevzťahuje sa na túto záruku). V prípade reklamácií v súvislosti s touto podmienkou kontaktujte Služby zákazníkom IKEA na www.IKEA.sk • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifkovaným odborníkom s použitím originálnych dielov za účelom prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. KUCHYNSKÉ BATÉRIE Záruka 10 rokov IKEA 365+, hrnce a panvice Záruka 15 rokov Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kuchynských zmiešavacích batérií IKEA s výnimkou kuchynskej batérie LAGAN. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď bol výrobok použitý v korozívnom prostredí. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Platí na všetky hrnce a panvice IKEA 365+ bez nelepivého povrchu. SENSUELL, hrnce a panvice Záruka 25 rokov Platí na všetky hrnce a panvice SENSUELL. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov a panvíc. Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť dna • umývanie v domácej umývačke riadu. FAVORIT, hrnce a panvice Záruka 25 rokov Platí na všetky hrnce a panvice FAVORIT bez nelepivého povrchu (aj na liatinové hrnce a panvice). Záruka 10 rokov Platí na všetky hrnce a panvice FAVORIT s nelepivým povrchom. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov a panvíc. Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť dna • umývanie v domácej umývačke riadu (s výnimkou riadu s nelepivým povrchom alebo liatinového riadu, ktorý odporúčame umývať ručne) • nelepivé vlastnosti hrncov a panvíc s nelepivým povrchom. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315. Záruka 5 rokov Platí na všetky hrnce a panvice IKEA 365+ s nelepivým povrchom. Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby funkčnosti, chyby v materiáli a vypracovaní všetkých hore uvedených hrncov a panvíc. Záruka sa vzťahuje na: • stabilnosť dna • umývanie v domácej umývačke riadu (s výnimkou riadu s nelepivým povrchom alebo liatinového riadu, ktorý odporúčame umývať ručne) • nelepivé vlastnosti hrncov a panvíc s nelepivým povrchom. Na čo sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu uvedených hrncov a panvíc, ak nemajú zásadný vplyv na ich funkčnosť. Pozri aj všeobecné podmienky na str. 315.