AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 5.9. do 11.9. - strana 28- strana 28

Someliérstvo Someliérstvo – veda neustáleho bádania! Ponuku nápojov ovládajú stopercentne a ich špecifickú charakteristiku majú, ľudovo povedané, v malíčku. Hosťom reštaurácie zväčša radia, aký druh vína najlepšie vynikne v kombinácii s konkrétnym jedlom. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá relatívne jednoducho, someliéri to v súčasnosti nemajú vôbec ľahké. Vykonávajú profesiu, v ktorej sú dennodenne konfrontovaní s novými trendmi v oblasti nápojov. Vedieť sa orientovať v spleti celosvetových noviniek a promptne reagovať na zákaznícke požiadavky si vyžaduje veľkú dávku praxe i znalostí v danom odbore. Summa summarum, someliérstvo je v modernej gastronómii komplikovanou vedou neustáleho bádania. Kde sa vzali? Súčasné postavenie Slovo someliér „zaváňa“ francúzštinou a v krajine Galského kohúta má aj svoj pôvod. Konkrétne ide o oblasť Provensálska, kde slovom „saumalier“ v dávnej minulosti nazývali ľudí prepravujúcich jedlá a nápoje. Okolo 14. storočia bol „soumeliére“ sluhom francúzskej vrchnosti. Staral sa jednak o chod šľachtičnej domácnosti, zároveň o nákup, skladovanie a podávanie exkluzívnych mokov (takýmto prívlastkom sa Pasovať sa za someliéra nemôže hocikto. Táto profesia vyžaduje dlhé roky zbierania teoretických poznatkov v oblasti enológie (náuka o vínach). Someliér musí mať, okrem gastronomického vzdelania, absolvované i početné odborné kurzy týkajúce sa problematiky someliérstva. V Anglicku je možné získať titul „Master of Wine“ (majster vína), uchádzač však musí obstáť vo veľmi náročných skúškach. Teoretický základ však nie je všetko. Oveľa dôležitejšie je priam vedecké poznávanie nových vinárskych trendov a ich perfektné zosúladenie so súčasnou gastronómiou. Vo svete sú someliéri doslova chodiacimi encyklopédiami a prestížnou visačkou každej renomovanej reštaurácie. označovalo víno). O tri storočia neskôr sa someliér udomácnil v typických francúzskych hostincoch, kde podával všakovakú pijatiku. Až s príchodom exkluzívnych hotelov a gastronomických zariadení v 19. storočí začalo someliérstvo naberať súčasné kontúry. Keďže noblesná klientela vyžadovala odborný prístup k výberu a podávaniu jedál či nápojov, boli čoraz častejšie v takýchto zariadeniach angažovaní profesionálni znalci svojho remesla. Koncom minulého storočia nastáva skutočný boom someliérstva, o čom svedčí aj vznik Medzinárodnej asociácie someliérov (L´Association de la Sommellerie Internationale) v roku 1969. Spis28, Trec28, Trn28, Ba28 / - Čo ovládajú? Someliéri musia v prvom rade zvládnuť perfektnú prezentáciu ponúkaných nápojov. Nejde pritom len o vína, ale aj o destiláty, miešané drinky, pivá, nealkoholické nápoje, prírodné šťavy, čaje, kávy, dokonca i cigary. Najširší diapazón sa však týka vín. Skôr, než sa začne s nalievaním konkrétneho druh kráľovského moku, oboznámi someliér hostí s technológiou jeho výroby, ako aj s pôvodom a senzorickými vlastnosťami. Jednou z najťaž- Zdroj: internet ších úloh je však zladenie jedál a vín. Aby someliér odporučil hosťom správnu kombináciu, musí dokonale poznať ich vôňu a chuť. Preto je prizývaný už k samotnej tvorbe jedálneho a nápojového lístka. K širokej škále vedomostí someliéra patrí aj ovládanie vinárskej legislatívy, bontónu, gastronomických zásad a protokolárnych pravidiel. Vždy o krok vpred V súčasnosti sa mnohé reštaurácie usilujú ponúknuť svojim hosťom adekvátny servis. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj vystúpenie someliéra. K stolu prichádza v momente, keď sú hostia oboznámení s jedálnym a nápojovým lístkom. Najskôr im odporučí stolové vody či destiláty, ktorých chuť nebude kolidovať s vybranými predjedlami. Ak sa hostia rozhodnú pre hlavné menu, someliér si dá ihneď do súvisu typ jedla s vínami, ktoré má reštaurácia v ponuke. Tu sa začína samotné umenie, pretože dobrý someliér je vždy o krok vpred a snaží sa prívetivým spôsobom spoznať vkus hostí. Súbežne s konverzáciou si vytvára kombinácie vín, ktoré spĺňajú ich požiadavky. Najlepšou vizitkou každého someliéra je správny výber vína a spokojnosť hostí. Za takýmto perfektným výsledkom je však neustále sledovanie gastronomických trendov a ich perfektné zosúladenie s nárokmi zákazníkov.