AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 19.9. do 25.9. - strana 29- strana 29

Spoločne dosiahneme viac! Správame sa zodpovedne! V Kauflande vyvíjame prostredníctvom našej značky K-Classic mnohé aktivity v prospech ľudí a životného prostredia. Berieme ohľad na ekologické a sociálne aspekty a náš sortiment budujeme s čoraz väčšou mierou spoločenskej zodpovednosti. Podnikáme tieto konkrétne kroky: Vsádzame na zodpovedné lesné hospodárstvo! Kaufland podporuje zodpovedné a šetrné zaobchádzanie s lesnými porastmi na celom svete. Svedčia o tom mnohé produkty K-Classic, ktoré nesú pečať FSC® (Forest Stewardship Council®, medzinárodnej nezávislej organizácie na podporu zodpovedného hospodárenia s lesmi), napríklad hygienické výrobky z papiera a nápojové kartóny. S nami sú čistiace produkty bezpečnejšie! Podporujeme čistiace prostriedky bezpečné pre deti. V domácnosti bývajú ľahko prístupné, a práve pre deti sa môžu stať potenciálnym zdrojom ohrozenia. Pri výrobe prostriedkov pod značkou K-Classic dôsledne používame Bitrex® – horkú prísadu, ktorej chuť bráni prehltnúť nevhodnú tekutinu. Snažíme sa tak prispieť k bezpečnosti aj vašich detí. Viac k témam spoločenskej zodpovednosti na: www.kaufland.sk/zodpovednost Nakupovanie s dobrým pocitom! Vyššie spomínané, ale aj dalšie opatrenia prispievajú k tomu, že náš sortiment stále viac zohľadňuje spoločenskú zodpovednosť. Ak sa vedome rozhodnete pre značku K-Classic, budete sa správať zodpovedne i vy. Viac informácií k produktom K-Classic nájdete na stránke www.kaufland.sk/k-classic Treb23, Mich25, Hum25, Vra25, Kos27, Pre25, Lub23, Spis29, Kez23, Pop23, RimS25, Luc23, BaB25, Brez23, Lev25, LiM25, Ruz25, Zvo25, Ziar23, Mar25, Prie25, Ban23, Part23, Zil25, Cad25, Trec29, NMV25, Pu25, Dub23, Kom25, NoZ25, Trn29, Seni23, Sa25, Nit25, Pies25, Top25, Ga27, DuS23, Hlo25, Ser25, Mal25, Sen27, Ba29 / -