AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Sviatočné dobroty

Platnosť od 26.9. do 2.10.Sviatočné dobroty - strana 25Sviatočné dobroty - strana 25

Veľká jubilejná súťaž vrcholí! CIA trvá do 2. VERNOSTNÁ AK né rnost i díciou jte ve sslerr–izne ka s tradíciou t ač ajstrov biera em Fi et š Z alita – pr ch tých, yau Super kv a všetký bod %! kuchárov i chcú stať! nim až 74 ktorí sa ostné body! pte svoje vern Tu, prosím, nale 1 2 7 4 11 12 16 17 18 te uplatniť ierané body môže 15 19 13 10 14 8 5 9 3 6 20 v roku 1845 1 ra 2013. až do 16. októb www.kaufland.sk/ jubilejnasutaz VERNOSTNÁ AKCIA trvá do 2. októbra 2013 Vonkajšia vrstvavým lakovaním ošetrená práško teplotám, vyššia pevnosť, vysokým á nezávadnosť – odolnosť voči ká odolnosť, zdravotn mechanic vrstva avá povrchová Vysoko nepriľn i výkon a kvalitu ej vrstvy – zaručuje vynikajúc priľnutie povrchov – pre dokonalé Hrubý podklad u keramickou výstužo Druhá vrstva s časticami ná keramickými Prvá vrstva spevne telo panvice Silné hliníkové Fissler ným logom indukcie s vyraze výnimkou Vystužené dno 2 6 7 11 12 16 17 sú e tkým výro ak najle ta najle tak najle sila – to môžu tak predovše inovačná pre sú však zníkov, a vaného iek. k úspechu ujú potrebám záka riadu, uzná Všetky výKľúčom požiadav alitného jn. prispôsob široké spektrum m vysokokv štýlový dizaVýrobky značsa trvalo kojovať symbolo ovú hodnotu aj ho rokov sobom uspo e z varenia. ú úžitk potešeni je už mno nie, veľk a zvyšujú ka Fissler selné spracova álna yni Znač vislá glob né reme prácu v kuch sveta. cenou nezáznačky vo viac jeho pres značky uľahčujú krajinách . Touto 70 2007 ikové robky tejto možné dostať v Nemecka vé a podn je erznačka ie produkto ky Fissler titulu Sup uje najvplyvnejš ® držiteľom Fissler je Superbrands oceň ku, cia m – znač organizá nách. yniach poje ka ako 40 kraji nia odných kuch výrobkom je znač vare zinár šenie z ch a med ý. Vďaka svojim Pre pote nemecký stavuje v uvažuje každ a vášňou. Fissler pred nákupom riadu potešením varenie s o ktorej pred nymom pre Fissler syno 3 4 5 8 9 10 13 14 15 18 19 20 Nazbierané body môžete pro- – vhodné pre všetky typy sporákov vé body a získať uplatniť až do 16. októbra AKCIE: teraz zbierať bonuso u a vyrobené 2013. Kaufland môžete héznou vrstvo až 74 %. archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static ce ch v predajniach 13 dostao kvalitnou antiad nú cenu, so zľavou je teleso panvi Pri vašich nákupo za zníženú vernost 13.6.2013 do 2.10.20 vybavené vysok vania zastudena. Pri nej and v období od y panvice sú dnom. dukty značky Fissler tvaro Všetk v predajniach Kaufl ené veľmi silným álnou metódou 5 EUR nákupu kovu a vybav 1. Za každých z hliníka špeci i,zna informá i 1 bonusový bod. jedného dispozícii pri pokladnsi tiež môžetekusu k nete pri pokladn vykované Hracia karta je Hraciu kartu do hracej karty. iach Kaufland. vé body nalepte tovaru v predajn 2. Bonuso ufland.sk. ného vernostného tov spoločnosti www.ka PODMIENKY AKCIE: ciách a u vystave vernostných produk z webových stránok vybrať si z ponuky nej ceny je stanovená vo stiahnuť a vytlačiť Pri vašich nákupoch máte možnosť v predajniach Kaufland bonusové body cenu.* Výška vernost môžete teraz zbierať dukty značky Fissler 3. Za nazbierané nú – teda zníženú ného produk tu. bonusové body a získať WOK za zníženú vernostnú a to za vernost procenu, so zľavou až 74 časť s nadruhu vernost PANVICA značky Fissler, %. archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static 1. Za každých 5 EUR kartu (či iba jej ICA karty pri každom nákupu v predajniach te svoju hraciu tom značky vnútri tejto hracej RCO období od 13.6.2013 na prípravu ázijských jedál Kaufland vVÁ PANV nete pri pokladni 1 bonusový počtu bodov predlož e so zodpovedajúcim produk do 2.10.2013 dostabod. PANVICA ŠTVO požadovaného IE pokladni spoločn 3. Po nazbieraní 2. Bonusové ACIA NA SERVÍROVbody nalepte do hracej karty. GRILOVAN vými bodmi) pri Ø 28 cm 19,99 € VICA lepenými bonuso Hracia karta je 2.10.2013, uplatniť ponuky. ciách od 13.6.2013 do HLBOKÁ PAN hlboká a u vystaveného vernostného tovaru v predajniac k dispozícii pri pokladni,bonusových bodov + doplatok našej vernostnej 20 na informáv období Fissler z Ø 28 cm stiahnuť a vytlačiť z webových h Kaufland. 24,99 € môžete zbierať cena 69,99 € VICA 16.10.2013. za vaše nákupy stránok spoločnosti bodov + doplatok Hraciu kartu si tiež môžete Bežná predajná 20 bonusových www.kaufland.sk. je možné až do PAN € 4. Bonusové body 24 cm € Fissler Ø Za nazbierané + doplatok 19,99 3. akceptované. cena 87,99 tovaru značky vé body nebudú e ých bodov bonusové body máte Bežná predajná v 3 veľkostiach ich za výmenu možnosť značky zničené bonuso Ø 28 cm to za € 21,99 € 20 bonusov Fissler, a69,99 vernostnú – teda zníženú vybrať si z ponuky vernostných produktovUšetrít vých bodov či cenu.* Výškae ých bodov + doplatok vnútri tejto cena Bežná predajná hracej karty pri 5. Fotokópie bonuso za hotovosť. Ø 20 cm každom druhu vernostnéhUšetrít vernostnej ceny je stanovená vo byť vymenené 13,99 € 20 bonusov á cena 82,99 € o produktu. né body nemôžu bodov + doplatok predajn 3. Po nazbieraní požadovan Bežná 6. Vernost Ušetríte 20 bonusových na www.kaufland.sk. ého počtu NEOBSAHUJE cene cena 52,99 € a informácie nájdete lepenými bonusovýmNEOBSAHUJE NEOBSAHUJEbodov predložte svoju hraciu kartu Bežná predajná odporúčanej predajnej i bodmi) pri pokladni (či iba jej časť s na7. Úplné pravidlá Ušetríte až 74 % oproti spoločne so Fissler z našej vernostnej KADMIUM RECYKLUJTE zodpovedajúcim produktom o produktu zľava ponuky. archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static podľa vybranéh PFOA OLOVO značky Ušetríte tepla, aj po dlhom 4. Bonusové body za vaše nákupy NEPRIĽNAVÝ POVRCH júce rozloženie varení! ich za výmenu tovaru BEZPEČNÝmôžete zbierať vdno pre vynika › Silné období od 13.6.2013e zostane absolútne rovné do 2.10.2013, uplatniť značky Fissler je možné Veľa radosti pri ej až do 16.10.2013 teplot World Trade Center indukcie 5.antiadhézna vrstva: Fotokópie bonusovýc TCC Global N.V., varení pri vysok . € Ø 24 cm kov s výnimkou h bodov či spoločnosťou + doplatok 15,99 tná a odolná používaná v licencii ňuje variť zničené bonusovéébody všetky typy sporá o. ná značka m, Holandsk 6. Vernostné body nemôžu › Vysokokvali čistí a umož 20 bonusových bodov Určen pre nebudú akceptované. Fissler je registrova 84, 1077 XV Amsterda byť vymenené za›hotovosť. eniu, ľahko sa cena 62,99 € , Amsterdam, Zuidplein Bežná predajná 7. Úplné pravidlá a informácie zabraňuje pripál ené v Taliansku pomôcky z dreva › Vyrob nájdete na www.kaufl oleja a tuku vybraného vajte kuchynské and.sk. archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static podľa Ušetríte aj bez použitia produktu zľava äte, bezpečné až › Pri varení použí z kovu skracujú s PODMIENKY ceny! ť zaujímavé ajte šancu vyhra ôžeme obmôžeme á nes a m ráeráa dnes sa pp Fissler 160 rokov. Po gene eľká 0 60 veľk v ve a, veľká dlhšie než lá ro a, al výroba, alá výrob alá výrob . Carl Phili on ko konalá okon nost dokon zalo trvajúcou očn s i Tu, prosím, nalepte ločnosťúspežil históriounologické know-how, úspech tejto spoločnosti.zajn Spo d di jej svoje šnou ti, tech ktorých vychádza pechch funkčnosť a dizajn vernostné body! ktorý zerať za skúsenos ý z žn žný ožným ožným spôbky, tri piliere, ší pším mož pš pší pším mo cie zbierané Nazb ž! bilejná súťa na: októbra 2013 73 % Veľká jubilejná súťaž! 74 % Zapojte sa a neprem eškajte šancu vyhrať zaujímavé ceny! € www.kaufland.sk/ 28 cm Ø + doplatok 18,99 Viac na: jubilejnasutaz 20 bonusových bodov á cena 72,99 € Bežná predajn Ušetríte 73 % 73 % 71 % 71 % 71 % , ním osobných údajov: súhlasím so získaním Súhlas so spracova mi súťaže a zároveň ch osobných údajov Súhlasím s pravidla mojich, tu uvedený záspracovaním a uložením Slovenská republika v.o.s. v zmysle and Údaje môžu spoločnosťou Kaufl č. 428/2002 Z.z. osobných údajov ky. Súhlas kona o ochrane ia mojej požiadav za účelom vybaven ek odvolaný byť použité iba môže byť kedykoľv neurčitú dobu a á republika sa poskytuje na Kaufland Slovensk u na spoločnosť kartičku bez písomnou žiadosťo 04 Bratislava. Hraciu cesta 41/A, 831 h údajov nemá usporiav.o.s., Trnavská na spracovanie osobnýc udelenia súhlasu zaradiť do súťaže. dateľ povinnosť Priezvisko: POKRIEVKA SKLA Z TVRDENÉHO Ulica: Ø 24 cm € + doplatok 5,99 20 bonusových bodov cena 16,99 € Bežná predajná Podpis: Telefónne číslo: Trade Center Súťaž prebieha od 13.6.2013 do 16.10.2013. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, s adresou doručenia na území SR, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami obsiahnutými v štatúte súťaže. Účasť v súťaži o vecné ceny je podmienená nazbieraním potrebného počtu bodov na kúpu vernostných produktov značky Fissler, ich zakúpenie však podmienkou nie je. Súťažiaci vstupuje do súťaže vhodením riadne vyplnenej hracej kartičky do žrebovacej urny na Informáciách predajne. Vhodením hracej kartičky vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s úplnými pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel. Úplné pravidlá súťaže vo forme štatútu sú dostupné na webovej stránke www.kaufland.sk/jubilejnasutaz alebo v sídle usporiadateľa. Hracie karty, určené na lepenie vernostných bodov a zapojenie sa do súťaže, sú počas doby trvania vernostného programu k dispozícii v predajni. rokov, s adresou má viac ako 18 vecné ceny fyzická osoba, ktorá lá súťaže: Účasť v súťaži o môže stať každá Stručné pravid v štatúte súťaže. nie je. . Súťažiacim sa mi obsiahnutými 16.10.2013 ie však podmienkou a súhlasí s pravidla 13.6.2013 do Fissler, ich zakúpen nky účasti v súťaži Súťaž prebieha od ých produktov značky predajne. SR, ktorá splní podmie na kúpu vernostn na Informáciách doručenia na území uje, ého počtu bodov do žrebovacej urny prehlasuje a potvrdz nazbieraním potrebn riadne vyplnenej hracej kartičky je podmienená mi súťaže a zároveň m do súťaže vhodení s úplnými pravidla é na webovej stránke Súťažiaci vstupuje e súťažiaci svoj súhlas štatútu sú dostupn kartičky vyjadruj súťaže vo forme Vhodením hracej l. Úplné pravidlá v roku 2012. ateľa. nky účasti a pravidie ých na Slovensku v sídle usporiad že spĺňa podmie h prieskumov realizovan jnasutaz alebo podľa nezávislýc and.sk/jubile nákupu potravín www.kaufl € + doplatok 6,99 20 bonusových bodov cena 19,99 € Bežná predajná Ušetríte tu zaškrtnúť PSČ, obec: 64 % Ø 28 cm 74 % oproti odporúčanej predajnej cene silikónu. Pomôcky y tvarované rukov › Ergonomick plastu alebo riadu. Veľa radosti pri varení! ý aj kuchynského a praktické k, žiaruvzdorn životnosť vášho – práškový povla › Vonkajšia vrstva Fissler teplotách je registrovaná značka používaná v licencii spoločnosťou Amsterdam, Zuidplein pri vysokých TCC Global N.V., World 84, 1077 XV Amsterdam, Holandsko. rnostné Zbierajte ve trite body a uše až 74 %! Meno: Ušetríte ilustračné foto Stručné pravidlá súťaže! 65 % archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Hodnota 1 700 NEOBSAHUJE NEOBSAHUJE priemernému Eur zodpovedá ročnému NEOBSAHUJE PFOA OLOVO KADMIUM RECYKLUJTE BEZPEČNÝ NEPRIĽNAVÝ POVRCH Už iba týždeň môžete zbierať vernostné body a získať až 74% zľavu na panvice Fissler! Hrajte ďalej o skvelé vecné ceny! ilustračné foto archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Hodnota 1 700 € zodpovedá priemernému ročnému nákupu potravín podľa nezávislých prieskumov realizovaných na Slovensku v roku 2012. osobný automobil www.kaufland.sk/ jubilejnasutaz ročný nákup v hodnote 1 700 € mesačný nákup v hodnote 150 € Treb19, Mich21, Hum21, Vra21, Kos21, Pre21, Lub19, Spis21, Kez19, Pop19, RimS21, Luc19, BaB21, Brez19, Lev21, LiM21, Ruz21, Zvo21, Ziar19, Mar21, Prie21, Ban19, Part19, Zil21, Cad21, Trec21, NMV21, Pu21, Dub19, Kom21, NoZ21, Seni19, Trn25, Sa21, Nit21, Pies21, Top21, Ga21, DuS19, Hlo21, Ser21, Mal21, Sen21, Ba25 / -