AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták : Sviatočné dobroty

Platnosť od 26.9. do 2.10.Sviatočné dobroty - strana 28Sviatočné dobroty - strana 28

Vedeli ste, že...? Exkurzia do histórie pošty! Deň čo deň automaticky otvárame schránku a vyberáme z nej listy, pohľadnice, či iné dokumenty. V tej chvíli nám ani nepríde na um otázka, ako sa vlastne k nám dostali? Zásielky s našou adresou pritom musia uraziť veľký kus cesty a prejsť rukami mnohých zodpovedných ľudí. Celý logistický proces, ktorý dnes berieme ako samozrejmosť, má za sebou znamenitý historický vývoj. A ten nie je vôbec jednotvárny, ani nudný. Vydajte sa s nami po stopách reforiem, objavov a nápadov, ktoré zásadne formovali poštu do súčasnej modernej podoby. Exkurzia sa práve začína! Počiatky poslov Gramotnosť obyvateľstva, spoločenské postavenie, či požiadavky vládnucej triedy zohrali nezanedbateľnú úlohu v rámci počiatočného vývoja poštových služieb. Už vo feudálnej spoločnosti existovali poslovia, ktorí slúžili ako strategická informačná spojka medzi panovníckym dvorom a vzdialenými miestami vládneho územia. Netrvalo dlho a forma prenosu dôležitých správ touto formou sa ujala aj vo vojsku, medzi obchodníkmi, ako aj v diplomacii. Poslami bola doručená napríklad prosba kniežaťa Rastislava do Konštantínopolu, v ktorej žiadal, aby na územie Veľkej Moravy boli vyslaní učitelia. Byzantský cisár Michal III. požiadavke vyhovel a poslal vierozvestov Cyrila a Metoda. chopila rodina talianskeho pôvodu „de la Torre e Tassis“, ktorej revolučný model sa stal základným pilierom pre celú Európu. Ďalším dôležitým koordinačným krokom bolo vytvorenie poštmajstrov pre jednotlivé časti vtedajšej monarchie. V pohotovosti mali vždy niekoľko kuriérov, peších i jazdeckých poslov, ktorí dôkladne poznali svoje trasy. Prepravovali dva druhy pošty – pravidelnú (ordinaria) a mimoriadnu (extraordinaria). Zásadným medzníkom vo vývoji pošty bolo rozhodnutie cisára Karola VI. o prechode všetkých pôšt Habsburskej ríše pod štátnu správu. Dostavníky za Márie Terézie Cisárovná Mária Terézia sa do histórie poštovníctva zapísala zavedením prepravy zásielok a balíkov kočmi. Trvala tiež na tom, aby boli vytvorené aj špeciálne dostavníky na prepravu osôb. Prvá takáto linka na našom území smerovala po trase Bratislava – Viedeň. Koče určené na prepravu listov a balíkov boli natreté žltou farbou a poháňali ich dva (obyčajná pošta), tri (krížna pošta), alebo štyri kone (extra pošta). Poštový koč bolo nielen vidieť, ale aj dobre počuť už zďaleka. Za záprahom sedel kočiš, ktorý celou cestou trúbil poštovou trúbkou. Tým signalizoval príchod koča a jeho prednostnú jazdu pred inými povozmi. pad: označovať listy ceduľkou s nápisom „Port payé“ (poštovné zaplatené). Svetlo sveta tak uzrel predchodca poštovej známky. Výhoda bola v tom, že list označený spomínanou ceduľkou už odosielateľ nemusel nosiť na poštu. A keďže jeden nápad plodí ďalší, dostávame sa oblúkom k poštovej schránke. O zavedenie tejto novinky do praxe sa postaral riaditeľ viedenskej vozovej pošty, rytier Maximilián Otto z Ottenfeldu. Záchrana kráľovskej povesti Za panovania francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. bola v Paríži založená mestská pošta. Poznačená však bola byrokraciou, pretože všetky listy, vrátane kráľovských, museli prejsť cez ruky zvedavých úradníkov. Tí si veľakrát neodpustili šteklivú poznámku na adresu prominentných odosielateľov. Nemilé správy šokovali najmä kráľa, ktorý posielal veľa listov mladým dámam. O záchranu jeho povesti pred fiaskom sa postarala jedna z jeho ctiteliek, markíza de Longueville. Jej ná- Par avion Myšlienka rýchlejšieho a efektívnejšieho dopravovania zásielok do cieľa mala za následok ďalší revolučný krok v poštovom priemysle. V roku 1911 vyštartovalo z mesta Allahabád do mesta Naini prvé lietadlo, na palube ktorého bolo 6500 listov a 40 pohľadníc. India sa tak stala priekopníkom v leteckej preprave poštových zásielok. Kultovým symbolom leteckej pošty boli dlhú dobu špeciálne biele obálky s modro-červenými okrajovými prúžikmi a nápisom „Par avion“ či „Air mail“, čo v preklade znamená „dopravené letecky“, resp. „letecká pošta“. Európske piliere Po veľkých spoločenských, kultúrnych a hospodárskych zmenách na území celej Európy koncom 15. storočia dochádza k prudkému rozvoju mnohých remesiel, manufaktúr a finančných dvorov. S týmto boomom pravdaže rástol aj dopyt po efektívnej komunikácii. Neľahkej úlohy vytvoriť rýchle poštové spojenie medzi jednotlivými regiónmi alpských krajín sa Trn28, Ba28 / - Zdroj: internet