AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 9.10. do 5.11.Culinar - strana 9Culinar - strana 9

S tarí Egypťania verili, že víno je darom boha Ozirisa, syna boha nebies a zeme, ktorý bol víťazom nad smrťou a ktorý sa zrodil zo svojho popola rovnako, ako sa každý rok znovu zrodí hrozno viničového kra, ktorý sa zdal byť mŕtvym. Za  zakladateľa vinárstva bol považovaný boh vína Dionýz, o ktorom vzniklo veľa povestí a bájí. Na  začiatku sa víno považovalo za  posvätný a  liečivý nápoj, ale neskôr sa stalo bežne používaným nápojom. V  starom Ríme sa pestovanie viniča a výroba vína rozšírili v 8. až 1. storočí pred n. l. Víno bolo veľmi obľúbené a  používalo sa najmä pri hostinách k jedlu. Z tých čias sa zachovalo veľa kníh, v ktorých sú uvedené postupy pri výrobe vína. Tiež sú tam uvedené odrody bielych a modrých vín, ktoré sa vtedy pestovali. Diela, ktoré v tom čase vznikli, používali a citovali autori až do stredoveku. Pestovanie viniča a  výroba vína sa udomácnili v  celom dnešnom Taliansku. Počas rímskych vojenských výbojov rozširovali rímske légie na  príkaz panovníka pestovanie viniča a  výrobu vína na  všetkých obsadených územiach. Takýmto spôsobom sa dostalo pestovanie viniča do Francúzska, Španielska, Nemecka i na naše územia. Predpokladá sa, že vinič hroznorodý sa na územie Slovenska dostal v dobe Rímskej ríše. Vďaka Rimanom sa na Slovensku rozšírili ušľachtilé odrody viniča. I  keď nálezy z  Malých Karpát po- Slo ve n sk é vín a AKO SA TO CELÉ ZAČALO?! tvrdzujú pestovanie viniča už pred 2700 rokmi. Prvé písomné správy o jeho pestovaní na území dnešného Slovenska sú zo začiatku 9. storočia z  Nitrianskej stolice. Ďalšie písomné správy o pestovaní viniča pochádzajú z 11. storočia. O význame pestovania viniča v 16. a 17. storočí svedčí aj povyšovanie vinohradníckych mestečiek na  slobodné kráľovské mestá (Modra, Pezinok, Jur pri Bratislave a i.). Zlatým obdobím vinohradníctva bolo 18. storočie, počas panovania Márie Terézie a Jozefa II. Na  území dnešného Slovenska v  roku 1720 bolo približne 57 000 hektárov vinohradov, čo bola takmer trojnásobne väčšia výmera, ako je v súčasnosti. A čo povedať na záver... Slovensko nemá kaukazskú horu Ararat, kde pristál Noe so svojou archou, v ktorej viezol aj vinič. A predsa sa na území Slovenska pestovalo víno dávno pred Kristom. Chutilo Keltom, Rimanom i veľkomoravskému kráľovi Svätoplukovi. Moderné slovenské víno korení hlboko v minulosti a je nápojom multikultúrnym. Slovenské víno nie je nič viac a  nič menej ako unikátna kombinácia pôdy, klímy, nadmorskej výšky a  topografie, ktorá dáva vínu jeho jedinečný charakter a vlastnosti. Slovensko by sa dalo označiť za miniatúru celej vinárskej Európy. Rodia sa tu vína pôvodné, nezameniteľné a hlavne hrdé tak, ako je nezameniteľné a hrdé Slovensko. VINOHRADNÍCKE OBLASTI Slovenské vinohradníctvo leží v  severnej časti európskej vinohradníckej oblasti. Mierne kontinentálne podnebie a diverzita geologického substrátu slovenských vinohradníckych oblastí zdôraznená topoklimatickou variabilitou predstavuje obrovský potenciál z  hľadiska jedinečnosti našich vín. Vinohradnícka produkcia Slovenska je sústredená na ploche 22 tis. hektárov v  šiestich vinohradníckych oblastiach. Každá z  36 uznaných odrôd viniča (alebo ich kupáže – cuvée) produkuje víno špecifické pre danú oblasť. Žilina Poprad Prešov Trenčín Vinné Košice Zvolen Nitra Trnava Bratislava Komárno Rimavská Sobota malokarpatská južnoslovenská nitrianska stredoslovenská východoslovenská Tokaj 9 sE1322_01-09.indd 9 9/24/13 10:37 AM