AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 23.10. do 18.11.Culinar - strana 7Culinar - strana 7

P red tým, než si ľudia začali zvieratá domestikovať, mohli si dopriať mäso len vtedy, keď si „pokrm“ sami ulovili. Neriadený lov postupom času ustúpil poľovníctvu a  starostlivosti o zvieratá žijúce v lesoch. Vďaka rozmanitým prírodným podmienkam na  Slovensku sa najväčšie a najbohatšie revíre uhorských panovníkov nachádzali práve na území Slovenska. Lov zveri bol predovšetkým výsadou šľachty. Obľuba diviny v súčasnosti viedla k zvýšenému dopytu a  nutnosti zabezpečovať dostatok tohto mäsa aj inak ako lovom. Intenzívne farmové chovy dnes dodávajú mäso do obchodov a reštaurácií po celý rok. Na Slovensku sa, rovnako ako v  Českej republike, priemerne spotrebuje 500 g diviny na  osobu ročne, v  Nemecku a  Rakúsku zhruba o 200 g viac. Zver chovaná v  revíroch sa môže voľne pohybovať v lesoch či na poliach, kde spása nielen trávu, ale tiež vysádzané poľné plodiny a  stromčeky, čím spôsobuje škody. Preto sa musí udržiavať v počtoch, ktoré nenarúšajú rovnováhu v hospodárení lesníkov a poľovní- kov. Zver sa potom loví na jeseň, keď je v  najlepšej kondícii a  potrebuje najviac potravy. Výhodou tohto obdobia sú tiež chladné dni – vďaka nízkym teplotám sa ulovená divina nekazí. Loviť sa, samozrejme, smie iba v období lovu a povoleným poľovníckym spôsobom. Slovenská divina, ktorú kúpite v  METRO, pochádza vždy z lovenej zveri. Farmová zver žije v  rezerváciách s  obmedzeným priestorom na pohyb. Dostáva rovnakú starostlivosť ako hospodárske zvieratá. Je dokrmovaná, má k  dispozícii pitnú vodu a  veterinárnu starostlivosť. Na farmách sa chovajú najmä jelene, daniele a  zver pernatá. Srnce chov zle znášajú, muflonie mäso sa kvôli intenzívnej vôni konzumuje len obmedzene a  farmový chov zajacov je veľmi náročný. Namiesto lovu sa zvieratá prepravujú na miesto určené na zabíjačku. Zabíjačka musí byť nahlásená orgánom štátneho veterinárneho dozoru a  mäso sa neoznačuje ako zverina, len druhom zvieraťa. Mäso z diviny, dovezené do METRO z  Nového Zélandu, Škótska či Francúzska má pôvod z farmových chovov. ZÁRUKA KVALITNÉHO MÄSA Mäso z ulovených zvierat potrebuje špeciálne zaobchádzanie. Samotný hon a prípadné zranenie, ktoré nie je smrteľné, spôsobuje zvieratám stres, a ten sa, samozrejme, odráža na kvalite mäsa. Strely môžu tiež poškodiť vnútorné orgány a kvôli krvácaniu sa okolité mäso ľahko kontaminuje. Po usmrtení sa preto zviera musí rýchlo vyvrhnúť (vybrať vnútorné orgány) a  telo dodať čo najrýchlejšie do zberného a kontrolného miesta alebo závodu na spracovanie diviny. Tam sa rýchlo schladí na teplotu nepresahujúcu +7 °C a  skontroluje preškolenou osobou – poľovníkom, členom poľovníckeho združenia, ktorý absolvoval príslušné školenie. Ak je zviera v poriadku, poľovník vyplní vyhlásenie, bez ktorého sa ulovený kus nesmie ďalej predávať. Zdrojom diviny zo Slovenskej republiky ponúkanej v METRO je výhradne veterinárne riadne kontrolovaná lovená zver spĺňajúca všetky podmienky zdravotnej neškodnosti. PEČENÝ ZAJAC AKO SA DELÍ DIVINA? Do základných dvoch skupín patrí zver pernatá a  srstnatá (delená na vysokú a nízku nie z dôvodu výšky, ale ako pozostatok delenia, akú zver smela loviť šľachta a cirkevní hodnostári a akú nižšie postavení ľudia). Dnes sa zver najčastejšie delí do troch skupín: Raticová zver (vrátane vysokej) – do tejto skupiny patrí zver s  kopýtkami (poľovníci pre delené kopýtko čiže paznecht používajú názov ratica): jeleň, srnec, daniel, diviak, muflón Drobná zver srstnatá: zajac poľný, králik divý Drobná zver pernatá: jarabica, prepelica, bažant, divá kačka a divá hus 7 sE1323_06-13.indd 7 8.10.13 10:49