AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Katalóg víno

Platnosť od 9.5. do 22.5.Katalóg víno - strana 5Katalóg víno - strana 5

h vinárskych oblastiach Žilina Žilina Poprad Poprad Prešov Trenčín Skalica Skalica Trenčín Košice Doľany Stupava Modra Pezinok Vrbové Vrbové Radošina H. a D. Orešany Doľany Nitra Trnava Trnava Modra Šintava Zlaté Nitra Moravce Šintava Pezinok Senec Tornaľa Zlaté Pukanec Moravce Pukanec Sebechleby Modrý Kameň Vinica Vráble Levice Galanta Bratislava Fiľakovo Sebechleby Vráble Senec Galanta Bratislava Moldava n./B. Moldava n./B. Radošina H. a D. Orešany Stupava Zvolen Zvolen Šaštín Stráže Šaštín Stráže Šamorín Dunajská Streda Šamorín Dunajská Streda Vinohradnícka oblasť: Levice Šurany Šahy Šurany Palárikovo Rimavská Sobota Modrý Kameň Vinica Želiezovce Strekov Hurbanovo Štúrovo nitrianska Komárno Tornaľa Šahy Želiezovce Palárikovo Strekov Fiľakovo Rimavská Sobota Hurbanovo Komárno Nitrianska vinohradnícka oblasť sa nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Na pestrosť tu produkovaných odrôd výrazne vplývajú jednak pôdne pomery, ako aj klíma. Pôdy na svahoch majú často vysokú skeletnatosť, čo však nie je prekážkou. V rámci veľmi teplého a veľmi suchého nížinného klimatického regiónu sa vyskytujú veľmi pestré mikroklimatické pomery, ktoré zapríčiňuje tunajšia heterogenita reliéfu krajiny. Vinohradnícka oblasť: Štúrovo stredoslovenská Stredoslovenská vinohradnícka oblasť je oblasť na juhu stredného Slovenska pri hraniciach s Maďarskom. Pôdne podmienky sú určované geologickým prevažne vulkanickým substrátom, na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme. Pôdnym druhom sú stredne ťažké pôdy. Podnebie sa vyznačuje miernymi teplotami a relatívne nízkym ročným úhrnom zrážok. Najkvalitnejšie vinohradnícke plochy sa nachádzajú na južných svahoch Krupinskej planiny a v Ipeľskej kotline. Vynikajúce vína pochádzajú z odrôd: Tramín červený, Rizling rýnsky, Frankovka, Cabernet sauvignon, Svätovavrinecké, Veltlínske zelené. Vinné Prešov Vinné Košice Sobrance Moldava n./B. Košice Trebišov Vinohradnícka oblasť: Kráľovský Chlmec východoslovenská Východoslovenská vinohradnícka oblasť zaberá tri oddelené územia na juhu a na východe Košického kraja, vrátane dvoch obcí Prešovského kraja. Zasahuje na územie troch historických regiónov: Zemplín, Abov a Turňa. Podnebie sa vyznačuje výrazne vyšším stupňom kontinentality. Na druhej strane má však počasie stabilnejší ráz. Južný Zemplín disponuje teplým, mierne suchým podnebím, kým južné svahy Vihorlatských vrchov mierne teplým, avšak vlhkejším podnebím. Pôdne typy reprezentujú najmä fluvizeme, podhorie Vihorlatských vrchov pôdy na sopečnom substráte. Vinohradnícka oblasť: tokajská Kráľovský Chlmec Tokajská vinohradnícka oblasť je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha). Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha. Ide o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku. Ponuka platí od 9. 5. do 22. 5. 2012. www.itesco.sk 11W_SR_reg_04-05.indd 5 SR – Regular 5 20.4.2012 13:31:25