AktuálneLetáky.eu   

Asko nábytek leták : Asko katalóg 2014

Platnosť od 29.1. do 31.12.Asko katalóg 2014 - strana 66Asko katalóg 2014 - strana 66

241 € 189 € Šatníková skriňa Typ 2767 3 dverová so zrkadlom a zásuvkami. Dekor horský javor. Rozmery: 1360x1970x540 mm. Por a/Boss/Asko t Pr se = Fakt i pr se i Eur ei urer ei n o ASE abcdef j m nopqr uvw xyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$%& /( =?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. abcdef j m nopqr uvwxyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$%&/(=?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. C ASE K’ S §$%& /( =?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. &/(=?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. 23. 2013 KL 04. EK- ei i e Pr slst guel i bi 31. 2013 tg s 12. Por a/Boss/Asko t Pr se = Fakt i pr se i Eur ei urer ei n o PACK’ S SCHRÄNKE abcdef j m nopqr uvw xyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$%& /( =?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. abcdef j m nopqr uvwxyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$% &/(=?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. ÄNKE Case SCHRÄNKE Dr ür eht enschr änke Ext as f Schr r ür änke si ehe ZUBEHÖR PB . Variabilný C ASE skriňový program Dr ür Kom bi eht enschr änke rSchr änke BEHÖR PB . 23. 2013 KL 04. EK- ei i e Pr slst guel i bi 31. 2013 tg s 12. Por a/Boss/Asko t Pr se = Fakt i pr se i Eur ei urer ei n o Dr ür Kom bi eht enschr änke EK- ei i e Pr slst EK- ei i e Pr slst guel i bi 31. 2013 tg s 12. guel i bi 31. 2013 tg s 12. r ür änke Por a/Boss/Asko t Por a/Boss/Asko t Extas f Schr si ehe ZUBEHÖR PB . urer ei n o Pr se = Fakt i pr se eiEur Fakt i pr se i Eur ei urer eiPr nse =o i PACK’ S Por a/Boss/Asko t Pr se = Fakt i pr se ei urer ei 23. 2013 KL 04. 23. 2013 KL 04. abcdef j m nopqr uvw xyz ABCDEFGHI KLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! ghikl st J “§$%& /( =?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. abcdef j m nopqr uvwxyz ABCDEFGHI KLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! ghikl st J “§$%&/(=?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$%& /( =?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. OPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$% &/(=?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. Dr .Kom bi eht schr ank 2-r /2 Schubk. t g. 91 cm Pr s ei ÄNKE HRÄNKE Dr .Kom bi eht schr ank abcdef j m nopqr uvw xyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$%& /( =?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. abcdef j m nopqr uvwxyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$%&/(=?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. 197 cm 3729 Eckschr änke t /1 ank t/4 Dr .Komg.schr egel. Schubk. eht -3-rbi Spi 54 cm 27 81, Ar i t kel Pr s ei 136 cm 2-r /2 Schubk. t g. 91 cm 197 2739 cm 197 cm t t/4 Dr .Kom4-r /2 Spi eht bi g. ank egel. Schubk. schr 3-r /1 Spi 181 cm 197 cm t g. egel. Schubk. t/4 54 cm 54 cm 3729 81, 27 116, 89 136 cm2784 cm 197 2739 Ar i t kel 54 cm 116, 89 2-r ,begehbar t g. 117 cm Pr s ei ÄNKE i kel 197 cm 2-r ,begehbar t g. 117 cm C ASE 2784 3730 197 cm 2t 54 cm 37 56, 83 54 cm 151, 00 PACK’ S EK- ei i Pr slst guel i bi tg s Dr .Kom Dr .Kom bi eht biehtank schrschr ank Dr ür eht enschr ank Dr ür eht enschr ank 2-r /2 Schubk. Schubk. t g. 2-r /2 t g. 2-r t g. 2-r t g. 3-r t g. 2-r t g. 2-r t g. 3-r t g. 90 cm 54 cm 197 cm cm Auf ze f Dr SCHRÄNKEt enschr sätze f Dr und Fal t enschr sät ür eh-und Fal ür t änke 91 135 cm 197 cmcm 54 cm Auf ür eh- 54 cm ür 91 cm t änke 197 cm 91 cm 91 cm 54 cm 54 cm 197 cm 197 cm 197 91 cm 135 cm 197 cm 54 cm 54 cm 54 cm 197 cm Ar i Ar i t kel t kel Pr s 3733 3729 66, 93 ei Pr s 3730 3731 3732 56, 3731 83 3732 87 ei 56, 83 Pr s ei Pr Ar i 3730 ei t kel s 78, 30 61, 61, 87 3N23 117 cm 117 cm 197 cm 64 ür ank Dr ürt kel ank 140,Dr 3N23 ehtAr i enschr Pr s eht enschr ei abcdef j m nopqr uvw xyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$% & /( =?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. abcdef j m nopqr uvwxyz ABCDEFGHI ghikl st JKLM NOPQRSTUVW XYZ 1234567890 €! “§$% &/(=?+-ÖöÄäÜüß><*;: ) ,. Typ 3733 Typ 3730 hr f Schr r ür änke r änke as ür änke Ext as f Schr ÖR PB . . ehe z he ZUBEHÖR PB ankauf ZUBEHÖR PB . Schr si sat 2-r t g. 91 cm 3351 39 cm 54 cm Ar i t kel 2-r 3-r t g. t g. 91 cm 39 cm Pr s ei 38, 08 136 cm 3351 3352 54 39 cm cm 3-r t g. 38, 08 4-r t g. 136 cm 45, 96 3352 37 81, 27 78, 30 Typ 3729 Ext as f Schr r ür änke Ext as f Schr r ür änke si ehe ZUBEHÖR PB . Schr ankauf z . sat Schr ankauf Eckschr sat z si ehe ZUBEHÖR PB ankauf z Schr sat ankauf z sat 54 cm 2t SCHRÄNKE Typ 2733 eht enDr ür Kom biTyp 3N23 schr änke SCHRÄNKE Eckschr änke Dr ür Kom bi eht enschr änke Typ 3736 Schr Schr z sat ankaufankauf z sat Dr Dr ür eht enschr ank Dr 64ür eht enschr ank 140, E eht Dr ür ür eht änke enschreneht enschr änke SCHRÄNKE HRÄNKE Dr SCHRÄNKE Kom biDr änke Kom bi schr ür Pr s ei Pr s ei 151, 181 cm 00 197 cm 23. 2013 KL 04. Por a/Boss/Asko t Pr se = Fakt i pr se i Eur ei urer ei n o EK- ei i e Pr slst guel i bi 31. 2013 tg s 12. Eckschr ank 4-r /2 Spi t/4 Schubk. t g. egel. r änke änke Ext as f Ext as f Schr r ürSchr ür si ehe PB . si ehe ZUBEHÖRZUBEHÖR PB . r ür änke r f Schr as ür änke Ext as f Schr ehe ZUBEHÖR PB . he ZUBEHÖR PB .si Por a/Boss/Asko t Fakt i pr se i Eur urer ei n o Dr .Kom bi eht schr ank 91 cm Dr SCHRÄNKE Dr ür Dr ürschr bi eht en- änke änke SCHRÄNKE eht enKom bi Kom schr SCHRÄNKE ür Dr SCHRÄNKE änke eht enschr eht enschr Dr Eckschränke änke ür Pr se ei Eckschr = ank 54 cm Dr ür eht enschr ank 2-r t g. Dr .Kom bi eht schr ank 39 cm 181 cm 3355 54 cm 39 cm 4-r t g. 54 cm 45, 96 181 cm 3355 53, 84 2-r t g. cm 120 cm 5439 cm 39 cm 3356 Eckschr ankauf z sat 2-r t g. 120 cm 54 cm 53, 84 3356 39 cm 54 cm 64, 35 4 M aß- Far ,M odelabwei , bl chungen und Pr sir üm ervor ei r t behalen. tŠatníková skriňa 07- 13 03Ale M aße si ca.M aße i cm l nd n M aß- Far ,M odelabwei , bl chungen und Pr sir üm ervor ei r t behalen. t 07- 13 03Ale M aße si ca.M aße i cm l nd n Šatníková skriňa Dr .Kom schr eht ank Dr Šatníková skriňa Šatníková skriňa delená Šatníková skriňa so zrkadlom bi Dr . eht schr eht - Dr bi 2 zásuvky ank Dr 2 dverová, schr .Komeht - ankschr eht enschr schr .Kom biKom bi schr schr ank Dr 2 zásuvky ank Dr 2 dverová, .ank bi eht .Kom 2 zásuvky eht - eht - ank ank ank 2 ür Dr ank bi Dr dverová eht eht enschr.Kom schr2 dverová, .Kom bi eht enschrKom schr ürDr 2 zásuvky ank Dr 2 dverová, .Kom bi Dr ür eht - ankbi/1 Spi Dr/2ankRohová šatníková skriňa 2-r t g. egel. t 3t EckschrSchubk. t /2 t 1170 egel. r /1 t g. 2-r910 2-r 1970Schubk.3-r 3-r /2 Schubk. H 540 t g. 3-Šg. Spi 1970 H 1170 t /2 V g. 3-r /2 Schubk. V t/4 Schubk. t /2 t /2 H 540 g. Š 910 2-r 19702-r 540 Schubk. 900 2-r 1970Schubk. Hg. Š V /2 H 540 Š g. 2-r1970 Schubk. Š g. Schubk. H 540 t g. Št910 V 1970 tV g. 2-r t 910 V g. 91 cm 2-r ,begehbar cm 54 197 t g. cm cm cm cm 54 90 cm 91 cm 135 54 cm 54 197 cm 197 cm 135 cm 197 cm cm 54 cmcm136 cm cm197 cm cm 54 cm cm 91 cm 90 cm cm 197 cm 91 cm 91197 cm 19754 cm 54 cm 91197 cm 19754135 cm cm197 cm 54 cm 54 cm 54 197 117 cm dekor cm 74, cm 117 197 2733 27 Pr s ei Ar i t kel 51 Ar i 93 t 27 Pr s ei 66, i Pr s 3730 i 3733 kel ei 93 3733 83 66, 3736 3729 50 Vnútorný vzhľad50vybavenie - moderný78, 85, 37342739 Texline (svetlo sivá). 85, 3734 a 81, Pr s ei Pr Ar kel ei t s 74, 87 3731 3736 kel 56, 30 87 61, 74, Ar i 87 t3732 kel 140, 64 3N23 Pr s ei 66 Infolinka: 0850 184 422 • www.asko.sk Ale M aße si ca.M aße i cm l nd n 07- 13 03-