AktuálneLetáky.eu   

Asko nábytek leták : Asko katalóg 2014

Platnosť od 29.1. do 31.12.Asko katalóg 2014 - strana 77Asko katalóg 2014 - strana 77

i nwei ß H H H au- - uck DekorDrgr Dekorali - uck m et lc Dr DekorDr D - uck M W A7303 A8576 A8635 A7429 A86 M ichgl l as Ker nnuss Ex r t as f Schr ür änke si ehe ZUBEHÖR PC . ali lc A7421 au m Gr A7303A8635 et A8533 Gl schwar au- et lc as z gr m ali Ei che Hav anna M aß- Far - M odelabwl chungennd ca.M aße üm cm v behalen. 29- b, 10 12 , l Ale M aße siund Pr sir i er or ei ei r t n t H Široká ponuka doplnkov a príslušenstva. Pre viac informácií navštívte našu predajňu. 2 Gl wei as ß Zrkadlo Gl l a as av Gl l a as av Čierne sklo Alpská bílá J 29- 10 12 Ml aß- aße , b-nd Ale M,Far siM 10 12 M aß- 29- ,- odelabw A ,FarM aß- Far ,M b- M , l b- e Přírodní buk Gl lght own as i br 2 2 2 Gl l a as av Gl wei as basal as ß Gl t 29- bl M aße M aß- Far - M odelabw eiM aße si , 10 12 , l Alechungen nd ca.ei r t und Pr sir ü 2 as weibasal br au l Gl l as br beer Gl Gl ß Gl t schwarGl lght own M ichgl as Gl av a as as om as z as i Gl gr as Gl as br beer as av Gl l aom Gl G as M aß- Far ,M odelabw ei aße si und Praßern cm v b 29- , 10 b12 lAle M l chungen ca.M ei riüm er or nd si t H H H 124 x 225 x 124 cm 91 x PROGRAM: 1 46 x 225 x 63 cm M bl chungen un M aß- Far ,M odelabw ei , bl chungen und Pr sir üm erv behalen. ,Far ,M odelabw ei ei r t or t aß29- 10 12 Gl lght Gl gr as i br as au own M aß- Far ,M odelabw ei , bl chungen und Pr sir üm erv behalen. ei r t or t M aß- Far ,M odelabw ei , bl chungen und Pr sir üm erv behalen. ei r t or t - uck - zuck - uck altnwei - DekorDr as gr pi ß Gl uck Gl own uck - Gl Gl schwar DekorDr basalDekorDr DekorDr au- as schwar as t Gl al au DekorDr lghtas br beer om - DekorDr as l asDekorDr M pi ichglß uck - Gl l as - Gl uck -as i br DekorDr DekorDr - uck Gl basal DekorDr as wei as gr nwei uck av uck DekorDr - uck Gl au om beer uck gr mGl lc Deko al ß a Gl as au DekorDr sandgr br DekorDr - uck et i as Ei W enge shiaz che Sonom a r Ei A che Ei che Sonom a shiaz Ei che Hav u gebür et Buche nat anna Buche nat nnuss ur Ker ur nnuss Ei che Sonom a Ei che Hav anna Buche nat ur Ker W enge r Al st Gl basal as t Gl wei gr as Glß as au Gl br om Gl Gl a as l schwar av as z Gl basal as as M ichgl Gl gr as au Gl br beer as om Gl schwar as z Gl lght br beer as i as own lt M aß- Far ,M odelabw ei , bl chungen und Pr sir üm erv behalen. ei r t or t 2 2aß- Far ,M odelabw ei M , bl chungen und Pr sir üm erv behalen. ei r t or t Čadičové sklo Gl lght own as i br Gl lght ownal nwei as i br pi ß 2 Leštený hliník 2 au DekorDr sandgrDr - uck Dekor uck - Orech Gl wei as ß H H 2 - uck DekorDr DekorDr uck - uck DekorDr Gl gr as au DekorDr as om - uck Gl br beer sandgr au Ei che Sonom a Buche nat gebür et ur Al u st A8576 W enge shiaz r 2 Černicové sklo Dub Sonoma Gl wei as ß Ker nnuss aliA8533 Gr A7303 au m et lc Ei che Hav anna Biele sklo M aß- Far ,M odelabw ei , bl chungen und Pr sir üm erv behalen. ei r t or t Ei che Sonom a - uck DekorDr DekorDr uck - uck DekorDr Gl basal DekorDr as t M ichgl - uck l as Lávové sklo t as f Schr ür änke si ehe ZUBEHÖR PC . Ex r t as f Schr ür änke si ehe ZUBEHÖR PC . Ex r 2 Gl Gla schwar uck as l as DekorDr av z - Metalická sivá DekorDr - uck DekorDr - uck DekorDr - uck au DekorDr - DekorDr uck - uck DekorDrsandgr - uck al nwei pi DekorDr ß - uck DekorDr - DekorDr uck - uck DekorDrau- et lc -gr m ali uck DekorDr - uck DekorDr - uck Ei che Sonom a Ei che Hav anna Buche nat ur Ker nnuss W enge shiaz r Al gebür et u st Ei che Sonom a Ei che Hav anna Buche nat ur Ker nnuss W enge shiaz r Al gebür e u st Gl wei DekorDr as ß Gl lal nwei - uck Gl basal DekorGl wei Gl as au ß uck lght own lght own Gl l Gl GlDekorDr m et lc as avpiDekorDr a as DekorDr - as t- uck uck ß as DekorDrGl Dri bras bri beer uck au av as schwar -au-Gl ali as i br DekorDr M ichgl Gl gr wei a as l a uck as basal Gl DekorDr Gl gr avz t l basal uck as au Gl DekorDr Gl br bee as as t as gr - uck au as om Gl as Gl - uck Gl lght own - uck DekorDr DekorDr - uck ß Dr Dekor uck Gl as om br-sandgras gr Ei che Sonom a Ei che Hav anna Ei che Sonom a st Ei che Hav anna Buche nat ur Ker nnuss Buche enge shiaz W nat ur r Al gebür et u Ker nnuss W enge shiaz r Al gebür et u st Gl wei br beer Gl lghtGl schwar as Gl ß Gl l a ichgl as av M l Gl basal as t Gl gr as au G as i bras own Gl wei as ß Gl l a as av Gl basal as t Gl gr as au as om z Gl lght own as i br as 2 Buche nat ur Gl weias gr - uck Gl lght own beer as Gl DekorDr ß au as om - uck as i Gl br br DekorDr ali au m et lc Gr DekorDr ß al nwei pi ß al-nwei pi uck *M A6439 elA6445 i ichgl l asf – er nur d( ) A64 A6436 av au l agr A6445 EiDekorDr che A8713 engegr az Dekor stuck Al A8601st nnuss W Buche nat u gebür u gebür A8713 aEi Ei che Kerbasal nnuss A8713 Havanna uck Al Ker pi st Buche natenge shiaz Glcheght Al a - - et a EiGlulgebür - etA8726 t DekorDr A8735 rW A8713 nwei et as A8726 -rA8713Sonom che Druck che Havanna Havanna Gl nnuss Ker - uck WGl A87 Gl wei ur ß DekorDr ur Ei l A8735Sonom as av as A8609 as shi au own DekorDr uck al ß uck as i br DekorDr DekorDr - uck gr au Ker nnuss A6423 A6431 – Wenge shiraz al nwei pi ß DekorDr - uck Mliečne sklo al nwei pi ß DekorDr - uck Hnedé sklo Gl DekorDr as basal uck t - - uck Al ur u st Ei DekorDr Buche natgebür etche Sonom a al nwei pi ß sandgr au Ei che Hav anna A8635 *M ichgl A64 A8578 – asfA85 A7421 A6426 A6429 l A6435 d( el DekorDr - uck Ei che Sonom a A7429 A8576 A8644 sandgr –A8533 A6435 au A6413 A6421 DekorDr m et lc - uck gr auali DekorDr - uck Buche nat ur Piesková sivá Gl lght own as i br DekorDr - sandgr uck au A8533 au m et lc sandgr ali A8576 A8635 A7303 A7421 Gr au – A6413 A6426 Ex r t as f Schr ür änke si ehe ZUBEHÖR PC . av au A6436 Ex r t as f Schr agr si ür – l änke ehe A6423 ZUBEHÖR PC . DekorDr -DekorDr uck - uck Sivé sklo Gl al a as l pi av nwei ß av l agr PC Ex r t as f Schr ür änke si ehe ZUBEHÖRau . DekorDr -DekorDr uck - uck Ei u Al che Ei che Hav Buche W ur -r uck Al Sonom a st nat st nnuss W u A8713enge shiazA9333pi gebür et A9333 anna A8713 Ker A8601 A9333 alenge shiß A8713nwei A8609 az A8726 21 st A8744 et A8735 A9333A8601 A8768 A87 DekorDr A8726u A8576 A8735 A8635 A9376 A7421 A9635 r A9333Al gebür A8644 A9M 29 A8578 A95 pi A8533 m al gebür et A7429 A9M A8576 A9376 A8635 A9635 ali ß lc A7303 A8533 au et nwei Gr Dub Havanna Prírodný buk 2 A7303 Alpská biela as wei ß al nwei pi ß ali A7303 au m et lc Gr au t as f Schr ür änke si sandgr ehe ZUBEHÖR PC . Ex r ali au m et lc Gr DekorDr - uck al nwei pi DekorDr ß - uck Ei che Hav anna A8713 Ker nnuss *M ichg l Ex r t f – A6431 AM A6423 - uck A6436 ür änke ehe ZUBEHÖR AMW A6454 r ehe av au av au A6445as r A6439 A6438 A64 l agr DekorDr t asuürSchrDekorDr – ZUBEHÖR PC . l agr AMA6436 A8726 AM 513 shiaz Schr526 si 513DekorDrPC . enge shiazAMA6445 AM 513 535 5 -u 513 A8726 526 A8735AMA6431 enge shiaz AM - Ex r Alfgebür änke si uck W A8713 rA6423 A8713 513 uck st et A8601 AM 535 A8609 AM 521 A8744 AM 559 A8768 AM -DekorDr gebür et A8735 nwei uck Al uck W enge st A8713 DekorDr DekorDr - uck DekorDr - uck al pi ß DekorDr - uckA8713 DekorDr - uck DekorDr - uck DekorDr - uck Ei u Sonom a st che Buche nat - uck Al gebür et ur DekorDr FAREBNÉ PREVEDENIE KOMBINÁCIE FRONTOV H H Katalógové číslo: 1003144-88 77