AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Dovolenková kolekcia módy

Platnosť od 10.5. do 30.11.Dovolenková kolekcia módy - strana 95Dovolenková kolekcia módy - strana 95

SKVELO SA CÍTIŤ OD HLAVY AŽ PO PÄTY! 2 Vystrihovaç nosnÿch a uønÿch chëpkov, 3,99 ¤ Komfortné a jednoduché odstránenie nepríjemnÿch nosnÿch a uønÿch chëpkov s çistiacim øtetcom a odnímateûnÿm krytom. Hlaveñ vystrihovaça je s uøûachtilej ocele a odnímateûná na çistenie. Rukoväæ je chránená pred vlhkosæou. S batériami. 926 454 J18 3 Kosmetická çelenka, 3,99 ¤ Praktická pomôcka na odlíçovanie, umÿvanie tváre a pri líçení, çelenka zachytáva vlasy, aby nepadali do tváre a je príjemná na nosenie vœaka hebkému materiálu. Ocení ju kaådá åena s dlhøími vlasami. Materiál: 100% polyester. Moåno praæ do 30°C. 945 223 J18 4 6)) Po Pred 1 2dielna sada vloåiek, 3,99 ¤ 2 ks 2 3)) S tÿmito fantastickÿmi vloåkami spravíte Vaøim nohám len to najlepøie! Zmierñujú bolesti a umoåñujú príjemné chodenie. To je jedno, aké topánky, Vaøe nohy sú vådy mäkko vystuåené, jednotná veûkosæ. 925 628 J18 1 4 Matracovÿ zázrak, 6,99 ¤ Vÿdatnÿ spánok na hygienicky çistom matraci! Tento sprej je nevyhnutnÿ na çistenie a súçasné dezinfikovanie! Úçinná látka proti roztoçi neutralizuje roztoç, odstrañuje økvrny a zachytáva potné pachy. Vysokoúçinnÿ a napriek tomu øetrnÿ pre ûudí a domáce zvieratá! Obsah: 500 ml. 927 176 J18 3 3)) 3)) 6 Korzet, 4,99 ¤ 6 4)) 5 6)) 2)) Táto bandáå na koleno upevní jabëçko v kolene a vy sa môåte znova bez æaåkostí pohybovaæ. Zlatÿ klinec spoçíva vo vnútri, kde sú umiestnené magnety na polarizáciou okolokolena, ktoré utiøujú bolesti. 926 806 J18 5)) 2012PN09,00 8 Kvapky pre lesklé zuby, 5,99 ¤ Åiarivé biele zuby pre svieåi, mladÿ a vitálny úsmev. Pár kvapiek na zubnej kefke staçí na vybielenie zubov. Odstránia nepríjemnÿ povlak a nenapadávajú pritom zubnú sklovinu. Veûmi vÿdatné pouåitie. Obsah: 75 g. 925 663 J18 STOP chrápaniu! 7 5 Bandáå na koleno, 6,99 ¤ 8 Ponúka optimálnu podporu Vaøej chrbtici, æahá plecia dozadu a chrbát sa vyrovná do jeho prirodzenej polohy, zlepøuje prúdenie krvi vœaka magnetom, na zapínanie na suchÿ zips. Jednotná veûkosæ. Nevhodné pri nosení kardio-stimulátora. 943 788 J18 • Zabráni roztoči • Proti pachom • Odstrámi škvrny 7 Preruøovaç chrápania (SNORE STOP), 2,99 ¤ Rozlúçte sa s noçnÿm ruøením a zlÿm spánkom. S tÿmto prostriedkom môåete znova kûudne a bezstarostne spaæ a máte zaruçenÿ dostatok kyslíka. Vaøe telo si oddÿchne a nespotrebáva åiadnu energiu na chrápanie, zaveste tento preruøovaç jednoducho do nosa. Najlepøie vÿsledky dostiahnete uå 5 dní po zaçatí pouåívania. Farba modrá. 924 685 J18 9 Zástera na strihanie vlasov, 3,99 ¤ Táto zástera Vam spríjemní strihanie vlasov doma a vœaka ich zachyteniu ponechá podlahu i obleçenie çisté. Øírka sa dá nastaviæ so suchÿm zipsom, zástera je ûahko skladateûná, takåe nezaberie åiadne miesto! 923 354 J18 9 3)) 0 Bandáå na palce na nohách, (2dielna sada), 6,99 ¤ Na jednoduchú korektúru krásy Vaøich nôh. Táto bandáå opravuje palce na nohách do správnej polohy. 2-dielna súprava pre pravú a ûavú nohu. 924 454 J18 0 6)) 2 ks Pred Po 93