AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 6.3. do 12.3. - strana 31- strana 31

Ponúka váš 2 Ďakujeme všetkým partnerom, priaznivcom a priateľom, ktorí pomáhajú celé desaťročie občianskemu združeniu Liga za duševné zdravie SR budovať sieť služieb pre ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou, všetkým, ktorí možnosťou poukázania 2% svojich daní pomáhajú realizovať projekty nášho združenia. Formou edukácie a osvety sa snažíme odbúravať mýty a predsudky o duševnom zdraví. S vašou pomocou sa nám darí realizovať celoslovenskú Venujt % vašej p e ozorno duševn ému zd sti raviu ĎAKU JEME Zoznam projektov, na ktoré boli využité vaše peniaze nájdete na www.dusevnezdravie/vasapodpora.sk Liga za duševné zdravie Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava zbierku Dni Nezábudiek, interaktívne edukačné prednášky pre študentov stredných škôl a školenia pre učiteľov, ako aj ojedinelý projekt Galéria Nezábudka. Ďakujeme odborníkom a dobrovoľníkom, ktorí vo svojom voľnom čase s pochopením dôležitosti duševnej pohody pomáhajú meniť naše postoje voči nášmu vlastnému duševnému zdraviu. 2% e Venujt h daní z vašic ševné na du vie! zdra e-mail: dusevnez@dusevnez.sk www.dusevnezdravie.sk Treb27, Mich29, Hum29, Vra29, Pre29, Sab30, Bar27, Lub27, Spis29, Kez27, Pop27, RimS29, Roz27, Luc27, Brez27, Lev29, LiM29, Ruz29, Zvo29, Ziar27, Mar29, Prie29, Ban27, Part27, Zil29, Cad29, Trec29, NMV29, Pu29, Dub27, Kom29, NoZ29, Seni27, Trn31, Sa29, Nit29, Pies29, Top29, Ga27, DuS27, Hlo29, Ser29, Mal29, Sen27, Ba31 / -