AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 12.3. do 8.4.Culinar - strana 15Culinar - strana 15

S účasné slovenské víno je moderné a  zároveň hrdé na bohatú históriu siahajúcu až 3000 rokov do minulosti, do dávnych dôb Rimanov a  Keltov. Naše vinohrady ležia v  blízkosti najlepšej vinárskej rovnobežky v  Európe, ktorá prechádza slávnym Burgundskom a  jeho Côte-d’Or. Slovenské vína majú európsky punc a pritom na výsosť originálny pôvod. Reprezentujú „terroir“, jedinečnosť územia, unikátnu mikroklímu a  multietnickú vinohradnícku tradíciu v  kontexte modernej slovenskej vinárskej scény. Na Slovensku sa nachádza šesť vinohradníckych oblastí: Malokarpatská, Južnoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská, Východoslovenská a Tokaj. Najznámejšou z  nich je posledná menovaná a  dve premiantské, o  ktorých bude reč aj v  tomto článku – Malokarpatská a  Nitrianska. Predstavíme vám ich prostredníctvom vynikajúcich vín z  malých vinárstiev, charakteristických pre tú-ktorú oblasť a  reprezentujúcich to najlepšie z ich regiónov. TOKAJ Najmenšia vinohradnícka oblasť na  Slovensku sa teší najväčšej sláve. Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog. Na severe, na území Slovenska, je ohraničená Zemplínskymi vrchmi a  vrchom Rozhľadňa (469 m), na  juhu na  území Maďarska sútokom riek Tisa a  Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na  území Maďarska (okolo 5000 ha). Renomé tohto vína podporuje i fakt, že sa spomína v maďarskej hymne. Na  Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha. Označenie „Tokaj“ náleží jedine vínam pochádzajúcim priamo z  dedinky Tokaj. Všetky ostatné vína sa označujú ako „tokajské“. V  anglickom vinárskom slovníku je toto víno známe pod názvom Tokay. Žilina Poprad MALOKARPATSKÁ VINOHRADNÍCKA OBLASŤ Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa nachádza v  juhozápadnej časti Slovenska. Skladá sa z  troch podoblastí, ktoré sa od seba výrazne odlišujú z aspektu klimatického, ale aj z aspektu pôdno-geologických podmienok. Prvá z nich – vinohrady Záhoria – leží v regióne Záhorie a  ich najvýznamnejšiu časť nájdete v  okolí mesta Skalica. Klimatické podmienky na pestovanie vína sú tu skôr drsnejšie. Druhou oblasťou sú malokarpatské vinohrady, ktoré sa nachádzajú na  juhozápadných svahoch Malých Karpát od Bratislavy po Horné Orešany. Považujú sa za skutočnú klenotnicu slovenského vinohradníctva. A  kým vo  vinohradoch Záhoria prevláda víno červené, v  prípade malokarpatských vinohradov je to víno biele, predovšetkým rizlingy, až na južnom a severnom okraji územia pribúda aj víno červené. Z  tohto regiónu je známe napríklad JM Vinárstvo – Doľany. Poslednou oblasťou regiónu sú vinohrady na  nížinách a  pahorkatinách severného výbežku Malých Karpát a  východne od  Malých Karpát. Sú podstatne mladšie ako vyššie menované podoblasti, no kvalitu svojich starších „súrodencov“ pomerne rýchlo dohnali. V Malokarpatskej vinohradníckej oblasti je zaregistrovaných 5359,2 ha viníc, územie sa rozdeľuje na  12 vinohradníckych rajónov a 119 vinohradníckych obcí. Prešov Trenčín Vinné Košice Zvolen Nitra Trnava Bratislava Komárno Rimavská Sobota ■ ■ ■ ■ ■ ■ MALOKARPATSKÁ JUHOSLOVENSKÁ NITRIANSKA STREDOSLOVENSKÁ VÝCHODOSLOVENSKÁ TOKAJ NITRIANSKA VINOHRADNÍCKA OBLASŤ Nachádza sa v  severnej časti Nitrianskeho kraja a  na  kúsku Trnavského kraja. Vyznačuje sa najrozmanitejšími prírodnými podmienkami spomedzi všetkých vinohradníckych oblastí na Slovensku a  rozprestiera sa na  3903 ha. Na  pestrosť produkovaných odrôd v  tejto svojráznej lokalite výrazne vplývajú pôdne pomery a  miestna klíma. História vinárstva tu siaha hlboko do  minulosti, z Nitry a jej okolia sa zachovali najstaršie historické dôkazy o existencii vinohradníctva a  vinárstva na  Slovensku – tri staroslovienske modlitby datované do obdobia Veľkej Moravy. Na ich základe sa predpokladá, že o  začiatky vinohradníctva v  tejto oblasti sa zaslúžili benediktínski mnísi zoborského kláštora v 9. storočí. Povesti o tunajšom víne sa začali šíriť po celej Európe koncom 18., ale predovšetkým v  19. storočí. Oblasť pozostáva z  9 vinohradníckych rajónov, do ktorých patrí 158 vinohradníckych obcí. Vínotéky METRO ponúkajú širokú škálu kvalitných vín z domácej i zahraničnej produkcie. Portfólio pre vás vyberá a priebežne dopĺňa tím profesionálnych someliérov. Okrem obľúbených značiek tu objavíte aj mená menej známych výrobcov, vrátane exkluzívnych kolekcií menších vinárstiev. 15 sE1407_14-17.indd 15 25.2.14 10:24