AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Pánská bežecká obuv

Platnosť od 12.3. do 23.3.Pánská bežecká obuv - strana 4Pánská bežecká obuv - strana 4

Dt k sfs e oá u d es á o hl v b n a t l „Mlmt “ e oh V d o on a r d š á V n a Po o e dl á p e u n. etmx r; i 30 . 0mm W/ 0 0/M/ 4 0 P3 0 g 22 h . M Ps a u ň u 9 P S 7%E. V; k p c o; 3% E; L V . 9- 7 [ 6 58] e 0 21 6 5 7 1 1 ľ Vľ 0 216 5 7 1 8 e 9-7 [ 6 57] . n i so 9 9 amet 4 9 , 29 59 , Dt k n hv e S s n es é o a c „ am o “ i Dyl s p e u n; r Pu; r d š é i U o ha a 0; V cr n 5 + o zp o aen; d s vtľ é i eat k v á e l s c é p s. i Vľ 0 216 5 3 0 8 e 9-7 [ 6 2 6] . n i so 49 amet 2,9 19 79 , o zp oaen d s vtľ é i o osa n bjt n ý jt sr (m dá uoá or/ žv) r Dt k ko ú „ e N d“ es ý l b k N w a y 1 0%Pletr U-cr n. 0 o se Vo ha a y ; Vľ 0 3 0 6 5 9 5 7 e 5, 5 [ 9 0 9] . 9 99 , D sa ám k D sa ám k D sa ám k P nk ása P nk ása Tei gv o u „ r e p a MdG X r kn oá b v Ge n e k i T “ Ot orv o u „-rcsG X XT n G X Ot orv o u „ ee oG X ud ooá b v XTak T/ - a a T “ ud ooá b v Cr d T “ i Zr o m s;m bá aG R - E ®; vš k e h emr n O ET X po šm kv p dá k C narp rt y o á or ž a ot g . i i P n k: e U 65 1 5 3 7 2 9 á s a Vľ K , – 2 [ 4 0 8] . , D s a Vľ U 35 8 3 8 1 0 ám k: e K , – [ 4 0 9 . n i so 3 9 amet 1 9 9 , P nk ása 99 99 , G R - E ® m bá a p dák C narp ky ši k O ET X emr n orž a ot g ; r p y , i t č a ä ; orž a rhl er clš uoa ssém pt p dák O ot; ý ho nrvc yt . y t i í P n k: e U 65 1 5 3 2 5 9 á s a Vľ K , – 2 [ 4 0 6] . , D s a Vľ U 35 8 3 1 0 3 ám k: e K , – [ 40 1] . n pem kv a r d šý vš k svl v nlc ; er o aý p e u n zro; keá et á a i i i emr n r e p dák , i . G R - E ® m bá a G px orž a O ET X P n k: e U 65 1 [ 4 0 7] á s a Vľ K , – 2 3 2 4 7 . D s a Vľ U 35 8 3 1 3 0 ám k: e K , – [ 40 8] . n i so 4 9 amet 19 9 , n i so 3 9 amet 1 9 9 , 89 99 , P nk ása D sa ám k 9 ,9 a i so 1 n met 19 , 9 7 9 9 - 3% 3 Tei gv o u „M s n I A X r kn oá b v es aI Q “ i I Zr o: o a p e u n iCr ua il am vš k kž s r d š ým odr dec i i ; AU A Q AM X® m bá a po šm kv emr n; rt y o á i g e á or ž a um n p dá k. P n k: e 4 – 7 3 7 4 4 á s a Vľ 0 4 [ 4 0 5] . D s a Vľ 3 – 2 3 8 3 3 ám k: e 6 4 [ 4 0 2] . n i so 9 9 amet 7 9 , 49 99 , Tr t k bt h u s c ý ao ii „eo A 2“ Tt n i 8 r 4S e Fam Ssem s ťv n t am r e yt ( eoaý r i cr á; omnv eet rt pt nu hbt k í oý f k po oei. ) i Oj : 8;hmt oť 1 9 g b em 2 l on s 0 0 ; : vá pát nyú h un tr t k rt lše k cy a u s c ú . , t ii pl u bč éiťv n ve k a c, o n s oa é rc á i e , k pt in hdaa n ssém om a b ý yrtčý yt . il [0 0 7] 1 2 18 89 99 ,