AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Pánská bežecká obuv

Platnosť od 12.3. do 23.3.Pánská bežecká obuv - strana 7Pánská bežecká obuv - strana 7

D s ar nn oá u d ám k téi gv b n a „ e et Pr c“ f F nčý mtr l o etreat n u kn ae á pl se lsa. i y / V .X - L 4 6 5 1 e SX [ 4 2 3 ľ ] n i so 9 9 amet 5 9 , D s y a ko „itr Tn“ ám k t nt p V oy a k c 49 49 , F nčý mtr l o etreat n u kn ae á pl se lsa; i y / r boý zrV .X- L 4 91 3 erv vo e SX [ 0 17] . ľ n i so 49 amet 2,9 19 99 , D s e / n hv e ám k 34 o a c i „ e et Pr c“ f F nčý mtr l o etreat n u kn ae á pl se lsa. i y / V .X - L 4 41 5 e SX [ 0 13] ľ n i so 9 9 amet 3 9 , 29 99 , D s a proá o ps n a ám k š o v p dre k t F nčý mtr l o etreat n u kn ae á pl se lsa. i y / V .X- L 4 91 8 e SX [ 0 12] ľ n i so 49 amet 2,9 19 99 , P nk t čo á s er k i „ e eb o o Rvr L g“ Pletr v f n č ý o seoý u k n y mtrá ae l i. Vľ SX L 43 7 6 e - X [1 6 7] . n i so 1 amet 2 , 9 9 19 69 , i c ú o u d u zj Vd o p du i! ae l mtrá P n k šrk áse o y t „ e ay L gc“ Pletr v f n č ý o seoý u k n y mtrá ae l i. Vľ SX L 43 7 4 e - X [1 6 7] . n i so 9 9 amet 3 9 , 2 9 , 9 9 P n k t p Tc “ á s y o „e h Štv a L wCo n P n k téi gv b n a So Ta s “ i o k „ o r w “ á s ar nn oá u d „trm r n t l i P n k t pá oé o a c „trm r n t á s e el kv n hv e So Ta s “ i i n i so 9 9 amet 1 9 , n i so 9 9 amet 1 9 , n i so 49 amet 4,9 ľ Pletr v f n č ý mtrá o seoý u k n ae l V . M y i. e [1 5 0] 45 0 7 Vľ SX L 43 7 4 e - X [1 6 7] . V d o on a e i o ol á ď k j n č s nj o e dl á vľm p h dn v a a em e e a e v úo nj ta e K p c azp.Vľ SX L 4 6 8 8 ntr esr n. a u ň;i s e - X [ 4 3 1] . n i so 49 amet 5,9 , , 19 19 49 49 49 49 , Mtrá bvn/ o etr ae l al apl se i: y . Vľ SX L 4 9 8 9 e - X [ 4 3 7] . 39 49 , 7