AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Pánská bežecká obuv

Platnosť od 12.3. do 23.3.Pánská bežecká obuv - strana 8Pánská bežecká obuv - strana 8

At ánlt k a t h u e u kuly eá n s a nt t: i i H R C TP! O Ú EI Y Vutj d en yž ee nč ú i i p n k a d a u ea o u u oš r j jr t tt š ot v! pro o S 21_SS _ B1 ar1 o04 - K F _2M ez4 I L n U O O 1.. 0 4 e v T R K 832 1 L n P N E O 1.. 0 4 e v O D L K 732 1 D sa ám k P nk ása - 0% 4 P nk ása D sa ám k - 0% 5 9 ,9 a i so 9 n met 5 Pe v n b n a B s/ hl “ rš a á u d „ eaT eo í , 9⁹ 2⁹ Ľ ho aoa á 1 0%Pletr a k vtv n; 0 o se y . D s a Vľ SX L 6 1 6 9 ám k: e - X [ 40 8] . P n k: e SX L 6 2 5 9 á s a Vľ - X [ 4 0 7] . 9 ,9 a i so 9 n met 4 Bžc á b v Rvlto 2 eek o u „ eou n “ i , 9⁹ 2⁹ Zro: a k M s mtr l kž n d le vš kľ hý e h ae á oe é i c i, e , Pyo m d p dák; um n p dák h l ez orž a g e á orž a i . P n k: e 4- 7 3 2 0 7 á s a Vľ 14 [ 6 0 3] . D s a Vľ 3,- 2 3 3 0 0 ám k: e 654 [ 6 0 3] . L n oŠ V T K 032 1 e v T R O 2.. 0 4 L n S R D 1.. 0 4 e v T E U 932 1 j a pák! an slty Hr k b y e 2“ G n s RzrX 1“ os ý i kl 6 „ e e s ao R 5 c i R :h n 7 0 hdoo i g pe azvč apč a 2-r Sim n X- h d w ám l í 0 5hdoo i g pe azvč apč a 2-r Sim n X- h d w i k 5 yrfrmn; r h doak/ ák: 7p h a o TS a o / yrfrmn; r h doak/ ák: 7p h a o TS a o / . . Sim n AeaR pdr Pu bzy Sim n M 9 hd d k h a o cr aif e l s rd h a o 3 5 yr i ; i ; : . s; vd c:S norS1 - CMH O il a ut u S 1 X i F3 F L; L; O ku ape y a: ľ k/ršmkč : F AF -M 7/ h a oAea S C 3 1Sim n cr; ; vš a ám: 04 5 5 5 cm ýk r u 4 5 0 4 7 . , , , , [9 9 1 1 0 71 ] - 7% 3 Bžc ý á „ o e Wl 8 0 eek ps P wr ak 8“ S sl dc mc ai om eetoi k o ka a ím e h n zm ; l k n é r c nsaei sl n 01; mtr , P sá atv n ko u - 0 oo 1 S tl e 5 y vk n bžc á lc a 2x 0 ; ý hoť ý o; ee k po h 1 04 cmrcls 0 - 6 /; o tčBu Bcl e L D , 1 kmh pč a l e a kt s C; 8 í i 1 téi gvc por o ta dá r 9r nn oý h r gamv lč l pe ; i rcls a t p n ; o ey 1 67x 3 cm ý hoť sú ai rzmr 6x 31 4 ; e : hmt oť 7 k on s 6 g : . [2 2 0] 14 0 7 9 9 , a i so 4 n met 7 9 9 9 a i so 9, n met 7 9 , 9⁹3 49⁹3% - , 9⁹ 49⁹ TS a o X- h d w an ltý rk ep 1 o bz d m á oa i ev vs sr su j a pák! an slty . S OT R P Ru i t ň a a ú om N E Sa s f n šk I T “ i i l n a pč a i o K kin „ á s mt n! b ď ž y no oa ý a u v difrmv P n k je ltá d 13 d 2 .2 1 ae od vpe ai zs b o u ajpan o 12 .o 23 2 4ae o yr d n áo. o ae ltn aá 23 . . . 33 0 4l b 3. 0 l .. 1 a Fr b éot n s mž li Z cyy zi nt vlč nr č e ae n d e e a ôuí ť a hb vn ué ta eu . i š. k i ím Ue e én iso ey úo d dvtľvvr bo nzvz ed pr č n pe an c n v d n am t c n s d o áaeo ýo cv eáän o oue é r d é ey e / j . Zay y de é pretc s z or he én dl ľv v ar n v ec ná h ú a kúl n a o j . itr pr s nes ot k . B n k Bs ia E R P S,N To kc 2Ba saa AI N h pi gPr,v n k c sa 6rt lv: A pr S o pn C ne Ent nv 1Ba saa O C n a Mt dv a s á yt c: U O A C a rs á h 5rt lv: VO S o pn ak á s a et 1Ba saa u ak h p g etr i se oa 8rt lv: C et l eo oa r i I i i , i i r, 6 rt lv: Glr TsoL a L as á et 1 Ba saa S o pn Plc Csan S nc / Dl ýK bn Ae So oy 3G u a k Sr d: N F i C ne Gl ns á Ba saa aé a ec amč amčk csa Crt lv: h p g aae et a e e 2A on uí: l l b d 1/ D nj á te a C amy etr aat k i i , i i , j s l , csa 6 51 H e n: Šeáioa l2Kš e O O T A Ml as á et 3Kš e A P R S o pn C ne N et o o o tľve c: O C yPr, ue k r d 1 p et 5 9/ 5 um n é tf n v u 4o c: C PIM, odvk csa 2o c: U A K h p g etr áms e s b d eoL v e C i ak Tr c ý a 1L k . i i i , i l i i t i tv k Mkl š K e n pl 4 5/ 0atn O C p d Mr n c aoc: S ba ek csa A ta Glr MY YŠeáioár d 6P pa: S t k c sa 0 2o a s á os ý i uá: am n é oe 5 61Mr : C am oi aiM hlve or nc á et 3N r: aé a L N tf n v t e a 1or d v s á et 5 7P v ž k i t i i i , k i i B src: O F i C ne Pe o G nrl So o u2 P ei z:N be n 7A R ž br k u Zrv c 5 5 Sis áNv Vs O M drs o oč n u PJ emik h yt a C am y etr ršv e eáa v b d A r vd a ár ž á / uom eo: l aeúa 0 1 p k oá e: C a aa Tpľa y l . i n é o i l : i . š : . l c í i l i l i r i i 4 8/ 1 r n n N L u a co Bl 7 7 Zoe: Rti Pr,O c o n 3 ln: O D B Ň Vs kšoáo 5Ži a O M a e N eteA H n u / 8 78 Te č : C a gr i, eá 2 1vl n ea ak b h d á Ži a C U E, yoo k kv 2 ln: C i g, ám s . l k 7 B