AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 2.4. do 13.4. - strana 6- strana 6

P nk áse R PE IĽ RT V DŽ EO KZ CE Á Í Z AN KJ AT K RY bz ia a - 0% 5 , 9 9 D se ám k 9 9 Kle kv krue o s oé očl i „Mcol d“ ar ba e V ks k i s k 8 mm e oť o e o: 4 ; ľ l tr oť o e o: 4; vd s k i s k 8 A l lž k:S 7 nž:h n . o s á G; oe l í i ik D s e Vľ 3- 2 1 81 1 ám k: e 74 [5 18] . P n k: e 4 - 7 1 8 2 0 á s e Vľ 0 4 [5 2 2] . n i so 9 9 amet 1 9 9 , 19 0 , 9 9 e t r i r dt Pe ei ý ds e h a o plc! P nk áse S paacr nčv Li ue n“ úrv c r io „ e rl e há i há čv i l há č o s i Kle kv krue o s oé očl i „M g / e o a c“ ai Pr rm ne c f D se ám k V ks k is k 8/ 4 mm e oť o e o: 28 ľ l ; tr oť o eo: 2; vd s k i s k 8 A l lž k:A E 7 nž:h n . o s á B C; oe l í i ik D s e Vľ 3- 2 1 81 5 ám k: e 74 [5 18] . P n k:Vľ 4 - 6 1 8 0 3 á s e e 04 [5 2 6] . - 6% 5 i r dt pe e St háio r k/ oe o a e e cr n v u ak n/ kť č: l l . D s e:Vľ SX [5 7 7] o pl e - L 1 8 0 8 í . Dt Vľ S L 1 8 0 9 e: e - [5 7 7] i . n i so 3 amet 1 , 9 , 9 9 n i so 5 9 amet 1 9 9 , 9 9 69 99 , Dt k kle kv krue es é o s oé očl i „ hsrBy G l P ae o + i “ r V ks k is k 7 mmtr oť e oť o e o: 2 ; vd s ľ l k is k 8 A gľ oé o s á A E 3 o eo: 0; ukv lž k: B C; l i l t:C ps e nsaei vľ ot i a om o t; atv n eks. š i e i V . 84 5 1 8 10[5 01 e 2- 0 [5 01] 1 8 11 ľ , ] n i so 9 9 amet 6 9 , 49 99 , - 6% 5 H nkv kl bž a l í oá oo ek i „ ro 1 5 Ar w 2“ Kl s a 1 5 mm Lž k:A E 5 o e k: 2 i ; o sá B C ; i v h u vtľ: mx 0 k; ka aen á a ž aea a 1 0 g sl dtľ á í . . [5 1 3] 1 72 5 n i so 9 9 amet 7 9 , 39 49 , i r dt pe e H nkv kl bž a Ar w 2“ l í oá oo ek „ ro 1 0 i V ks k i s k 1 0 mmlž k:A E 5 e oť o e o: 2 ľ l ; o s á B C; i v h u vtľ mx 5 k; ka aen. á a ž aea a 0 g sl dtľ á í . [5 1 9] 170 3 6 29 49 , n i so 9 9 amet 5 9 ,