AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 3.4. do 9.4. - strana 35- strana 35

Reklamné noviny Kaufland praktické informácie • zaujímavosti a zábava • účinná reklama Niekedy stačí naozaj málo, aby veľké veci fungovali. Každý z nás dokáže vďaka 2 % z daní prispieť na činnosť Slovenského Červeného kríža priamo v našom meste. Stačí požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane a do 30. apríla zaslať alebo doručiť vyhlásenie daňovému úradu v mieste bydliska. Potrebné údaje: Názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, 821 09 Bratislava-Ružinov IČO: 00 584 410 Právna forma: Slovenský Červený kríž www.redcross.sk Inzerujte v reklamných novinách Kaufland a oslovte svojich potenciálnych zákazníkov. 2_percenta_dzejdiii.indd 10 21. 3. 2014 10:09:27 Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 14 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Ba35 / - Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.