AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar

Platnosť od 23.4. do 20.5.Culinar - strana 2Culinar - strana 2

Medz inár odné vína a sy r y VÍNO A VINOHRADNÍCTVO VO SVETE Víno už od nepamäti prispievalo a našťastie stále prispieva ku skvalitneniu života ľudí a jeho pitie môžeme považovať za neoddeliteľnú súčasť kultúry života človeka. 2 sE1410_01-09.indd 2 P reto si zaslúži, aby sa jeho pitie stalo vždy výnimočným momentom pre danú chvílu. Kto, kedy a kde začal na našej Zemi pestovať vinič a  vyrábať víno, to je večná otázka, na ktorú sa už asi nikdy nedozvieme presnú odpoveď. Ale vieme, že pestovanie viniča a  jeho následné spracovanie do podoby vína je staré ako ľudstvo samo. Keď sa na to pozrieme dnes, tak sa vinič pestuje až v 50 krajinách po celom svete a to na ploche 8,2 miliónov hektárov. Pre predstavu je to plocha s  veľkosťou 9 939 393 futbalových ihrísk vedľa seba. Čo v  objeme činí cca 60 miliónov ton hrozna na spracovanie. A to už je úctyhodné číslo. Z  toho má najväčšiu rozlohu viníc na svete práve náš kontinent Európa a to približne 7,76 miliónov hektárov, čo je asi 75 – 80 % celkovej plochy vinohradov vo svete. Avšak v súčasnosti sú v rámci Európy obhospodarované len necelé 4 milióny hektárov vinohradov. Európa má aj ďalšie prvenstvo, a tým je i  najväčšia spotreba vína a  to až 80 % celkovej svetovej produkcie, pričom 60 % pripadá na Európsku úniu. Približne 80 % svetovej produkcie a  spotreby vína vyrábajú práve európske vinárske krajiny. Približne 90 % vína EÚ produkuje 5 štátov: Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko a  Portugalsko. Nové členské štáty: Česko, Slovensko, Slovin sko, Maďarsko a  Cyprus vyrábajú necelé 4  % vína EÚ. Európa má vo vinárskom svete osobitné postavenie nielen tým, že je hlavným výrob- com, producentom a  vývozcom vína, ale aj tým, že práve z Európy pochádza väčšina najrozšírenejších odrôd viniča hroznorodého a  vyrába sa tu najpestrejšia paleta odrodových vín vo svete. Európske víno je produkované za prísnejších pravidiel ako sú všeobecne platné pravidlá vo svete. Predstvavíme Vám a  priblížíme tie najznámejšie svetové krajiny ako v  Európe, tak aj vo svete. A  to našich najblišších vinárskych susedov – Moravu, Rakúsko, Nemecko a  Maďarsko. Následne sa presunieme do vinárskych veľmocí tohto sveta –  Francúzska a  Talianska, cez Španielsko, Portugalsko až do „nového sveta“ a  to konkrétne do Argentíny, Čile, Nového Zélandu a cez Atlantik do USA a Austrálie. MEDZINÁRODNÉ VÍNA A SYRY 4/8/14 11:26 AM