AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 24.4. do 30.5. - strana 28- strana 28

Zábava Čitatelia sebe Vyberáme z obľúbených vtipov našich čitateľov Humor je základným korením života. Ak vás rozosmial nejaký dobrý vtip, podeľte sa oň aj s ostatnými čitateľmi. Môžu to byť vtipy písané, ale aj kreslené. Obsah kresleného vtipu však musí tvoriť váš originálny nápad a kresba. Zaslaním vtipu udeľujete spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. súhlas na jeho bezodplatné a neobmedzené použitie ako i na jeho vydanie a zverejnenie. Zaslaním vtipu súčasne udeľujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu*. So zverejnením vtipu môžu byť zverejnené aj vaše údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a mesto. Autor každého uverejneného vtipu od nás dostane nákupnú poukážku v hodnote 5 €. V hračkárstve predavač ponúka bábiky: -„Toto je Barbie v bazéne za 20 dolárov, toto je Barbie v škole za 20 dolárov. A toto je rozvedená Barbie za 120 dolárov.“ -„Čože je tá posledná taká drahá?“ - pýta sa zákazník. -„Lebo sada obsahuje aj Kenov domček, Kenove auto a Kenov vrtuľník.“ - vysvetľuje predavač. Marcel Krištofovič, Nitra -„Prečo môj syn dostal zo zemepisu päťku?“ -„Lebo hľadal Rimavskú Sobotu v kalendári!“ Mäsiar má tesne pred fajrontom a ostalo mu jedno kura. Rád by sa ho zbavil. Dobehne chlapík a pýta sa: -„Máte kura?“ Mäsiar: -„Áno“. A vytiahne kura z chladničky, hodí na váhu: - „Kilo 20. Môže byť?“ Chlapík: -„ A väčšie nemáte?“ Mäsiar vráti kura do chladničky, vytiahne to isté, troška ho otočí, nenápadne pritlačí váhu a vraví: - „Kilo 70. Môže byť?“ Chlapík: - „Super! Prosím si obe!“ Lekár hovorí pacientovi: -„Pán Čumrlaj, žiaľ, inej možnosti nemáme. Ak vám máme zachrániť život, musíme vám amputovať nohu.“ -„Chvalabohu, pán doktor! Už som sa naplašou, že mi zakážete pijatiku.“ Jana Kopecká, Motešice Michaela Ježíková, Trenč. Turná Andrej Špeťko, Partizánske Peter Trenčan, Dub. n. Váhom Pýta sa sestrička lekára pred operáciou: -„Dáme si rukavice?“ -„Načo? Veď je teplo.“ A. Piškaninová, Dlhé n. Cirochou www.kaufland.sk/ vtipy archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static Zaslaním vtipu do súťaže s vtipmi alebo zapojením sa do krížovkárskej súťaže zaslaním znenia tajničky a poskytnutím vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s, so sídlom Trnavská cesta 41 / A - 831 04 Bratislava, IČO: 35790164 dobrovoľne súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov vo vami poskytnutom rozsahu na účely realizácie súťaže a so zverejnením vašich údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto spolu s vtipom, resp. vašich údajov ako výhercu v rovnakom rozsahu, a to na internete a / alebo v reklamných novinách Kaufland. Súhlas udeľujete na dobu určitú nevyhnutnú na vyhodnotenie súťaže, odovzdanie a evidenciu výhier, pričom údaje o výhercoch budú uchovávané maximálne po dobu 4 rokov, o ostatných účastníkoch maximálne po dobu 6 mesiacov; následne budú vaše údaje zlikvidované. Pri likvidácii údajov sa zohľadnia aj predpisy o archivácii a registratúre. Práva dotknutých osôb sú uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a patrí medzi ne napr. právo vyžadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo právo vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané. pomôcky: nerastný európsky fosfoneobleálen ear, irk reČnan štát Čená ocha vápenatý britská rieka bitky meno taliansky spisospisovateĽa vateĽ honČara obyvateĽ oklamala pohroma indie (hovor.) cicala ahaním nahromadila vlastníČka znaČka alkoholického nápoja Čistidlo okien Krížovka s tajničkou herpes oliva (botan.) tamtá nám patriaca sp. stupeŇ str. jury Znenie tajničky nám pošlite poštou na korešpondenčnom lístku alebo cez online formulár na www.kaufland.sk do 30.4.2014. 1. ČasŤ tajniČky vlastní trhal (kniŽ.) kód kiribati prístroj na snímanie obrazu obtri poČet rokov zhotoví kovaním himalájs. medvedík Kliknite na: materská škola znaČka antimónu niesla, po Čes. brechtova postava long play sada 3. ČasŤ tajniČky mestská polícia 2. ČasŤ tajniČky potreba matadora krídlo (odb.) fúkal vnímal sluchom francúzsky prozaik oplotenie rieka v rusku kanadský prozaik kypri zem byŤ v platnosti Adresa redakcie: Kaufland SR noviny Kaufland Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3 interhotel anglický šĽachtic európska norma druh netopiera eČv okr. piešŤany sloh usadenina roztoku ucho, po angl. Tajničky z krížoviek môžete zasielať aj online! www.kaufland.sk/ krizovka horúČava osobné zámeno dom. meno adely nezdravila hosŤa neosieval stav bez vojny radová Číslovka Zaslaním znenia tajničky súčasne udeľujete súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu*. vtláČa 5 vyžrebovaných od nás obdrží doporučenou poštou nákupnú poukážku v hodnote 15 €. Tajnička z č. 11 Aj paripa za tisíc dukátov sa potkne. Výhru získavajú: Lucia Kopnická, Modranka Mária Buchcarová, Prievidza Marta Hanuliaková, Banská Bystrica Jozef Baláž, Partizánske Anna Chlebanová, Horné Srnie Treb24, Mich26, Hum26, Vra26, Kos26, Pre26, Sab24, Bar24, Lub24, Spis26, Kez24, Pop24, RimS26, Roz24, Luc24, BaB28, Brez24, Lev26, LiM26, Ruz26, Zvo26, Ziar24, Mar26, Prie26, Ban24, Part24, Zil26, Cad26, Trec26, NMV26, Pu26, Dub24, Kom26, NoZ26, Seni24, Trn28, Sa26, Nit26, Pies26, Top26, Ga24, DuS24, Hlo26, Ser26, Mal26, Sen24, Ba28 / -