AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Letná móda

Platnosť od 18.5. do 31.10.Letná móda - strana 99Letná móda - strana 99

objednajte sie ihneď na www.bonprix.sk alebo telefonicky na čísle 02/32 20 20 20. Pri objednávke Vašej prémie uveďte číslo akcie SF10 z prémiového programu. Akciový program Kupón v hodnote 15. € - kód SF10 kupón z bonprix = úspora pri ďalšom nákupe AK zíSKAtE PrE bonPrix noVú záKAzníčKu/ zníčKu/ 2012PC55,00 noVého záKAzníKA obdržítE SKVELú Prémiu U3 Ukážte svojim priateľom ponuku v katalógu a presvedčte ich, aby si objednali v bonprixe. Za odporučenie nového zákazníka dostanete jednu z odmien! Pri objednávaní je odporučená osoba povinná uviesť, že je odporučeným zákazníkom, uviesť kód prémiového programu SF10, ako aj svoje údaje pre identifikáciu odporúčania: zákaznícke číslo, meno, priezvisko, úplnú adresu. Pri internetových objednávkach • poučte odporučeného zákazníka, aby pri internetových objednávkach zadal v košíku kód akcie a následne klikol na „aktivujte kód”. Zobrazí sa stránka, na ktorej uvedie údaje odporúčajúceho a vyberie si spomedzi aktuálne dostupných odmien Ak pre nás chcete získať nového zákazníka, informujte ho tom, aby si objednal online na www.bonprix.sk alebo telefonicky na čísle 02/32 20 20 20 a pri jeho objednávke udal číslo akcie SF10 prémiovej ponuky a taktiež Vaše osobné údaje. na Vašu vlastnú objednávku môžete použiť priložený objednávací lístok. telefonicky • pri telefonických objednávkach (02/32 20 20 20) je po spojení s operátorom potrebné najskôr uviesť kód akcie. Podmienky • minimálna hodnota objednávky nového zákazníka je 35 € • nový je ten zákazník, ktorý doposiaľ neobjednával v bonprixe • odporúčajúci nemôže bývať na rovnakej adrese ako nový zákazník • ekvivalent ceny nie je možné vyplatiť v hotovosti • ak vybraná odmena nie je k dispozícii, automaticky získate nákupnú poukážku v hodnote 15 € objednávka SK.S3F/1.12 Objednávacie číslo 1 Veľkosť Množstvo Cena 9 7 1 3 6 5 J 0 4 2 Farba 4 5 6 7 Áno, chcem sa stať členom klubu bonprix. Dátum narodenia Zákaznícke číslo e-mail Pripomienky zákazníka Dátum a podpis Akcia ç. Telefónne číslo Áno, som oboznámený s obchodnými podmienkami a s právami, ktoré mi z tohoto titulu vyplývajú. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov. Strana Do stĺpčeka pre množstvo doplňte 1, ak chcete objednať. Prosím vyplňte bon prix P.o.box 3 011 23 žiLinA 12 Označenie tovaru va ová zľa b 10% klu 3 8 Objednávací lístok prosím vystrihnite a zašlite na nasledujúcu adresu: realizácia • vybraná vecná odmena bude dodaná spolu s objednaným tovarom na adresu, uvedenú v objednávke • hodnota nákupnej poukážky bude dopísaná na účet odporúčajúceho a môže byť použitá pri nasledujúcej objednávke (platnosť poukážky: 6 mesiacov) • uvedené odmeny môžete použiť do 31.10.2012 alebo do vyčerpania zásob. e jem ku ašu ku Ďa a V áv z dn je ob Meno a priezvisko Ulica a popisné číslo PSČ a mesto H1