AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 15.5. do 21.5. - strana 30- strana 30

Príďte sa OsVIeŽIť dO PneubOxu Kontrola klimatizácie ZadarMO servis klimatizácie dezinfekcia klimatizácie ozónom 14€ s CenníKOVÁ Cena: dPH aKCIOVÁ Cena : 9€ s dPH CenníKOVÁ Cena: 44€ s dPH aKCIOVÁ Cena : 29€ s dPH aKCIOVÝ KuPÓn aKCIOVÝ KuPÓn aKCIOVÝ KuPÓn Kontrola klimatizácie Dezinfekcia klimatizácie ozónom 9€ s dPH Servis klimatizácie ZadarMO 29€ s dPH do mu. V prípade, že bude mu klimatizácie. nového chladiva do systé é .2014 vrátane, a kontrolu funkčnosti systé nenie maximálne 500g ale najneskôr do 15.7 akciové ceny nie je možn Kontrola klimatizácie zahŕň vyčistenie systému a dopl od 15.5.2014 vrátane, Pneubox“. Na uvedené e Slovakia s.r.o.. Služba tie chladiaceho média, ramu „Zákaznícka karta ienky akcie: Akcia platí Pneubox Partnerov. y: odsa v prog Podm box a je ContiTrad is klimatizácie zahŕňa služb predajných miestach Pneu ané služby platia pre členo ktorej prevádzkovateľom Služba Serv .sk alebo na vé ceny na vybr v obchodnej sieti Pneubox, u klimatizácie ozónom. nájdete na www.pneubox ivo. Všetky uvedené akcio atizácie zahŕňa dezinfekci je možné uplatniť akciu, ané naviac použité chlad Služba Dezinfekcia klim zoznam prevádzok, kde iva, zákazníkovi bude účtov . Viac informácií o akcii, ako 500g nového chlad bné preukázať sa kupónom systému doplnené viac je potre uplatnenie uvedenej zľavy uplatniť ďalšie zľavy. Pre bratIsLaVa, Kopčianska 14, Petržalka, 02/638 144 13, bakopcianska.mop@pneubox.sk | Panónska cesta 45 (Areál Seat, medzi Opelom a STK), 02/321 112 33, bapanonska.mop@pneubox.sk | Polianky 27, Lamač, 02/644 625 45, bapolianky.mop@pneubox.sk | Vajnorská 171/a, 02/491 099 12, bavajnorska.mop@pneubox.sk Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 14 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., 5.5.2014 Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Eglo-OUTLET_200x120_Kaufland_052014.indd 1 Ba30 / - 11:18 Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.