AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Obchodní partneri

Platnosť od 23.5. do 5.6.Obchodní partneri - strana 28Obchodní partneri - strana 28

& Rotačné mopy • 8 SU RY DQ L DW HSRG OK EH] Q i P DK\ i • P L RY ONQ DSHUHNWHY \ čL L NU i I Q VW D9Dã X SRG O DKX • VďDNDSHG i O Q L HSRW i Q i P DKDSU å P ê NDQ t X HM U HEQ L • ' RNRQ DO \ å P ê NDQ ê P RS ] DQ HF Ki 9Dã X SRG O HY DKX U F KO ê RVXF K~ • ; ; / SRZHU] yQ DSU HKĺbkové čL HQ L VW HSRG OK i • 9KRG Q ê SU ã HW WS\ SRG OK HY N\ \ i • 7Y DUå P ê NDčDEU Q LY \ VW XW Y RG \ SU å P ê NDQ t i U HNQ L X L • 9\ U REHQ p ] U \ NO DQ ê F K P DW L O HF RY HUi RY Rotačné mopy • VeľP LNY DOQ ê SHG i O U \ NO DQ pKR L W ] HF RY SO X Y RY Q ~ W å P ê NDča easy mocio DVW U L U XM ê F KO ã L RW HU HM HDNR î ] DP L ~ W Q X • P L RY ONQ RRG VW Q LLY Hľmi NU i U i M Q ê SU K RSW i ODVDY RVť vlasu, HP DF L Q P Q HSRã NUDEHSRG O L DKX • 7U XKROtNRY ê WDUXľahčt XSU RY DQ L RM Q Y DW H v rohoch, flH[ L Oê Nĺb – vyčistenie i ťDå NR ELQ G RVW ê F K P L XSQ HVW • 3RXå LL DY ã HW G U SRG OK DM W HQ N\ XK\ i VNO HQ p SRY U K\ HQ F 99 29, 35,99* Číslo tovaru 241415 Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 29,99 35,99 Názov Easy ultramat set - rotačQ ë SO Kë PRS RF cena od P Rå Q p SU Y SU čke Dť i Číslo tovaru 693201 693240 79 4, 5,75* Easy Mocio Set (rotačQ ë PRS Easy Mocio Set náhrada Ploché mopy Strapcové mopy • 5 $ = ' 9$ XSU DQ p DW SU HSRKRG Op XSU RY DQ L Q DW H EH] SRXå LL HG U W DY D • 1 i KU Q i Q i SO 750 ml DG ň vystačt Då Q D P 2. KVALITNÝ STRAPCOVÝ MOP PRE JEDNODUCHÉ A RÝCHLE UPRATOVANIE • 9\ VRNi DEVRU i VF KRSQ RVť SčQ • Kovová tyč VSU ĺå HQ RX G ĺå NRX HG • 9KRG Q ê Q DY ã HW G U SRG OK N\ XK\ i • 1 i KU X M Rå Q p N~ SL DG HP ť samostatne cena od 2, 49 2,99* Číslo tovaru 228405 228406 Názov 6 SU SO Kë PRS D\ RF 1.2. Spray náhradná náplň 750ml Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 19,99 23,99 2,49 2,99 Linia Silver icon Číslo tovaru 231697 231698 137808 Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 24,99 29,99 4,79 5,75 Názov VEDRO K STRAPCOVÝM MOPOM – HRANATÉ 9 ( ' 52 6 2 å 0 ê . $ & Ì 0 KOŠOM • 8 Q L W\ å P ê NDF t Ni Q systém zaisťXM ê ERU p HY Q Y \ å P ê NDQ L H • - HG Q RG XF Kp XP L Q HQ L HVW H KO L HY å P ê NDF RP NRã L DY F • 7Y DUY HG U Q L XM D] å H Q HEH] SHčenstvo SU U XW LXSU RY DQ t HY KQ L DSU DW • 2 EM HP O cena od 99 1, 2,39* Názov Style Supermocio mop Style Supermocio mop náhrada + U DW p Y HG U VR æ Pë NDF tP NRä RP DQ R Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 3,49 4,19 1,99 2,39 4,99 5,99 Zmetáky • Kuchynské kefky s iontami striebra s antibakteriálnym účinkom • ' O L L RWRVť bez Kã Då Y Q Q Hå L XF HKR] i SDF KX DG • Wc set s inovatívnym WDU KO L HSU Y RP DY F H čL HQ L W ã L VW HL Då H G RVW ê F K P L XSQ HVW Názov Kuchynská kefka oválna Kuchynská kefka guľatá Kuchynská kefka univerzálna Kuchynská kefka na fľaše a poháre 5,49 2,39* Číslo tovaru 230201 230187 230202 230203 99 1, 6,59* Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 1,99 2,39 1,99 2,39 1,99 2,39 1,99 2,39 Číslo tovaru 244975 244974 244978 Názov 2v1 duactiva zmeták s tyčou – citlivé podlahy 2v1 univerzálny zmeták s tyčou 2v1 parqet zmeták s tyčou – drevené podlahy archivskriptu mkhtml.sh mkimghtml.sh mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml noveletaky.csv obchody.csv stareletaky.csv static cena s DPH Viva Dry Comfort RED Viva Express Smart+ • ČHU HQ ê VXã L Y DN SU L HQ L ã KRL W L X HRå Y H9i Q HUpU • Veľmi stabilná konštrukcia • Veľmi ľDKNê NJ L Hi O\ G Q SU HčDVW SU i ã DQ L p HQ H • Dĺå NDSU HVXã HQ L H P • . RP SDNWp U P HU XP Rå ňXM M Q RG XF Kê Q R] \ ~ HG SU KRG G Y HU LDM R] O HQ ê P VXã L HF DP VU Rå DNRP • 5 R] P HU î F P ] O HQ ê Rå î U O HQ ê R] Rå • 2 G ROê SU L8 9 å L HQ L RF KU DSU LNRU L Q RW DU X DQ RW y] L ± Y KRG Q p DM DY RQ NDML Q ã HSRXå LL W H • = G Y L XW ERčQ p NU O Y KRG Q p DM HVXã HQ L KQ p tG D SU H G O L Kã HKRSU G O i D • %H] SHčQ RVWê ] i P RNERčQ ê F K NU L Q tG HO • U ] i U G O å L RWRVť RN\ XND Ki Y Q Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 5,49 6,59 5,49 6,59 5,49 6,59 • ä HKO DSO KD L DF RF î F P • 6 SRK\ EO ê P G U L L Y å DNRP Ni EO D a elektrickou zásuvkou • 6W Oi DEH] SHčná DELQ • 0 DVtY Q \ NRY RY ê RG NO Dč SU DG H å HKO L čku • 3HURU F L REU HS~ ã ťDSDU I i DG HSU X DSU G O LRP ] RVW HVXF Kp i RSUW DQ • Hmotnosť O HQ NJ • Variabilne nastaviteľQ i Y ê ã ND • 7U VSRUQ ê ] i P RN DQ W • 3 roky záruka Názov VD Comfort RED 99 29, 35,99* Číslo tovaru 225865 99 29, 35,99* Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 29,99 35,99 Číslo tovaru 546985 Názov 9 ( VPDU W æ HKODF DG RVND L Cena (EUR/bal.) Cena (EUR/bal.) bez DPH s DPH 29,99 35,99 28 sB1212_27-30.indd 28 7.5.12 14:19