AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 12.6. do 22.6. - strana 2- strana 2

4r 0x Wnen 606 B7 T5 ad eg e r B gTx Wnen e e ad r r B gTx Wnen e e ad r r J d o u h l n „ntnt e n d c é a oI s c“ i P emr 1 mm r e 0 , i : nrmv n p d UA: , o oa é áy I A 6 peĺei: 6 %[1 0 2] r d n 3 . 14 1 2 ž e 5 m 0 : n i so 9 amet 9 , 5 9 , 69 99 , 9 9 9 9 6 m 0 : n i so 0 9 amet 1 9 9 , 1ne 1 T k n 112 W9 2 u r k gad -. e i r shh cue B gTx Wnen e e ad r r B gTx Wnen e e ad r r 427 3ne 6 T k nshh W4 0 u r k gcue ad -. e i r S dc úä „ln“ e a vz F t í i 3 am son s oyV .S s ovr é p n e -ML . ľ [1 5 5] 15 0 0 9 n i so 5 9 amet 4, Hrlzc á r b ooeek p l a i „ooG“ Tx 2 39 99 , V . 36 cm e 5- 1 ; ľ hmt oť 3 0 . 16 1 2 ons 8 g[1 0 0] : n i so 9 9 amet 4 9 , E pe k „ ri“ xr s y Ob t Rvý ol kv uáe suk: 1 ; on a bú oý zvr l č a 1 cm ; ns oť 2// k. 12 0 6 o ns 288 N[1 1 6] : 9 , 9 9 n i so 49 amet 1,9 1u ks : E „ri S Ty Ob“ t k s D sa ám k 3ne 6 T k n 400 W2 3 u r k gad -. e i r shh P n k cue á s a xr Epe 3ne 1 T k n 400 W1 0 u r k gad -. e i r 9 9 : 5s shh St et 7,5 3 cue emk o 49 9 , s i a n : e1 k St 0 s 9 ,8 e a i t 19 n m so 4 , 9 6 9 9 K0 i z at a 1rsí2rsbtöým 1r1 g o rhr B4a2e uekv egbn s ku o e uavr n „ls cEo ztáaím Cas v“ i Zťž n n m d pv ot 2/ 07 N aaei a ez en s: 41/ k ; e i i hmt oť 9 g[1 0 5] ons 0 . 12 1 6 : 9 89 , 1rs5capbhr Samr“ 1 a i iz ôk a a g 2tv 1g BZ0o6rueö„t npdeg e e omc a C d n , i lň a Eooa á 0K. 13 0 4 lxv n 3 n[1 0 0] Zbhr Wne ukäk ueö ad rcsce , r 9 79 , 3, 4 9 9 1rs5!rueö 1 7eá 9ľ 0 0g Bxrtk e bhr eg ai z Eta h D sa ám k Vš omr d ý k e( o 90 0 m .0 ) Eetoi k l kr n ý c k ps om a V dt s é o o oe n d 3 0m Vš oý lrm ý kv aa So k t py 1206 116 1Sksa 1 9 nr t tt 4 9 u t , 1nk0neú T k nshh 1Ul - r 00 W3eai.aoek gcue add 4djv i r a u 99 , 9 O pč aai d o tv ne í čs au 5Sk tt 7 9 nr t sa 4 9 u t , 39 99 , P nk ása 1 Sk tt 1 9 9nr 0t sa 4 9 u t , p t é oi k „ etr oo h V n on Ot or á b v h o om“ b v v d é pry Sls “ ud 6ržoPvo;zroCPoms. e O u šaoai.š ot „ pa h Šbrev pedn ybrco“ 9 k ol o u „zr/m s ,a y Z rz n rvš n , aomtr o a i e ýei a ee Rcl nrv n ý ho u e P dá9 h n vš k U e h o 9 P n k: e 4 - 6 3 2 3 6 á s a Vľ 04 [ 4 0 0] . D s a Vľ 3- 2 3 1 1 9 ám k: e 64 [ 40 8] . D s a Vľ 3- 2 3 1 0 1 ám k: e 64 [ 40 0] . P n k: e 4 - 7 3 2 0 3 á s a Vľ 04 [ 4 0 0] . s r d oe o pčs / amťn 4 n pe pv ď u oa ap ä a di i , čsvčn itraoýr nn. 19 0 0 a oa a nevlv téi g[1 7 5] 1rs6sz6 hr 1 1e r e9 B2tetu9 ö eg i e b 9 i n i so 9 9 amet 1 9 9 , n i so 9 9 amet 6 9 , n 06 o , am g 1Sksa 1 9 nr t tt 4 9 u t , 99 , 9 5Sk tt 7 9 nr t sa 4 9 u t , 39 99 , P nk áse 1 Sk tt 1 9 9nr 0t sa 4 9 u t , 1rs0e ueö C m n- ueö 10 i 1g B6t 2r bhr a p gZbhr eg e z , i , D se ám k i 1rs5e ueö C m n15 i 0g B5t 0r bhr a p g eg e z , i r dt pe e Wne ukäk ad rcsce r Zbhr Wne ukäk ueö ad rcsce , r 19 , 4 9 3 9 3,9 199 99 , - 2% 6 Ot orv s n áe ud ooé a dl „ ok “ Ji 3 Člv l p „ P“ eoá am a H 1 5L D sl n amy a áurv. E; ko l p s d pa ť i Btr plž n. 19 2 1 aé e r oe é[1 1 2] i i Dt k ot orv s n áe es é ud ooé a dl „arkj “ Tr or i . Dt k o u n vľ ý a es á b v a on čs „ iI Emi I Em I i eI l/ l “ n i so 9 9 amet 3 9 , n i so 9 9 amet 2 9 , n i so 9 9 amet 1 9 , D s e Vľ 3 – 2 3 40 1 ám k: e 6 4 [ 4 1 7] . P n k: e 4– 6 3 4 0 6 á s e Vľ 1 4 [ 4 2 7] . V . 83 e 2- 9 ľ [ 4 01 3 4 11 ] 9 9 5 9 2,9 1 9 , 4 9 7 , n i so 5 9 amet 1 9 , V . 23 e 2- 4 ľ [ 4 5 4] 3 6 4 3 3 6 4 5[ 4 5 4] 1, 4 9 9