AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 12.6. do 22.6. - strana 3- strana 3

/ 1ks0 92 B1 7 2 ie 1ks0 92 B1 8 2 ie t aoy s vlv e F i e st K plv sa „M n d e “ u ooý t n o o om 2 Ľ hýsain sa pe o oy d bá et á a a k t b ý t n r 2 s b; or v nlc ; , l . i i v h: , k; yk sll i á á a 2 gtčy koamnt 0 : ; v n ai rzmr/ pl a 2 5 1 0 1 5 . o k š o eys áň: 0 x 5 x 0 cm je V dý tpc 1 0 mm[ 0 0 6] o n s e . 0 . 2 6 12 ĺ : 0 n i so 9 9 amet 3 9 , 29 99 , M iv s a v k T u 2 0 úmoý pc a „or 0“ í Mtr l pletrbvn; ae á o se a a i: y / l n pň o etrv dt vá n. ál pl seoé uél k o y Rzmr 2 0 8 cm o ey 2 x 0 ; : hmt oť ca 0 0 . 2 11 7 on s c 1 0 g[ 457] : 1ks1 90 B0 3 7 ie 25 0 2k g n i so 9 9 amet 2 9 , 15 0 a t Sn 10 5 Es cvk a ak S T aí a +kr mta i +p 9 ,7 a i so 7 n met 7 19 99 , Kr ak a ta im , 9 4 9 9 Rzmr 1 0 5 cm o ey 8 × 0 : [ 4 2 2] 2501 - 5% 3 9 n i so,9 amet 7 P no o aď „ a p o o č d dž a Cl s“ y 7 mm 1 0% o amd[ 6 0 6] 0 pl i. 4 7 0 5 y i o n s s oť Mž oť pj k! áy i s 2 pc zp om s a - 5% 7 +3C 1° +° 8C 9 59 , n i so 9 9 amet 3 9 , 9 99 , -° 5C Eku v e pe an c xlz n v r d i h í ja 2 1igZbhrSh fäk u 4 p7 C m1 7 ueö c a ce. a 5n, ls Zbhr Zt O N ueö ee Č Á , l R 25 7" , 5 ZRK ÁUA N BC K E AIY L V c no áí pe an i ifrmc v r d i a i j an w w nes ot k a w. tr pr s . i . j a pák! an slty Hr k b y e 2 "„ pc 25/ os ý i kl 9 Im at .“ c d s y os ý iy e 2, "„ ou o 25 ám k hr k b kl 75 Slt n .“ c i Z D A ! E B Z P P E Č E ŠAA N JI R :h n 7 0 DB r d n / á k 2 peo o Sim n Av / ám l í 0 5 .. a ei pčy 4 rv dv h a o li ik ; e : io Sim n S-M 1 R pdr Pu bzy Sim n B -M 9 hd d k h a o L 3 0 aif e l s rd h a o R 3 5 yr i ; i ; : . s vd c:S norX T D M Ovľ oť ám: 9 4 4 5 cm[ 9 2 0] il a ut u C- S L; eksr u 3 3 8 3 . 1 1 8 2 i , , , / vľ oť ám k h r u 3 4 4 cm[ 9 2 0] eks d s e o ám: 7 2 7 . 1 1 7 2 , , O A HO J D N JI L E ŠA 39 9 99 , n i so 9 9 amet 5 9 9 , 2 6igZbhr Zt 0 p6 C m1 2 ueö ee a 0n, l Zl w d St m e i im e i t r t S ha aku d Mte clf c n a s t sa 7 9 nr 9 9 tt 7 7 u 4 9 t , , b wr e. e ob n 2 5igZbhrSh fäk! 4 p2 C m0 1 ueö c a sty a 2n, alsl n p ja á ce.Zbhr Zt k u ueö ee , l D s y omo n b y e„i n“ ám k k fr ý i kl Se a t c R :H Tn Wv; a ei/ ák 2-rv dvSim n TunyRvsi; ám i e aer d n pčy 1peo o h a o or e eo ht e : / f bzy PomxT- 1 h n oá -rd;il a H Tn en; ľ k/ršmkč rd r a X1 7 l í v Vbz avd c: i e pv á kuype ý a : ik i : Cco eSalSim n Tunyvľ oť ám: 3 4 5 cm[9 0 1] Y n t h h a o or e eksr u 4 6 1 . 1 0 37 l / ; , , 9 299 4, 3