AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 12.6. do 22.6. - strana 5- strana 5

3dshh & m Sna n 3dshh & m Sna n 401 B4 1 1 e a p ad e B3 0 3 e a p ad e aecu ; l 809 aecu ; l t áse o y P n k šrk C ek“ „ hcs 1 3] 94 6 ľ e -X [4 V .SX L 5 9 9 , a i so 7 n met 3 4 2, 9 9 5d 7 9a e B 40 x B8 e D mn a ae 8 t , d e H rn Bd e e x e e ae x t r , t Kd i e nr 3dshh2 a 7 Sna n 860 1p 4 B4 0 81 1 1; ad e aecue& m l t áse o y P n k šrk C ek „ hc “ S e äe.Z pl l u u i bl bhr eö t á s e o y Gai n“ P n k šrk „ r det ľ e -X V .SX L 592 4 [ 4 2 0] ľ e SX L 5 9 4 9 V .X- X [ 4 1 4] amet 3,9 n i so 49 1ho6e 3 ü ug 607 1 1 S2 0 1lu s n cn1h 0s t r2 a r c 3ho 7lu ü ug 851 S4 0 h as s n cnr e r t c 9 2, 9 9 , amet 3 9 n i so 9 9 Sho h asü ug cnr e u s n c l rt 9 99 2, i r dt pe e t o y Cr“ Šrk „ as 5d 3 5a e B 31 x B6 e D mn a ae 7 t , d e H rn Bd e e x e e ae x t r , t Kd i e nr 5d 0 8a e 31 x B7 e D mn ae 0 t , Bd e H rn ae x e e t r , Bd e K d ae x i e t nr ] ľ e 0 81 8 5 8 7 9 V . 9- 2 [ 4 0 8 9 9 ,, 9tkl 1erie 5f 3 3 Bda 3b s . A6 a u a u1 7 l- Bkn „t n ii y Eh o “ V . 0-7 [ 3 e 1 416 5 4 ľ 0 9] 63 1, 5 5d 39 mn 44 x 9 B2 e6a e ae 2D , t Bdshh & m aecue a p ; Bd e H rn ae x e e t r , Sna n Bd e ad e ae x l, t u3 5 l1f 0 0 Bd 4b s . Bd e K d 1f 0 5 Bd ae x i e A7 a u ae t n r 8b s . A5 a u ae u2 0 lD mn Bd e H a e ae x e , t r aie Bdshh r k, aecue aie Bdshh t l r k, aecue rn Bde s ébkn, t l id n kK i y e Deče i 73 , ivtx n1] ae e r & m Sna n a p ad e ; l, . 0-4 [ 3 0 ľ 1 41 0 5 4 & m Sna n a p ad e ; l, Bd e Zbhr Bo aeVx ueö o e te , t Bd e D mn B - Bd e D mn B ae x a e a t , ae x a e a t , 9 9 , c d e H rn Bd e d e H rn Bd e u ZbhrSho he x e e ae x e x e e ae x . ueö cnr e t r , t t r , t lu ü ug Sgtx as s n eee rt , l , K d,Bd e Zb -id,Bd e Zb i e ae x ue K e ae x ue nr t nr t hr Bo u Zbhr hr Bo u Zbhr ö o e. ueö ö o e. ueö , t , , t , t k pa k „ e o es é lv y D n“ Sho h asü ug Sho h asü ug cnr e u s n cnr e u s n c l rt , c l r t , D e 0 616 5 2 3 1 . ľ 8 -1 [ 4 4 2] 9 1, V , 9 9 9 1f 0 8 Bdaie Bd 6b s . A0 a u ae t l ae u5 4 lr k, 6b s . u5 1 lr k, shh & m Sna n Bd- 1f 0 5 Bdaie cv5d 3 9a e Bd e H rn cue a p ad e ae A0 a u ae t l o B6 e D mn ae x e e ; l, 316 t , t r , a ý l p a e m a hl - ae x rh & m p n puea c;Sv txD mn Bd e H rn B Bdsh e a e ae x e e a aec , t r , Bd e K d ae x i e t nr t , d e K d,Bd e Zbhr d e Bd e D mn e x i e ae x ueö a n ae x a e t nr t , l, ae x e e ae x t r , t Bo u ZbhrSho h - Bd e H rn Bd e o e. ueö cnr e t , cl 1f 0 2 Bdaie asü ug Sgtx S ad x K d,Bd e Zbhr 6b s . A0 a u ae t l u s n eee t n e i e ae x ueö u5 5 lr k, r t , l , r t , n r t , Bdshh & m aecue a p ; t , Tuhnüe.Zbhr Tuh Bo u ZbhrShoacazg u ueö ac - o e. ueö cnr , Sna n Bd e ad e ae x l, t ce u ü ug Sgtx h as s n eee l rt , l , g ä,Tuhueö HW e t aczbhr re D mn Bd e H a e ae x e , t r S ad x Tuhnüe t n e acazg r t, rn Bd e K d, e ae x i e , t nr u Zbhr Tuhe t . ueö acg ä, , re Bd e Zbhr Bo ae x ueö o e t , t paa Tuhueö HW O ha n t č o aczbhr úr v i es á Dt k s cr n é r k a nrhoai n š oclv ne Dv/ aim“ u ZbhrSho h. ueö cnr e , c „ ae D k a . 0 n t r3e Vo ha d + x a e U-c5a1 6D mn Bd e H rn t B6 3 5 a4 e , ae x e e t r , ecr“ ry ok „Mruy / hač n k š Cl pe s é z k ľ e 0 61 6 V . 8- 1 i rl l ae á p soý on 1f 03u Bdaie Bd - Mtolfan-lríae t e 4b sS A5 a 4 ae t l ae hpA:g ntvl.Bdai l u2„ “ l5 . r k, . ae x n r t y [50 7 rl i x 5 2 0 8B2 0e i e [ 5 0 6] 5 d6] K d y ae b sfe u éas u r k, Šrk „ as o y Cr“ t ľ 16 6 30 x V . 1-7 ae 3 t , 05 V . 9-2 shhe4a1p Sna n Bd e1 0aecue& m Sn 5d 6 3a e cue&0 1; ad e ae x6 5 1] hh a p a - B9 e D mn m l, t [ Bds e 0 81 8 ľ 0 0] 5 [ 8 ; 9 9 [ 4 4 2] 52 36 ae x e e t r , ,9 sod 9 D mn BmexH7 9 Bd e ndi,B1 e D mn Bd e H rn a e aesoe e ae x ameta7 x a e , d e 2 9, tt r n r t , an l e e t , Bd e K d a n i ae x i e t nr 9 9 K d,Bd e Zbhr Bo i e ae x ueö o e Bd e H rn Bd e nr t , t ae x e e ae x t r , t u ZbhrSho h asü ug K d,Bd e Zbhr . ueö cnr e u s n i e ae x ueö , c l rt , n r t , Sgtx S ad x Tuhnüe Bo u ZbhrShoeee t n e acazg o e. ueö cnr l , r t, es á b v Dt k o u t , 31 x B7 0 “ t , t r , „r e y Fe 0 o o5d a yD mn ae x e e d v d ae k3a e Bd e H rn lty By Puv „ o“ u Zbhr Tuhe t Tuhudc.lo7rü. n Sgtx . ueö acg ä, acz- cedu os g eee , re ľ e 2- 5 V . 23 O c a 4 skt , h 3 ( ravu á an s otľ ) l , Bd e K d i n. 8 3[ tx i r 3 3 0ae0 9] ne [ 8 0 9] 3 3 0 4 . e 7 Vľ 2 - 3 at v e bhrHW eö S 3] e u tn r 1 2 0 1 t , a hnüe [6 1ad x T cazg 9 ,9 a i so 2 n met 1 umetö7 9 cg ä, .Zbhr, uhe t ue 1T a re o, 9 a n is Tuhueö HW aczbhr 9 1, 9 9 , 9 9 9 , 9 9 9 2 1, , 7 9 9 1, 4 5