AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 12.6. do 22.6. - strana 6- strana 6

3sblcue 5 0l F0 1 4hh u as s1 3sblcue 5 0l F2 2 0hh u as s0 1sblcue 2 1l F0 1 6hh u as s7 1 H 1 ualt! r eo Rpk nvh el a oeo i v 1 rp zn ceod s er et nh r u e a e! N VN A OI K! L n o yr nc e v v ba ý h pe ana h r djic! t o ! Av m dom j or fr b om rv d ae n pee e n í ! e l a Fsbr ue u uc h sl l Hash 1 Fsblcue u ashh sl St a nrhoai e n š oclv ne „W h o a o“ Mtr l 2 vd n ae á tr e é i: bz e n sn sl; epč ot é ká si ó. e d s e i k n V . o pl l ľ í [6 5 5] 10 0 2 S paa úr v n š oclv ne Lpr a nrhoai „i a “ i n i so 9 9 amet 3 9 , Rp k el a i ft aoé o rs ublv h de u „lv k H e Soai om” a V .SX L 4 42 9 e - X [ 2 1 2] ľ 9 9 7,alcue 9sblshh Fs u Rp k el a i ft aoé o rs ublv h de u „lv k H eB B Soai om 2 ” a V .SX L 4 45 1 e - X [ 21 5 ľ ] 9 4, 99 9 2, 99 Mtr l 2 vd n bz e n sn sl ae á tr e é epč ot é ká i: , Sfe V . o pl [6 5 4] ilx e d s e. 1 0 0 8 l . ľ í n i so 9 9 amet 3 9 , 9 1, 99 Vľ 1 1 07 3 e [2 1 8] . Bse cue E- n Apa ak shh i ud sht t , s l Bse cue E- n ak shh i ud t , s Pt pč k puv „ e a oá as é lty Dl “ t sMcilo,Fn;n saienat.hh taes ptraé xtuľ ála ue okprpoyt ,Fsblc , e t ä t , s l trá o : l y pl n a v s p s Apas cso,Fn x Bse cue E- n Apa sht okpr a e lt t t , ak shh i ud sht e ol . p í 6 0 1. FVsas[uz],F S e + uľbs e. 12 0u Z pl s dll hh7b c ie o t t, sl Fsblcue Fsbl s cso,Fn x Fsbl u ashh u a - t kpr a e u asl , sl am s Dn Ido c49,S e äe. a, nor 2,9 pl l u r i sohh i bl t et ue shh Fsblcuzb F cue u ashhu, Z , sl . shhu,F S e + cuzb Z pl . ie ZbhrSotshn.Ta ueö prace u e m , t pl i e a, nor hh r s , D tIdo cue S e- S e +D tIdo cue a, nor hh pl r s , i bg Ti nscue V e s as r n g hh e i , ai s , rn pl l u ueö pr i bl , t bl u ZbhrSot- S e äe.ZbhrSo äe. ueö pra l , t so HW V e spr Tx pr , e i so e t rn t tshn.Ta bg Ti ace u e mas r, a shn.Ta vas G a 3 “ ce dmno obg„ r 0 S u e m st T3 , i B it n ý e R e n shae s ru s i tr , i r u k epso , o č e i am„M cr i a ae, ey e y , íi . 5 , s t n g cut 2kšk sspr5]n g cphyšo toľ Tu hsHWr kút;yF “ i s 4r ke V eiť[4 2 4 i sK eilzrVšrn preiušlVco G n shh or n 1o0 r V e stzrržk:vsvy oil amkptutaoavd pvcy e i Mpp dTxTte ásck;Frorž rn tré orh) r n a o ve:r p n te Godák (u siá áku h t a md o e . HW V e spret 7 9 , e i so Tx 9 9 r nn t eo , am s i P n k V .U 71 [ 5 0 0] á se e K - 2 3 2 2 0 : ľ 9 1, 99 9 4, 99 Bse cue E- n Apa ak shh i ud sht t , s l s cso,Fn x Fsblcue t kpr a e u ashh o t t, sl , Fsblcuzb F S e +D t u ashhu, Z pl sl . i e a, r Ido cue S e äe.Zbhr nor hh pl l u ueö s , i bl , Sotshn.Ta bg Ti ns prace u e mas r n gt , ai shh te ispr HW V e spr cue V e so , r n t , e i so rn t B dmno oý e „takr “ e it nv st A c e 2 2 a e + kše1 5 0 0 r kt 2 o kx 2 0] y íy . T [4 9 1, 49 n i so 4 amet 7, 9 9 J n rk/ es é V . 2- 8 [ 5 0 1] ui s édt k e 3 03 5 3 0 1 4 o : ľ Bse cue E- n Apas cso, ak shh i ud sht okpr t , s lt t Fn x Fsblcue Fsblcu a e u ashamet as9 h t , s l n , u ol 9 hi s 5,h s 4 zb F S e +D tIdo cue u, Z pl . i e a, nor hh r s , S e äe.ZbhrSotshn. pl l u ueö prace u i bl , t Ta bg Ti nscue V e spr e mas r n g hh e i so , ai s , rn t HW V e spr Tx , e i so e rn t Ft aoá ot ublv l pa „e hi u“ Tc nq e Vľ 3 4 5 1 016 e , , [2 17] . n i so 9 9 amet 1 9 , Leaú t ne „r b eA S o “ it c air F s e l pr ji i l t P emr c 2 5 . 1 7 0 5 r e ca 5 cm[8 3 5] i , 6 pnk V o ue c! áh rz y h ab v ô nc fr n i so 9 9 amet 1 9 , 5 9 , 49 99 , 19 49 , 19 29 , 9 9