AktuálneLetáky.eu   

COOP Jednota leták :

Platnosť od 12.6. do 25.6. - strana 8- strana 8

Zobra Zobrazenie výhier je ilustrac né. ˇ OD 12. JÚNA DO 31. JÚLA 2014! Nakúpte v COOP Jednote aspoň za 15 €, pošlite SMS* a hrajte o 6 automobilov, 60 skútrov, 300 horských bicyklov a viac ako 500 nákupných poukážok: každý deň počas celého trvania súťaže vyžrebujeme z doručených SMS 10 výhercov nákupných poukážok v hodnote 20 €. Kolesománia trvá od 12. júna do 31. júla 2014. Viac informácií nájdete na www.coop.sk. Hrajte cez SMS! archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv stareletaky.csv stareletaky.csv~ static SMS pošl i te *SMS pošlite na číslo 7007 v t vare:: COOP (me dzera) dátum nákupu (medzera) meno priezvisko adre sa. POZOR! Dátum píšte spolu ako osemS pošli šl ite čísl o 70 07 tvare tvare: (medzer a) dátu m ná kupu (me d zer a) (medzera) (med dzera) priezvi sko adresa. pri ezvisko adresa POZ OR! Dátu m pí šte spol u ak o os emá osem miestne číslo bez medzier. Príklad SMS správy: COOP 14062014 Jan Ferovic Ulicna 6 Trnava. Pokladničný blok uschovajte, bude slúžiť ako medzier Trnava uschovajte podklad pre odovzdanie výhry. SMS službu zabezpečuje: Mediatex s.r.o. P.O.BOX 60, 830 00 Bratislava 3, cena spätnej SMS je max. 0,20 € s DPH. www.coop.sk k Araver Nitra CO-14046-Kolesomania_IN_CJP_210x105mm.indd 1 27. 5. 2014 12:11:55 -30% -31% 1 59 Nesquik cereálie 250 g jednotková cena 6,36 EUR/kg Banány v čokoláde 45 g jednotková cena 8,67 EUR/kg -43% 0 39 Maggi polievka s knedličkami 2 druhy od 53 g do 57 g jednotková cena od 10,35 EUR/kg do 11,13 EUR/kg 059 Vyhodnotenie X. ročníka projektu „Nech sa nám netúlajú“ V rámci X. ročníka projektu „Nech sa nám netúlajú“ vybrala hodnotiaca komisia začiatkom mesiaca máj spomedzi 161 prihlásených projektov 29, ktorým poskytne finančný grant (celková výška poskytnutého grantu je 40 928 €). Organizátorom je Nadácia Jednota COOP v spolupráci s COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo a Nestlé Slovensko, s. r. o. Počas desiatich rokov fungovania projektu bolo prijatých 2 232 projektov, z ktorých nadácia podporila 229 projektov zo všetkých kútov Slovenska celkovou finančnou čiastkou 395 385 €. Víťazné projekty: ZŠ Okoč „Tanec, pohyb, zdravie“; ŠVK Banská Bystrica „Zažeň nudu v múzeu“; ZŠ s MŠ Smolinské „Šport nás spája a zabáva“; ZŠ Leopoldov „Leopoldovský talent v športe a umení“; Informačný a vzdelávací inštitút, Košice sever „Rozvíjaj svoj talent!“; PRO LIBRI, OZ Komárno „Keď príbehy ožívajú“; ZUŠ Hurbanovo „Letný plenér“; ZŠ Humenné „Esenpéčkarska florbalová liga“; OZ PRO COMMUNITAS TAKSONIENSIS Matúškovo, „Tri generácie“; CVČ Dobšiná „Hráme sa zdravo“; Bc. Lukáš Považan, Trstená „My sme malí muzikanti“; ZŠ Prešov „Oživovaním remesiel k získaniu svojho šťastia“; ZŠ s MŠ Beňadovo „Beňadovček“; OZ Silnejší-Slabším Trenčín „Netúlame sa, ale učíme sa navzájom“; ZŠ Banská Štiavnica „Tvorivé dielne“; ZUŠ Tisovec „Návrat do minulosti - vízia budúcnosti“; ZŠ Nitra „Odpáľme to spolu!“; TJ Brezolupy „Máme tím, tak čo s tým?“; ZŠ Nitra „Talentárium - hľadáme a rozvíjame talenty“; Mgr. Štefan Hýrošš, Kláštor pod Znievom „Maľujeme a spoznávame históriu, kultúru a umenie našej obce - výtvarný krúžok pre deti ZŠ“; ŠBK JUNIOR,Levice OZ, „(NE)POSTOJ A HRAJ!“; SŠ Veľká Lomnica „Športom proti nude“; ZR pri ZŠ na Levočskej ulici Spišská Nová Ves „SVET GOMBIČKA“; ZŠ s MŠ Valaská Belá „DFS Belanček“; ZŠ s MŠ , Podzávoz 2739, Čadca „Učme sa zdravo žiť“; SŠ Belá „DOBRODRUŽSTVÁ S KNIŽKOU“; ZŠ s VJM Mužla „Vylezme na vrchol pyramídy“; ZŠ s MŠ Zalužice“Florbalcoop Jednota východu“; ZŠ Medzilaborce „Svet zábavy – Bavinel“. Viac informácií nájdete na stránke: www.coop.sk Textová inzercia: ACCOM Slovakia, s.r.o., AGRO TAMI, s.r.o., AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica, ANDACO, s.r.o., AROSA trade, s.r.o., AVEFLOR SK, s.r.o., B. M. Kávoviny, spol. s r.o., BBK Agro, s.r.o., Beluša Foods, s.r.o., Berto sk, s.r.o., Bidvest Slovakia, s.r.o., BOCHVILL, spol. s r.o., BONAVITA SERVIS, spol. s r.o., BONDUELLECentralEurope,Kft.,Bryndziareň a syráreň,s.r.o.,CALENDULA,a.s.,CELLTEX,s.r.o.,DeLUX-SM,sr.o.,DOMA,a.s.,DRU,a.s.,DUKACSOTRADE,spol.sr.o.,Ed.HaasSK,s.r.o.,EkotrendMyjava,spol.sr.o.,EQUUS,a.s.,EUROMILK,a.s.,Gemermilkrs,s.r.o.,GGT,a.s.,GORAL,spol.sr.o.,GRANAnatura,s.r.o.,GURLEX,s.r.o., Hamé Slovakia, s.r.o., Herba Drug Trade, s.r.o., HERBEX, spol. s r.o., HO&PE FAMILY, s.r.o., Hügli Food Slovakia, s.r.o., CHEMOSVIT FIBROCHEM, a.s., CHOCOLAND, s.r.o., I.D.C. Holding, a.s., IMBER, s.r.o., Ing. Peter Kudláč – APIMED, Jana Večerková – VEST, JAV - AKC, s.r.o., JS trade Slovakia, spol. s r.o., K.B.FRUTOS, s.r.o., KOLAGREX Int., spol. s r.o., KOLIBA Trade, s.r.o., KON-RAD, s.r.o., KRUP, s.r.o., Laguna centrum, s.r.o., LAKOZ, s.r.o., LEVICKÉ MLIEKARNE, a.s., LUKATI, s.r.o, LUMARKT, s.r.o., M ä s p o m a, spol. s r.o., M. Ber, spol. s r.o., MAPA SPONTEX VOLF, s.r.o., Maspex Slovakia Trade, s.r.o., Mattes Slovakia, spol. s r.o., McCarter, a.s., MECOM GROUP, s.r.o., MILEX NMNV, a.s., Mlyn Kolárovo, a.s., Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o., MPC CESSI, a.s., NAMEX, s.r.o., NEALKO ORAVAN, spol. s r.o., N I K A, spol. s r.o., NOEMA, s.r.o., NOVOFRUCT SK, s.r.o., OPTIMA, a.s., ORAVA distribution, s.r.o., PALMA, a.s., Pannon Food Slovakia, s.r.o., Partner in Pet Food SK ,s.r.o., PAUMA, spol. s r.o., Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o., Penam SLOVAKIA, a.s., Pivovar STEIGER, a.s., PLASTIC SLOVAKIA, s.r.o., PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s., PPRESS, s.r.o., RAJO, a.s., RISO - R, s.r.o., RYBA Košice, spol. s r.o., Ryba Žilina, spol. s r.o., Semar, s.r.o., SENOBLE Central Europe, s.r.o., SHP Harmanec, a.s., SITIL BOHEMIA, s.r.o., Slovenské pramene a žriedla, a.s., SOĽNOBANSKÁ, akciová spoločnosť, ST.NICOLAUS-trade, a.s., Syráreň Bel Slovensko, a.s., TATRA FOOD, s.r.o., TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, TATRAKON, spol. s r.o., Tatranská mliekareň, a.s., TAURIS, a.s., TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., THYMOS, spol. s r.o., ÚSOVSKO SK, s.r.o., VEPY, spol. s r.o., Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., ZLATÁ STUDŇA, s.r.o., ZLOM TRADE, s.r.o. Názov tlače: COOP Jednota POTRAVINY. Periodicita: Vychádza minimálne 1x mesačne. Ev. č. MK SR 2860/09. Vydavateľ: DUAL PRODUCTION s.r.o., Štefánikova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 31 361 137. Dátum vydania: 12. 6. 2014, 12/2014. Cena: zdarma. Inzerenti si vyhradzujú právo, že cena tovarov alebo služieb uvedená v tomto vydaní platí počas platnosti vydania, t. j. od 12. 6. 2014 do 25. 6. 2014, alebo do vypredania zásob. Ceny tovarov a služieb inzerentov a výška zliav nezohľadňujú regionálne rozdiely v cenách týchto tovarov alebo služieb. Ceny platia vo všetkých predajniach COOP Jednota. Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby v tomto vydaní. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Distribúcia: Cromwell, a. s. Výpredaj tovarov z letáku nie je počas obdobia podpory predaja tovarov vylúčený. Vydanie platné 12. 6. 2014 - 25. 6. 2014 www.cjpotraviny.sk ARDED AW SLOVAKIA 2013 ARDED AW SLOVAKIA 2014 Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. Zoznam inzerentov: Nestlé Slovensko s.r.o., COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo