AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 3.7. do 9.7. - strana 31- strana 31

Taška ide do sveta. Cvaknite sa s Kaufland taškou na dovolenke, výlete, v prírode či záhrade... ie! otograf f na vaše sa . Tešíme la Všetky informácie už 1. jú me o fotosúťaži nájdete na: Štartuje www.kaufland.sk/taska Fotky môžete posielať do: 30.9.2014 Poukážka € 300 ,- Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti a súhlasí s pravidlami súťaže. Súťažiaci vstupuje do súťaže a ďalej súťaží odoslaním fotografie, a to prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke www.kaufland.sk/taska alebo poštou na: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava. V prípade, ak posiela súťažiaci fotografiu poštou, je potrebné, aby uviedol aj svoje meno, adresu, telefónne číslo a nasledovný písomný rukou podpísaný súhlas: „Súhlasím s pravidlami súťaže Taška ide do sveta a zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov a pravidlami súťaže.“ Fotografie a údaje zaslané poštou bez súhlasu usporiadateľ nemá povinnosť zaradiť do súťaže. Súťažiaci súťaží s vlastnou autorskou fotografiou (fotografie zvierat a vecí bez osôb nebudú akceptované), pričom na fotografii musí byť zobrazená osoba spolu s nákupnou taškou spoločnosti Kaufland. Súťažiaci je oprávnený zaslať do 30.9.2014 jednu originálnu fotografiu s tematikou „Dovolenka s Kaufland taškou“. Zaslaním fotografie vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže, je autorom zaslanej fotografie, a že jej zaslaním a prípadným zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. V prípade, ak zaslaním poruší pravidlá a podmienky súťaže, je si vedomý, že nesie všetku s tým spojenú zodpovednosť. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke a v sídle usporiadateľa. Použité fotografie výhier sú ilustračné. Treb27, Mich29, Hum29, Vra29, Kos29, Pre29, Sab27, Bar27, Lub27, Spis29, Kez27, Pop27, RimS29, Roz27, Luc27, BaB31, Brez27, Lev29, LiM29, Ruz29, Zvo29, Ziar27, Mar29, Prie29, Ban27, Part27, Zil29, Cad29, Trec31, NMV29, Pu29, Dub27, Kom29, NoZ29, Seni27, Trn31, Sa29, Nit29, Pies29, Top29, Ga27, DuS27, Hlo29, Ser29, Mal29, Sen27, Ba31 / -