AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 7.8. do 13.8. - strana 27- strana 27

Spoločenská zodpovednosť pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? S našimi pestovateľmi sa snažíme využívať tie najmodernejšie  technológie  pestovania.  Ide  najmä o výber najkvalitnejších  osív  od  renomovaných  spoločností,  o  spôsob  ich  pestovania  (napr.  využitie  rôznych  tunelov  slúžiacich  na  skoršiu  produkciu),  taktiež  o  optimálnu  ochranu  plodín  pred  nepriaznivým počasím. Naše investície  smerujú  do  najmodernejších  strojných technológií určených  na  pestovanie  i  spracovanie  plodín, v neposlednom rade do  kvalitného  skladovania  podľa  prísnych  hygienických  predpisov. K: Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? Kaufland je jeden z našich najvýznamnejších zákazníkov. Vzá- jomná  spolupráca  prebieha  na  vysokej  profesionálnej  úrovni  a  chceli  by  sme  ju  v  týchto  intenciách naďalej rozvíjať. Nezanedbateľným  faktom  je,  že  zo  spolupráce profitujú aj samotní  pestovatelia,  pretože  vedia,  že  pre  svoju  produkciu  majú  istého  odberateľa.  Môžu  tak  perspektívne investovať do nových  technológií,  ako  aj  do  rozvoja  zamestnanosti  v  jednotlivých  regiónoch Slovenska. Spoločnosť STAR fruit SK, s.r.o. •   astrešuje produkciu  Z a dodávku ovocia  i zeleniny z rôznych častí  Slovenska. •   održiava všetky zásady  D a povolené prostriedky   pri pestovaní a ochranne  rastlín. •   rodukciu pravidelne  P testuje a používa obalové  prostriedky, ktoré  nezaťažujú životné  prostredie. •   yužíva najmodernejšie  V technológie pri pestovaní,  spracovávaní a skladovaní  plodín. •   rispieva k rozvoju  P zamestnanosti  v jednotlivých regiónoch  Slovenska.  Pre Kaufland dodáva: •   02 ton rôznych odrôd  5 paprík pestovaných na  ploche 16 ha. •   45 ton karotky, ktorú  1 pestuje na ploche 4 ha. Treb23, Mich25, Hum25, Vra25, Kos25, Pre25, Sab23, Bar23, Lub23, Spis25, Kez23, Pop23, RimS25, Roz23, Luc23, BaB27, Brez23, Lev25, LiM25, Ruz25, Zvo25, Ziar23, Mar25, Prie25, Ban23, Part23, Zil25, Cad25, Trec25, NMV25, Pu25, Dub23, Kom25, NoZ25, Seni23, Trn27, Sa25, Nit25, Pies25, Top27, Ga23, DuS23, Hlo25, Ser25, Mal25, Sen23, Ba27 / -