AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 7.8. do 13.8. - strana 28- strana 28

Rozhovor Prvá pomoc... keď rozhodujú sekundy! Náš život je pulzujúci, plný stresov a vypätia. Príčinou je príliš veľké tempo a nasadenie, ktoré môže kedykoľvek spôsobiť kolaps, nehodu. Sme v takom prípade pripravení pomôcť? Mnohí z nás áno, mnohí nie. Kde a ako sa to môžeme naučiť, nám povie školiteľka prvej pomoci, koordinátorka programov prvej pomoci a krvného programu Slovenského Červeného kríža (SČK), Silvia Erdélyiová. ku je prejavom ľudskosti. Aby sme tak mohli urobiť, musíme sa to naučiť. Naše deti sa učia poskytovať prvú pomoc už v materských, neskôr na základných a stredných školách. Aby mohli ukázať, aké sú vynikajúce, pri- moc je praktická disciplína, po získaní certifikátu sa na praktickú časť kurzu môžu prihlásiť na územnom spolku SČK. pravujú sa na súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Sme veľmi radi, že majú podporu nielen učiteľov, ale aj svojich rodičov. Vďaka tejto voľno-časovej aktivite mnohé deti pokračujú v štúdiu medicíny a pracujú ako lekári či záchranári. nenom v našich novinách vyjadril želanie, že by bolo skvelým počinom „preškoliť v prvej pomoci všetkých obyvateľov nad dvanásť rokov“. Čo by ste chceli dodať k tejto ušľachtilej myšlienke? Prezident SČK, doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., v nedávnom rozhovore uverej- Od septembra 2013 koordinujete v rámci SČK programy týkajúce sa prvej pomoci a darcovstva krvi. Veľmi dobre poznáte pripravenosť a zdatnosť v tejto oblasti. Podľa štatistík vie len päť percent ľudí poskytnúť prvú pomoc. Ako môžu aktivity SČK prispieť k zlepšeniu tejto situácie? Máte pravdu, štatistiky nie sú veľmi dobré, a keď k tomu pripočítate aj strach ľudí zo zle poskytnutej prvej pomoci, situácia je naozaj alarmujúca. V spolupráci s dobrovoľníkmi, školiteľmi a inštruktormi prvej pomoci v 38 územných spolkoch SČK prvú pomoc nielen vyučujeme. Súčasťou našej práce sú ukážky poskytovania prvej pomoci, ktoré už tradične patria k mnohým veľkým letným akciám po celom Slovensku. Ak poskytovanie prvej pomoci prirovnáme ku komplexnej a náročnej disciplíne, nevyznie to vôbec prehnane. Záchranári zažívajú dennodenný zápas s časom. Potrebujú veľa odvahy, psychického a fyzického nasadenia. Dokáže laik bez ich vedomostí a znalostí poskytnúť prvú pomoc? Určite áno. SČK sa vyučovaniu prvej pomoci venuje už niekoľko desaťročí. Učíme všetkých, ktorí sa prvú pomoc naučiť chcú, od malých detí v materskej škole, až po dospelých. Na naše kurzy sa hlásia obyčajní ľudia s túžbou naučiť sa pomôcť v prípade ... „keby niečo“. Po absolvovaní kurzu prvej pomoci je aj laik schopný zachrániť život a poskytnúť pomoc, kým prídu profesionálni záchranári. Poskytovanie prvej pomoci je hlavne o ľudskosti a odbornosti. Túto stránku mince sa SČK snaží priblížiť zaujímavou a pútavou formou. V čom je čaro a prínos verejných podujatí či súťaží? Všetci veríme, že poskytnutie prvej pomoci neznámemu člove- Čo potrebuje bežný smrteľník na to, aby absolvoval kurz prvej pomoci? Čo môže od kurzu očakávať? V prvom rade chcieť a urobiť si čas sám pre seba, a potom sa prihlásiť na kurz v mieste bydliska. Na kurze sa naučí nielen zásady prvej pomoci, ale si aj prakticky nacvičí úkony ako resuscitácia, dýchanie z úst do úst, či ošetrenie drobných poranení. Pre zaneprázdnených odporúčam sadnúť si za počítač a urobiť si kurz na stránke www.krajinazachrancov.sk. A keďže prvá po- Veľmi ušľachtilý cieľ hodný takej kapacity, akou je osobnosť nášho pána prezidenta. Okamžite si získal podporu všetkých dobrovoľníkov a zamestnancov SČK. A nielen ich. Aby sme ho dosiahli, bude treba veľa práce, trpezlivosti a odhodlania. SČK je pripravený dosiahnuť tento cieľ. Jeho dosiahnutie totiž prinesie viac zachránených životov. Treb24, Mich26, Hum26, Vra26, Kos26, Pre26, Sab24, Bar24, Lub24, Spis26, Kez24, Pop24, RimS26, Roz24, Luc24, BaB28, Brez24, Lev26, LiM26, Ruz26, Zvo26, Ziar24, Mar26, Prie26, Ban24, Part24, Zil26, Cad26, Trec26, NMV26, Pu26, Dub24, Kom26, NoZ26, Seni24, Trn28, Sa26, Nit26, Pies26, Top28, DuS24, Hlo26, Ser26, Mal26, Sen24, Ba28 / -