AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 14.8. do 20.8. - strana 21- strana 21

Oddelenie distribúcie reklamných novín hľadá Inzerujte efektívne! Distribútora lebo Kaufland je spoločnosť s budúcnosťou! pre oblasť Bratislava – Petržalka, Prievoz, Trnávka, Nivy, Podunajské Biskupice (ulice: Komárovská, Baltská, Kazanská, Podzáhradná), Alžbetin Dvor, Malinovo pre pravidelné doručovanie našich reklamných novín do poštových schránok kontaktujte nášho regionálneho zástupcu Denne vám ponúkame nové výzvy a zodpovedné úlohy v prostredí orientovanom na tímovú spoluprácu. 0944 263 218 0905 482 304 0907 848 713 Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. www.proficredit.sk www.kaufland.sk/reklama Reklamné noviny kaufland v číslach • Ste študent nad 16 r., dôchodca, invalidný dôchodca, rodič na rodičovskej dovolenke, nezamestnaný, alebo zamestnaný? • Máte chuť si u nás privyrábať? „Kaufland je s viac ako 1 000 prevádzkami a viac ako 136 000 zamestnancami jednou z vedúcich spoločností v potravinárskom priemysle.” Pôžička rýchlo – do 24 hodín 883 000 domácností pravidelne číta reklamné noviny Kaufland. Zašlite nám svoju adresu s telefónnym číslom a ak budete vybratý, budeme Vás kontaktovať. Ostatných záujemcov si ponecháme v databáze ako možných náhradníkov. 89 % novootvorená domácností by odporučilo reklamné noviny Kaufland svojim známym. distribucia.tip@kaufland.sk Kaufland Slovenská republika v.o.s. Odd. distribúcie Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3 02 49 590 248 02 49 590 259 zuBná AmBulAnciA PrijímA nových PAcientov Bez bolesti • Bez čakania Údaje vychádzajú z Analýzy čítanosti (TNS Emnid, September 2010) 0905662407 silný partner pre vás! Nejde o hlavný pracovný pomer! Antolská 4, Bratislava www.simkovicova.sk www.kaufland.sk/reklama REKLAMA S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI lebo Kaufland je spoločnosť s budúcnosťou! Pre prevádzky v Bratislave a okolí prijmeme do pracovného pomeru: Pre naše prevádzky v Bratislave a okolí prijmeme do pracovného pomeru: Vedúci/a obchodného domu Vedúci/a oddelenia – pre jednotlivé oddelenia: • Potravinársky tovar • Nepotravinársky tovar • Čerstvý tovar • Pokladne • Príjem tovaru Všeobecne o pozícii: s plnou zodpovednosťou zastupuje spoločnosť v oblasti právnej, obchodnej a personálnej. Zodpovedá za dodržiavanie platných zákonných noriem a legislatívy. Angažovanosť našich zamestnancov zaručuje náš spoločný úspech. “Kaufland je s viac ako 1 000 prevádzkami a viac ako 136 000 zamestnancami jednou z vedúcich spoločností v potravinárskom priemysle.“ Kaufland je atraktívna obchodná spoločnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu. Spoznajte nás ako dynamického a angažovaného zamestnávateľa. Dôvera, otvorenosť a výkon určujú našu firemnú kultúru.” • zásah viac ako 1,9 mil. čitateľov týždenne • obľúbenosť reklamných novín Kaufland • presné doručovanie lebo Kaufland je spoločnosť s budúcnosťou! Hlavný cieľ: • zabezpečuje a dohliada na chod celej prevádzky filiálky • riadi a vedie tím spolupracovníkov v zmysle firemnej kultúry, zodpovedá za ich motiváciu a rozvoj • garantuje dodržiavanie všetkých právnych predpisov vzťahujúcich sa na maloobchod • plánuje a realizuje všetky opatrenia potrebné k dosiahnutiu stanovených obchodných cieľov Ponúkame pracovnú príležitosť pre uchádzačov z celého Slovenska, motivujúce odmeňovanie a benefity a pri presťahovaní aj podporu pri ubytovaní. Požiadavky: • SŠ vzdelanie v oblasti obchodu a služieb, tovaroznalectvo • min. 3-ročná prax na podobnej pozícii v maloobchode • skúsenosti s vedením väčšieho počtu zamestnancov • vysoké pracovné nasadenie • vysoká úroveň zodpovednosti, orientácia na výsledky a dosahovanie cieľov • komunikačné zručnosti a reprezentatívne správanie • schopnosť riešiť problémy • schopnosť vedenia a motivácie zamestnancov Kontakt: Životopisy pod značkou VOD/BA posielajte e-mailom na: personalne.sk@kaufland.sk www.kaufland.sk Vedúci/a skupiny tovaru – jednotlivé skupiny tovaru: Angažovanosť našich zamestnancov zaručuje náš spoločný úspech. “Kaufland je s viac ako 1 000 prevádzkami a viac ako 136 000 zamestnancami jednou z vedúcich spoločností v potravinárskom priemysle.“ Kaufland je atraktívna obchodná spoločnosť v oblasti potravinárskeho priemyslu. Spoznajte nás ako dynamického a angažovaného zamestnávateľa. Dôvera, otvorenosť a výkon určujú našu firemnú kultúru.” Sudoku je zaujímavá logická hra európskeho pôvodu pre jedného hráča. Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa nasledujúcich pravidiel: Na začiatku riešenia sú niektoré políčka vyplnené číslicami. Tie sú rozmiestnené tak, aby pre dané rozmiestnenie existovalo iba jediné riešenie. • Hrací plán sa skladá z 9 × 9 políčok rozdelených na 9 podoblastí s 3 × 3 políčkami. • V každej podoblasti sa každá číslica má vyskytnúť práve raz (podoblasti sú vyznačené hrubou čiarou). • V každom stĺpci a v každom riadku sa má každá číslica vyskytnúť práve raz. • Potravinársky tovar • Nepotravinársky tovar • Mliečne produkty • Mäso/údeniny • Pekáreň • Obslužné pulty Vedúci/a zmeny – pokladne www.kaufland.sk/reklama Kontakt: Životopisy s uvedením danej pozície, o ktorú máte záujem posielajte e-mailom na: personalne.sk@kaufland.sk Inzerát, www.kaufland.sk ktorý sa nestratí. 3 6 7 4 6 6 4 5 9 2 1 8 8 5 7 7 4 1 9 8 9 3 3 Úroveň náročnosti: stredná Na tomto mieste mohol byť aj Váš iNzerát Požiadavky: • SŠ vzdelanie v oblasti obchodu a služieb, tovaroznalectvo • prax v podobnej oblasti, skúsenosti s vedením väčšieho počtu zamestnancov • vysoká dávka zodpovednosti a pracovného nasadenia, časová flexibilita 5 4 www.kaufland.sk/ reklama • zodpovednosť za chod celého oddelenia, odborné a disciplinárne vedenie zamestnancov daného oddelenia • zodpovednosť za implementáciu a dodržiavanie interných postupov a predpisov na oddelení • preberanie a manipulácia so zvereným tovarom, zabezpečenie a prezentácia tovaru, sledovanie kvality tovaru 1 6 9 5 3 4 Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 14 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Ba21 / - Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.