AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 21.8. do 27.8. - strana 29- strana 29

Spoločenská zodpovednosť organizácie až na pestovateľskú parcelu. Spoločnosť je zaviazaná dodržiavať právne normy týkajúce sa ochrany životného prostredia a nakladania s odpadom. K: Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? Firma sa počas svojho pôsobenia pretransformovala z tradičného pestovateľa zeleniny na podnik s modernými kvalitatívnymi postupmi pri výrobe čerstvej zeleniny. Naši experti využívajú v procese pestovania odbornoporadenský servis prostredníctvom špičkových fachmanov v oblasti ochrany a výživy zeleniny i ovocia. Spoločnosť prechádza dynamickými zmenami využívaním maxima z dostupných možností, a to predovšetkým nákupom technických zariadení na zvýšenie efektivity a produktivity práce, ako aj na uľahčenie manu- álnej činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe. Na skladovanie a ďalšiu manipuláciu s produktmi má naša spoločnosť k dispozícii výrobné haly a klimatizovaný sklad s prislúchajúcimi manipulačnými priestormi, triediacimi a baliacimi linkami a ďalšou zodpovedajúcou technikou. K: Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? Spolupráca so spoločnosťou Kauf- land presahuje bežný rámec kooperácie medzi dodávateľom a odberateľom. Už vo fáze zostavovania pestovateľského plánu na ďalší hospodársky rok sa zohľadňujú požiadavky zákazníka, a to najmä odrodová skladba a požadované množstvá jednotlivých druhov zeleniny. Tieto rámcové parametre uľahčujú a skvalitňujú možnosti dlhodobej kooperácie v rámci dodávok čerstvého ovocia a zeleniny a uspokojovania potrieb konečného spotrebiteľa. Spoločnosť VITA – ZEL & company, spol. s r.o. • Špecializuje sa na pestovanie zeleniny na zakrytých plochách a v poľných podmienkach. • Je držiteľom certifikátu GLOBALGAP /EUREPGAP/, ktorým preukazuje neustálu kontrolu pestovaných produktov. • Využíva moderné kvalitatívne postupy a zariadenia pri výrobe, skladovaní a balení čerstvej zeleniny. Pre Kaufland dodáva: • 1 787 ton karotky • 1 011 ton kapusty bielej • 808 ton paradajok • 500 ton dyne červenej • 320 ton papriky bielej • 257 ton uhoriek poľných • 386 000 ks zväzkov reďkoviek • 239 000 ks šalátu hlávkového • 608 000 ks kukurice cukrovej • 509 000 ks cibuľky lahôdkovej Treb25, Mich27, Hum27, Vra27, Kos27, Pre27, Sab25, Bar25, Lub25, Spis27, Kez25, Pop25, RimS27, Roz25, Luc25, BaB29, Brez25, Lev27, LiM27, Ruz27, Zvo27, Ziar25, Mar27, Prie27, Ban25, Part25, Zil27, Cad27, Trec27, NMV27, Pu27, Dub25, Kom27, NoZ27, Seni25, Trn29, Sa27, Nit27, Ga25, DuS25, Hlo27, Ser27, Mal27, Sen25, Ba29 / -